Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Door het gebruik van sportpsychologische en sport pedagogische kennis en vaardigheden zetten we het bewegende kind centraal. Ons ultieme doel is om de praktijk te verbeteren en studenten te voorzien van praktische tools om een omgeving te creëren waarin kinderen niet alleen veilig, maar met plezier en optimaal kunnen groeien en ontwikkelen. Het uitganspunt; Een optimaal ontwikkelklimaat voor alle kinderen, ongeacht of ze de sport recreatief of op hoog niveau beoefenen.

Studenten krijgen tijdens de minor vanuit sportpsychologisch en sport pedagogisch oogpunt thema’s en tools aangereikt om binnen de praktijk inzicht te krijgen in de kansen, uitdagingen en knelpunten in het creëren van een rijke ontwikkelomgeving voor het kind.

Studenten worden gestimuleerd om niet alleen te kijken naar het bieden van een veilige omgeving, maar ook naar de mogelijkheden om het volledige sportieve potentieel van het kind te benutten. Uitgangspunten daarbij zijn, bijvoorbeeld:

 • Hoe hou je rekening met de verschillende fase van ontwikkeling van het kind?
 • Hoe creëer je een beweegomgeving waarin ontwikkeling wordt gestimuleerd?
 • Wat zijn binnen deze omgeving de rollen van een trainer en de ouders?
 • Wat zijn de ‘professionele’ grenzen?

 

Doel van de minor:

Studenten zijn na het volgen van deze minor een ‘expert’ in het creëren van een omgeving (sport, buurt of onderwijs) voor het kind waarin het zichzelf op een veilige manier, binnen de eigen mogelijkheden, optimaal kan ontwikkelen.

--

Propedeuse behaald 

De minor is toegankelijk voor o.a. studenten van de volgende studies:

 • ALO
 • Sportkunde
 • Pedagogiek
 • Social Work
 • Fysiotherapie
 • Presentatie over talent

Halverwege blok 2 geven de studenten een presentatie met daarin een onderbouwde visie op talentherkenning en talentontwikkeling. Ze beschrijven hierin, adhv de aangeboden lessen, waar volgens hun binnen de zelf gekozen sport accenten liggen om rekening mee te houden, hoe dit moet worden vorm gegeven en wat daarvoor nodig is.  

 • Factsheet over een thema binnen de sportpsychologie of sportpedagogiek

Aan het einde van blok 2 leveren studenten in tweetallen een factsheet aan over een zelf gekozen thema binnen de sportpedagogiek en sportpsychologie. Deze factsheet bestaat uit een theoretische basis over het desbetreffende thema, een omgevingsanalyse van een context naar keuze, interviews met ten minste 4 stakeholders en een verbeteradvies waarin een concreet plan beschreven staat hoe dit bij kinderen/jongeren kan worden ontwikkeld.

 • Praktijkadvies gekoppeld aan het factsheet

Aan het einde van blok 2 leveren studenten in tweetallen, gekoppeld aan het factsheet, een verbeteradvies aan voor de praktijk. Binnen dit advies worden praktische handvatten geboden, via een middel dat passend is voor de praktijk, om met het gekozen thema op een laagdrempelige manier aan de slag te kunnen.

 • Visitekaartje op basis van de persoonlijke ontwikkeling

Aan het einde van blok 2 leveren de studenten een video in waarin ze zichzelf presenteren op basis van de persoonlijke ontwikkeling die ze gedurende de minor hebben doorgemaakt. Daarin wordt o.a. besproken: wie ze zijn, kwaliteiten en valkuilen, opgedane vaardigheden, wat hem/haar uniek maakt binnen het werkveld, profiel als professional.

Tijdens de minor zullen de studenten op drie verschillende momenten in de week onderwijs volgen. Bij iedere bijeenkomst zal een ander onderwerp centraal staan.

- Bijeenkomst 1: talentontwikkeling en sportpedagogiek 

- Bijeenkomst 2: sportpsychologie 

- Bijeenkomst 3: persoonlijke ontwikkeling   

 

Tijdens de bijeenkomsten is er een dynamische mix van zowel kennisoverdracht en (praktijkgerichte) opdrachten die aansluiten op het thema van de bijeenkomst. Om de impact op de praktijk te versterken, gaan studenten niet alleen tijdens de bijeenkomsten aan de slag. Elke bijeenkomst krijgen studenten namelijk een thuiswerkopdracht mee om binnen een praktijkomgeving invulling aan te geven:

 • Tijdens de gehele minor zullen studenten in een praktijkomgeving aan de slag gaan met opdrachten die verkennend of uitvoerend zullen bijdragen aan het verbeteren van het sportpsychologisch of sport pedagogisch klimaat binnen de context.
 • Tijdens de gehele minor zullen studenten bezig zijn met de persoonlijke ontwikkeling aan de hand van wekelijkse opdrachten. Daarin staat de vraag centraal: wie ben jij, wat maakt jou uniek, hoe profileer jij jezelf in een professionele setting.
 • Blok 1: Er wordt een analyse gemaakt van een beweegomgeving waarin het kind kan ontwikkelen, daarin is aandacht voor de thema’s die binnen dit blok worden besproken. In deze analyse gaat de student op zoek naar kansen en bedreigingen binnen de ontwikkeling van het kind en komt de student met innovatieve ideeën (gebaseerd op theorie en eigen visie) om een verbetering aan te dragen (à toetsing blok 1)
 • Blok 2: Er worden op basis van het zelfgekozen thema, binnen de kaders van sportpsychologie en/of sportpedagogiek, ten minste vier partijen geïnterviewd over de uiting van dat thema binnen de (sport)praktijk (à toetsing blok 2). Daarnaast bereiden studenten tijdens de bijeenkomsten interactieve werkvormen voor die gericht zijn op de verschillende thema’s.

Volgt tijdens de cursus

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright