Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 februari 2020 t/m: 4 juli 2020 -- open
Iris te Paske

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

E-mail: Minor GGZ-agoog
Minor coördinator: Iris te Paske

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

In de praktijkgerichte minor GGZ-agoog van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leer je hulp te bieden aan mensen met psychiatrische problematiek. Je kijkt naar de cliënten met hun problemen en mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven. Er is aandacht voor het werken met een individuele cliënt, maar ook voor het werken met groepen (preventie en psycho-educatie).

De GGZ-agoog biedt hulp aan cliënten in één van de circuits van de geestelijke gezondheidszorg: kinderen en jeugd, volwassenen, ouderen, forensisch, verslaving en preventie.
Je begeleidt cliënten in het zo goed mogelijk functioneren binnen hun leefsituatie. Dat betekent: je richten op de mogelijkheden en minder op de beperkingen. Ook onderhoud je intensief contact met behandelaars en het netwerk van de cliënt.
Tevens besteed je aandacht aan de rol en positie van de GGZ-agoog in het werkveld en de legitimering van je handelen als hulpverlener en GGZ-agoog.

Praktijkgericht
Gedurende de minor verricht je praktijkwerk in een GGZ-setting.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na het volgen van de minor ben je competent in het agogisch begeleiden van individuele cliënten en verschillende groepen in de GGZ. Je kunt werken vanuit de rehabilitatiemethodiek met oog voor herstel en het netwerk van de cliënt en je weet hoe je gedragsverandering bij cliënten kunt bevorderen. Je bent op de hoogte van de verschillende werkgebieden binnen het GGZ-werkveld, het beleid in de GGZ en de positie van de GGZ-agoog hierbinnen.

Competenties
Deze minor past in het uitstroomprofiel GGZ-agoog en sluit aan bij de competenties van het landelijke beroepscompetentieprofiel van de GGZ-agoog.

Binnen de minor komen de volgende GGZ-competenties aan bod:

* Basiskennis en vaardigheden van de GGZ-agoog
- Psychopathologie, classificatie, diagnostiek en omgang met deze doelgroepen
- Gespreksvoering (psycho-educatie, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering, zingevende gespreksvoering, suïcidepreventie)

* Specifieke competenties
- Outreachend werken
- Herstel
- Rehabilitatie
- Netwerkontwikkeling
- Motiveren en ondersteunen gedragsverandering
- Werken in een gedwongen kader
- Groepsgerichte behandeling

* Beleid, legitimering en positionering

Binnen deze competenties wordt er aandacht besteed aan specifieke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten zoals het juridische kader bij werken in een gedwongen kader, het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en wat het betekent om een presente houding te hebben bij het werken vanuit herstel en rehabilitatie. Maar er is bijvoorbeeld ook aandacht voor behandelvormen binnen de GGZ, en voor dilemma’s en ethische kwesties.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor is bestemd voor studenten: 

 • Social Work
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Toegepaste psychologie
 • Pedagogiek
 • Van andere agogische opleidingen, die praktijkervaring hebben met het werken met cliënten met GGZ-problematiek

Doe je een andere dan bovengenoemde opleiding, neem dan contact op om te overleggen of de minor aansluit.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt minimaal een jaar stage gelopen of gewerkt in een GGZ-instelling
 • Gedurende de minor GGZ-Agoog doe je 16 uur per week praktijkervaring op in een GGZ instelling. Deze stage- of werkplek regel je zelf.

Goed om te weten
Wij werken met veel gastdocenten die werkzaam zijn in de GGZ praktijk. Daarnaast hebben de studenten veel inbreng door casuïstiek en vragen uit hun praktijk.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Begeleidingsplan en verantwoording
 • Profileringsverslag en presentatie
 • Handelingsdemonstratie gespreksvaardigheden
 • Kennistoets met open vragen

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lessen zijn op vrijdag. Daarnaast werk je tenminste 16 uur per week op een relevante (stage)plek in de GGZ.

Op de lesdag heb je verschillende soorten lessen zoals methodieklessen, vaardigheidslessen/trainingen, hoor- en werkcolleges. Je werkt of loopt stage, legt verschillende werkbezoeken af en besteedt tijd aan zelfstudie.

 

 • Blanken, C. e.a. (red.) (2016) Psychiatrie voor de sociaal werker (tweede druk) Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Franssen, G., Tol, van A., Weerman, A. (2014) Afstudeerrichting GGZ –agoog Landelijk onderwijsarrangement
 • Hoek, P van, & Brinkman, F. (3e gewijzigde druk 2017). Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?! In gesprek met een suïcidale cliënt. Utrecht: Uitgeverij de Graaff.
 • Kluft, M., & Haterd, J. van de. (Uitvoerders). (2012). Ggz-agoog: Beroepscompetentieprofiel. Amersfoort: GGZ Nederland. Te downloaden via
 • https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Beroepscompetentieprofiel%20GGZ-agoog%20hbo%20[MOV-177943-0.3].pdf
 • Korevaar, L. & Dröes, J. (2011). Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho

Mogelijk wordt nog actuele literatuur toegevoegd. Hierover word je geïnformeerd voor de start van de minor.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright