Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Dr Henry Dijkman

Voor inhoudelijke informatie:
Henry Dijkman
E-mail: henry.dijkman@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze HAN minor "Medische Diagnostiek: Cytologie en histopathologie" vindt een verbreding en verdieping plaats van de theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied van de cytologie en histopathologie. Innovatie en researchvaardigheden komen ruim aan bod.

Deze minor richt zich op verbreding en verdieping van de cytohistopathologie. Hierbij zal er naast uitbreiding van de theoretische kennis, vooral aandacht zijn voor implementatie hiervan in de praktijk en verbeteren van de praktische vaardigheden op het gebied van de cytohistopathologie. Hierbij komen onder andere moleculair/biologische technieken en immunologische technieken aan bod en is er veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Hierdoor is men beter voorbereid op innovatie en kan men beter participeren in onderzoeken en research op het gebied van cytohistopathologie.

De bestudering van genetische, biochemische, functionele en vooral de cyto-histopathologische aspecten van ziekte en de cyto-histotechniek staan centraal.

 • Cyto-histopathologische aspecten van ziekte
 • Bestudering van afwijkingen in een microscopisch preparaat
 • Verbreding en verdieping van histologische en microscopische technieken
 • Kwaliteitscontrole in de praktijk en toepassing van beeldanalyse. 

In deze minor leer je zowel de theoretische als de praktische kant kennen van de cytohistopathologie. Je breidt je kennis uit op het theoretisch gebied en implementeert deze in de praktijk. Hierbij focussen we veelal op de morfologie en de aspecten van fixatie en relatie met antigeniciteit en reactiviteit. Hierbij komen de standaard lichtmicroscopie, enzymhistochemie, ISH en Immunologische technieken aan bod, maar ook CLSM en TEM/SEM/EDX. Daarbij is er ook aandacht voor interpretatie van de resultaten, beeldanalyse en kwaliteitscontrole.

Het practicum wordt ondersteund met tutor bijeenkomsten en theorie vakken die het practicum ondersteunen. Daarnaast wordt er een aantal gastcolleges verzorgd aansluitend bij de huidige ontwikkelingen.

Competenties

 • Ontwerpen
 • Vraagverheldering
 • Experimenten uitvoeren
 • Onderzoeksresultaten analyseren
 • Kwaliteitsbeheer
 • Beheer en administratie
 • Rapporteren en presenteren
 • Planmatig en projectmatig werken
 • Adviseren
 • Samenwerken
   
 • Voor minimaal 6 en maximaal 16 studenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek die zich willen verbreden/verdiepen in de cytologie en histopathologie diagnostiek 

Voorwaarden voor deelname 

 • Propedeuse is behaald
 • Course 6BM is gevolgd
 • Course 4BM is gevolgd en behaald
 • Voor studenten van andere hogescholen die deel willen nemen zal individueel gekeken worden of ze aan de ingangseisen voldoen

Goed om te weten

 • Er is maximum aantal studenten dat deze minor kan volgen. Het maximum is vastgelegd op 16 studenten.
 • De minor zal doorgaan bij minimaal 6 aanmeldingen.
 • Schriftelijk tentamen in de vorm van thematoets/kennistoets
 • Performance-assessment / Indruk praktijk
 • Tutor beoordeling / interpersoonlijke vaardigheden

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. Er kúnnen ook lessen geroosterd worden in de avonduren (1 of 2 avonden per week). 

Werkvormen

 • Praktijkonderwijs
 • Hoorcolleges
 • Tutorbijeenkomsten
 • Excursies
 • Bancroft, J.D., & M. Gamble, e.d. (2013). Theory and practice of histological techniques , (seventh edition). New York, NY: Elsevier Health Sciences. ISBN: 9780702042263

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright