Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Marie-Therese Pannekoek, Elma Vos

Bij aanmelding ontvangen wij graag een email met je motivatie waarin je beschrijft wat je verwachtingen van de minor zijn en waar je werkt. Daarnaast hebben we persoonlijk contact om kennis te maken. Deze mail kun je sturen naar de minor verantwoordelijke. Een reactie  zal komen na de sluiting van de inschrijving via kiesopmaat.

Minorverantwoordelijken:
Elma Vos en Marie-Thérèse Pannekoek
E-mail: Minor.sp-deeltijd@han.nl


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je werkzaam in een van de velden van de gezondheidszorg?

Kom je in jouw werkveld in aanraking met zorgvragers met psychiatrische/ psychosociale problematiek?

Heb je de ambitie om, uitgaande van de zelfregie van de zorgvrager, jezelf als professional verder te ontwikkelen in de sociale psychiatrie?

Deel je de visie dat maatschappelijk functioneren en een betekenisvol leven sterk verbonden zijn met gezondheid en welzijn? 

Dan kan deze minor voor jou een schot in de roos zijn!

Link Informatiefilm

Samen  met collega studenten en (gast) docenten, ontwikkel je jezelf verder als professional. Je gaat je verdiepen, en bekwamen in de competenties die passen bij hulpverlening vanuit het sociaal psychiatrisch gedachtengoed. Je gereedschapskist wordt verder gevuld met (eigen) visie en methodieken.

Werken aan herstel gerichte zorg, suïcidepreventie, verslaving, enkele behandelmethoden.

De koppeling met jouw werkveld, beroepspraktijk en zorgvragers vormen het uitgangspunt. We werken met gastdocenten met een inspirerend verhaal, interactieve werkvormen en gevarieerde opdrachten.

Quotes van deelnemers:

“Eigen kracht” leuke leerzame methode, je kunt er iets mee in de praktijk!

“Goeie diepgang in de minor, je kijkt naar de actuele sociale psychiatrie”

“Ruimte voor eigen keus en initiatieven”

"Inspirerende gastsprekers"

 “De opdrachten dragen bij aan innovaties in de praktijk en zijn inspirerend voor zorgvragers en collega’s”.

“Ik werk in een ziekenhuis op de afdeling MDL, ik heb veel handvatten gekregen voor de zorg t.a.v. het psychisch lijden van mijn zorgvragers. Hierdoor ben ik een nog holistischere verpleegkundige”.

Onderwerpen:

 • De sociale psychiatrie in de context van de GGZ
 • Eigen kracht ( Kop Leeks); een methode om hulpvragen in kaart te brengen
 • Systeemgericht werken met oog voor het verhaal van de zorgvrager en diens naasten (het narratief)
 • Herstelondersteunend werken
 • Samenwerken in de keten
 • Socratisch motiveren
 • Psychopathologie, de DSM-5 en de benadering vanuit “de nieuwe Ggz”
 • Crisisinterventie en suïcidepreventie
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Je ontwikkelt een visie op de Sociale psychiatrie in de context van de Ggz
 • Je hebt kennis van de ’eigen kracht’ , KOP LEEkS methode en bent in staat om deze toe te passen .
 • Je bent in staat aan de hand van een genogram en levensverhaal het systeem van de cliënt in kaart te brengen en een kijk te ontwikkelen op het systeemgericht werken binnen jouw team en de organisatie waar je werkt.
 • Je hebt kennis van de principes van herstelondersteunende zorg en je ontwikkelt een kijk op herstelondersteunend werken binnen jouw team en organisatie.
 • Je vergroot je handelingsvermogen als professional.

Dit is een verbredende en verdiepende minor. In een verbredende deel ontwikkel je beroepscompetenties in een andere/bredere context, in het verdiepende deel specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Voor wie:

Deze minor is bijzonder geschikt voor deeltijd-studenten 3e of 4e jaar in de gezondheids- of welzijnssector met een leer-werkplek waarbij de student in aanraking komt met cliënten met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problematiek.

De minor is toegankelijk voor deeltijdstudenten van verschillende studierichtingen binnen de hulpverlening die zich richten op cliëntencontact. De student wordt geacht zelf de verbinding te leggen tussen de eigen generieke beroepscompetenties en de specifiek voor deze minor geldende competenties.

Voorwaarden voor deelname:

Belangrijk is dat je een werkplek (minimaal 20 uur) hebt met cliënten met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problematiek. Deze praktijkervaring zal ingezet worden in de lessen. Daarnaast is het belangrijk dat je in staat bent om te reflecteren op eigen kennis, houding en vaardigheden.

Toetsing:

 • Sociaal psychiatrische Intake volgens het KOP-LEEkS model, gesprek in de praktijk, verslag en reflectieverslag
 • Portfolio van praktijk-opdrachten die tijdens de minor gemaakt worden en een beschrijving van je ontwikkeling als professional. Op basis van dit portfolio vind een mondeling eindassessment plaats

Studiebelasting per week:

8 uur contactonderwijs (een dag) 12 uur zelfstudie 20 uur werkplek leren

De looptijd van de minor is 20 weken, waarvan 15 lesweken.

 

 

De meeste literatuur is in het Nederlands, maar er zullen ook Engelstalige artikelen aangeboden worden.

Literatuur volgt na inschrijving.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright