Als je je eigen opleiding selecteert, zie je de minor(en) die toegankelijk zijn voor je opleiding.

Of jij deel mag nemen aan een minor uit het gehele minoraanbod van de HAN bepaalt uiteindelijk je eigen examencommissie.