Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Bauke van der Laan

Voor inhoudelijke informatie:
Bauke van der Laan
E-mail: Bauke.vanderLaan@han.nl
Tel: 06-55291071

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:
 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Meer weten over verandercommunicatie? Dan past de minor Verandercommunicatie: Communicatie – Gedrag – Organisatie aan de HAN perfect bij jou!

Organisaties veranderen continu en verwachten van medewerkers dat ze mee veranderen.  Denk aan het invoeren van thuis- of flexwerken, het stimuleren van gezond gedrag op de werkvloer, het werken met andere of nieuwe systemen, werken op basis van big data, het aanpakken van een eilandcultuur of een fusie tussen organisaties. Toch mislukt 70% van dit soort verandertrajecten. Belangrijke oorzaken daarvan zijn slechte interne communicatie en weinig zicht op menselijk gedrag.

Analyseren, adviseren en implementeren: dát is wat je gaat doen in deze minor. Een grote organisatie heeft een vraagstuk op het gebied van gedragsverandering en jij gaat op basis van analyse en theorie kijken welke vorm van communicatie en beïnvloeding werkt. Bewust? Onbewust? Of een combinatie? Gedurende de minor ontwikkel je je tot een betere adviseur; je oefent gespreksvaardigheden en overtuigingskracht in de praktijk, je krijgt hier les in én wordt hierop gecoacht.

Door gerichte werkvormen in te zetten leren we in de minor van elkaar. De organisaties waarvoor we werken, jij en je medestudenten en wij als docenten.

Onderwerpen
Je gaat in deze minor in kleine groepen bij verschillende organisaties aan de slag. Hierin staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Gedrag: om gedrag te veranderen, moet je begrijpen waar het vandaan komt. Je analyseert gedrag in deze minor op drie niveaus: individueel/persoonlijk, team en organisatie. Je leert over drijfveren, weerstand, bewust en onbewust gedrag.
  • Interne communicatie & beïnvloeding: het kiezen en toepassen van de juiste communicatie-interventies is belangrijk om gedrag te veranderen. Je leert wat de effecten zijn van communicatie op bewust als onbewust gedrag. 
  • Organisatie & verandering: organisaties hebben een eigen identiteit. Zij hebben een eigen structuur, cultuur en communicatie. En dat is van invloed op het verandervermogen van de organisatie. Je leert hoe je dit meeneemt in je communicatie en advies.
  • Ervaren en implementeren: om je (nieuwe) kennis over gedrag, communicatie en de organisatie direct toe te passen werk je een dag in de week ín de organisatie. Je gaat in gesprek met medewerkers, managers en andere stakeholders. Zo ontwikkel je organisatiesensitiviteit en advies- en gespreksvaardigheden. Op deze manier draag je uiteindelijk bij aan het verandertraject in de organisatie.

Soort Minor

Dit is, afhankelijk van je opleiding, een verbredende dan wel een verdiepende minor.

  • In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
  • In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Voor studenten met een communicatieachtergrond is dit een verdiepende minor. Je specialiseert je in interne communicatie, gericht op het adviseren over en begeleiden van verandertrajecten in organisaties.

Voor studenten die vanuit een andere opleiding dan Communicatie meedoen, is dit een verbredende minor. Je leert hoe je interne communicatie kunt inzetten om je acties in je eigen vakgebied te ondersteunen.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

In deze minor staan interne communicatie en gedrag centraal. Je leert hoe je organisaties en gedrag analyseert, en hoe je die analyses gebruikt om verandertrajecten succesvol te laten verlopen. Je leert technieken van bewuste en onbewuste beïnvloeding toe te passen, zoals bijvoorbeeld nudging. Je leert hoe je communicatie inzet om ervoor te zorgen dat werknemers gewenst gedrag vertonen. Hierbij is niet alleen organisatiesensitiviteit van belang, maar ook een kritische houding en overtuigend adviseren. Je leert jezelf als communicatie-instrument in te zetten.

Competenties

Je adviseert een opdrachtgever over toe te passen communicatieve interventies die passen bij deze organisatie en het gedragsvraagstuk. Je onderbouwt je advies op basis van een analyse. Je geeft daarnaast prioritering aan tussen de verschillende interventies.

Je implementeert het gegeven advies bij je opdrachtgever en doorloopt hiervoor (bij voorkeur meerdere malen) de verandercyclus door (kleinschalige) communicatieve interventies binnen een organisatie.

Je ontwikkelt je als professionele adviseur voor verschillende stakeholders/belanghebbenden. Je leert draagvlak te creëren binnen de organisatie. Door theorie én je eigen gedrag.  Je traint in deze vaardigheden en reflecteert op je vorderingen

Je past je opgedane kennis en ervaring toe op een individueel project in je eigen professionele omgeving (studie, werk, bijbaan)

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Ben je een student in het economische domein (bijvoorbeeld Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Food & Business, HRM of Communicatie)? Dan kom je waarschijnlijk in een functie terecht waarin je te maken krijgt of een bijdrage levert aan veranderprocessen. Kennis over gedrag, communicatie en organisaties is essentieel om te begrijpen wat verandering doet met medewerkers en hoe je dit kunt beïnvloeden.

Voorwaarden voor deelname
Je hebt minimaal een half jaar stage gelopen in een organisatie óf aantoonbare werkervaring waardoor je de organisatiesensitiviteit meeneemt die je nodig hebt in deze minor.

Goed om te weten

We streven naar een leeromgeving met een diverse groep studenten. Studenten die:
- ervaring hebben in een organisatie
- binnen duidelijke kaders met eigen verantwoordelijkheid kunnen omgaan
- onderbouwd kritische feedback kunnen geven en ontvangen

Om tot een goede samenstelling te komen, kan het zijn dat we kennismakingsgesprekken voeren om te kijken of er een goede match is tussen jou en de minor. 

Hebben wij je overtuigd? Mooi. Dat komt deels door de beïnvloedingstechnieken in deze tekst. Ook dát leer je tijdens deze minor. Schrijf je dus snel in, want er zijn 25 plaatsen beschikbaar.

Meld je nu aan! Locatie: Nijmegen

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De leeruitkomsten die je aan het einde van de minor hebt aangetoond zijn:

1) Inhoud: Voor een verandercommunicatievraagstuk van je opdrachtgever kun je (een gedeelte van je) advies implementeren. Je aanpak bevat context, analyse, strategie, interventie en implementatie op basis van conclusies die logisch voortvloeien uit je analyse én passende theorie.   

2) Transfer: Je kunt inzichten van verandercommunicatie toepassen in je eigen professionele werkomgeving. Door het uitvoeren van een individueel project laat je zien verbreding of verdieping aan te kunnen brengen in een veranderingsproces. Hierbij reflecteer je op je aanpak en je laat zien hoe de inzichten uit de minor hebt toegepast. Je deelt deze inzichten actief. 

 3) Uitvoering & Draagvlak: Je laat zien hoe je draagvlak creëert voor je aanpak bij de opdrachtgever. Je hebt kennis van en interesse voor de organisatie. Je brengt stakeholders, eventuele weerstand en knelpunten in kaart en past je aanpak hierop aan. Je (geprioriteerde) aanbevelingen passen bij de organisatie

4) Professionele vaardigheden: Je laat zien inzicht te hebben in je eigen ontwikkeling als verandercommunicatie adviseur. Je weet wat jouw sterktes en ontwikkelpunten zijn. Je laat een ontwikkelplan zien en onderneemt concrete acties waardoor je groei zichtbaar wordt.

Dit is een voltijdsminor en we gaan ervan uit dat je 40 uur per week werkt. We verwachten dat je vier dagen in de week beschikbaar bent, waarvan één dag op locatie bij de opdrachtgever, drie dagen onderwijs en 8 uur zelfstudie die je zelf in kunt plannen.

Werkvormen
In deze minor staat leren van en met elkaar centraal. Je leert in een atelier-setting, van je medestudenten en de docenten, maar deze leren óók van jou. Kennis bieden we in deze ateliers aan wanneer nodig en op verschillende niveaus van verdieping. Ook krijg je een kijkje in de keuken van verschillende organisaties waardoor je vanuit verschillende perspectieven naar verandercommunicatie leert kijken.

Basisboek Interne Communicatie (9e druk)
Auteurs: Erik Reijnders, Marius Hogendoorn en Conny de Laat
Paperback, Nederlands, 2021978902325772

Reader met verzamelde hoofdstukken en artikelen over cultuur, structuur, leiderschap, interne communicatie en gedragspsychologie.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright