Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Kenneth van Driel

Voor inhoudelijke informatie:
E-mail: minor.atbc@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze HAN minor Medische Diagnostiek: Medische Microbiologie vindt een verbreding en verdieping plaats van de theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied van de Medisch Microbiologische Diagnostiek

 

De nadruk in deze minor ligt op het zelfstandig uitvoeren van Medisch Microbiologisch diagnostische onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een verscheidenheid aan technieken. Daarnaast ontwikkelt de student in deze minor een gedegen kennis van het vakgebied. De volgende thema’s zullen onder andere aan bod komen:

 • Bacteriologie, virologie, mycologie en parasitologie
 • Antimicrobiële middelen
 • Tractus diagnostiek
 • Serologie
 • Moleculaire diagnostiek
 • Hygiëne en infectiepreventie

In deze minor leer je zowel de theoretische als de praktische kant kennen van de medische microbiologie. Je breidt je kennis uit op het theoretisch gebied en implementeert deze in de praktijk. De nadruk in deze OWE ligt op het zelfstandig uitvoeren van microbiologisch diagnostisch onderzoek, waarbij ook serologische en moleculair biologische technieken aan de orde komen. Daarbij is er ook aandacht voor interpretatie van de resultaten en kwaliteitscontrole. Er is aandacht voor het opzetten, valideren en optimaliseren van diagnostische testen en innovatie.

Het practicum wordt ondersteund met tutor bijeenkomsten en theorie vakken die het practicum ondersteunen. Daarnaast wordt er een aantal gastcolleges verzorgd aansluitend bij de huidige ontwikkelingen. 

 • Voor minimaal 6 en maximaal 16 studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek die zich willen verbreden/verdiepen in de medisch Microbiologische diagnostiek
 • De minor zal doorgaan bij minimaal 6 aanmeldingen.

Voorwaarden voor deelname 

 • Propedeuse is behaald
 • HAN BML studenten moeten Course 4BM en Course 6BM hebben gevolgd en behaald.
 • Voor studenten van andere hogescholen die deel willen nemen aan deze minor zal individueel gekeken worden of ze aan de ingangseisen voldoen.

Goed om te weten

 • Er is een maximum aantal studenten dat deze minor kan volgen. Het maximum voor studiejaar 2020-2021 is vastgelegd op 16 studenten.
 • Schriftelijk tentamen in de vorm van thematoets en/of kennistoets
 • Performance-assessment / Indruk praktijk en praktijktoets
 • Tutor beoordeling / interpersoonlijke vaardigheden
 • Beroepsproducten

Semester start 1 september, de lessen beginnen op de maandag van die week

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. Er kúnnen ook lessen geroosterd worden in de avonduren (1 of 2 avonden per week). 

Werkvormen

 • Praktijkonderwijs
 • Hoorcolleges
 • Tutorbijeenkomsten

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright