Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Elske van Oostaijen

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Voor inhoudelijke informatie kun je altijd contact opnemen met:
Elske van Oostaijen
E-mail: Elske van Oostaijen


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze "gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Nederland zou een samenleving moeten hebben waarin mensen met een verstandelijke beperking gewoon kunnen meedoen en een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. Dit is helaas nog niet het geval. Hoe ondersteun je iemand om met een cognitieve beperking en vaak bijkomende (gedrags)problematiek om zich ook thuis en welkom te voelen in de maatschappij? Binnen deze minor ga jij samen met mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) aan die missie een bijdrage leveren.

Er zijn naar schatting zo’n 1,1 miljoen mensen met een lichte verstandelijke beperking in Nederland. Zij doen net als iedereen mee in de samenleving met school, werk, wonen, gezondheidszorg, digitale wereld, sociale contacten en in relaties. Ze hebben daarbij wel vaker persoonsgerichte ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan heel gevarieerd zijn waardoor mensen met lvb gebruik maken van het brede spectrum van de zorg in het sociale en (para)medische domein.  

Om goed voorbereid te zijn op het bieden van passende ondersteuning aan mensen met een lvb op persoonlijk en maatschappelijk gebied richten de minor zicht op:

1. Versterken van persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan mensen met lvb met of zonder bijkomende problematiek én aan netwerkgericht werken/steun voor naasten.

Om deze zorg te kunnen bieden is het van belang om deze ‘onzichtbare’ beperking te kunnen herkennen. In het filmpje ogen open voor LVB zie je welke uitdagingen dit met zich mee brengt.

De uitingsvorm en de betekenis van een lvb is voor ieder persoon verschillend. Het is daarom belangrijk om hier goed zicht op te hebben om vervolgens je ondersteuning passend af te kunnen stemmen. Daarnaast weten we dat een lvb vaak gepaard gaat met extra uitdagingen en risico’s. Hier staan we in de minor zeker ook bij stil.  Zie lvb en extra’s uitdagingen en risico’s:

 

2. Bevorderen van inclusie, sociale rechtvaardigheid en kansengelijkheid voor mensen met lvb binnen de huidige maatschappij.

De afgelopen jaren is in overheidsbeleid, maar ook door regionale en lokale welzijns- en zorgorganisaties, geïnvesteerd in het vergroten van de toegankelijkheid van de samenleving, het bevorderen van gelijkwaardig meedoen en het verbeteren van de ondersteuning aan mensen met een lvb. Tegelijkertijd zijn er nog genoeg maatschappelijke uitdagingen die deze beweging de komende jaren op de proef stellen. Denk bijvoorbeeld aan verdergaande digitalisering in de samenleving die kunnen bijdragen aan de groeiende kloof tussen mensen die wel en niet kunnen meedoen. Hoe kun jij als professional bijdragen aan het bevorderen van sociale rechtsvaardigheid en vergroten van kansenongelijkheid voor iedereen ongeacht de beperking.

3. Verdiepen van je professionaliteit; wie ben jij als professional? Hoe ga je verantwoord om met ethische dilemma’s?

Het verdiepen van je professionaliteit is voor elke professional van belang. Het werken met mensen met lvb leidt regelmatig tot ethische dilemma’s in je werk waarbij de vraag is stil te staan bij wat goed is om te doen. Hoe kun je jezelf voorbereiden op het omgaan met toekomstige dilemma’s en tegenstrijdige belangen en hoe kun je dit ook delen en  uitdragen binnen jouw team?

Deze minor kan alleen aangeboden worden in samenwerking met ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk. Vandaar dat we samenwerken met verschillende organisaties, zoals Dichterbij, Pluryn, Siza, Cello, Estinea, Driestroom, Philadelphia, Zozijn, Landelijke Federatie Belangenbehartigers (LFB) STERKplaats Nijmegen en de Beroepsvereniging van professionals in Social Work (BPSW)

Hieronder een filmpje over de samenwerking van de STERKplaats Nijmegen binnen de minor. Dit filmpje is gemaakt door Rob Jacobs – Sterkstudent in Nijmegen

Soort minor:

 • Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Dit verschil zal vooral gemerkt worden vanuit de praktijkplek waar je werkzaam bent en je opdrachten uitvoert.

 • Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Het samenwerken en samen leren met ervaringsdeskundigen met een (lichte verstandelijke) beperking.
 • Het bieden van ondersteuning aan mensen met een lichte verstandelijke beperking met of zonder bijkomende (GGz)problematiek.
 • Het bieden van ondersteuning bij het voeren van regie over eigen leven door de cliënt met het sociaal netwerk/naasten.
 • Het bevorderen van (sociale) inclusie en kansengelijkheid voor een groep mensen met een lichte verstandelijke beperking.
 • Het kwartiermaken waarbij jij de verbinder bent tussen de behoeften van de personen met een lichte verstandelijke beperking en de maatschappij.
 • Het verantwoorden van je handelen vanuit de praktijk én de theorie.
 • Het vergroten van je professionaliteit aan de hand van moreel beraad / omgang ethische dilemma’s.


Competenties:

 • Samenwerken en communiceren
 • Probleemoplossend vermogen
 • Verbindend werken
 • Lerend vermogen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor is bedoeld voor studenten die affiniteit hebben met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Binnen heel veel domeinen zal je samenwerken of ondersteuning bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Vandaar dat de minor interessant kan zijn voor studenten van Pedagogiek, Social Work, Vaktherapie, Verpleegkunde, Ergotherapie, Fysiotherapie, Voeding en Diëtiek, Sportkunde, hbo-Rechten en mogelijk nog meer. Kortom voel je welkom binnen onze minor.

Voorwaarden voor deelname

Voor aanmelding moet je aan de volgende ingangseisen voldoen:

 • Je hebt affiniteit met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Je voelt passie in het contact met deze mensen. Je hebt oog voor de kwetsbaarheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking en je wilt hier integer mee (leren) omgaan binnen jouw eigen vakgebied.

Om de minor te kunnen volgen, moet je voor minimaal 20 uur per week een werk- of ervaringsplaats hebben binnen de ondersteuning voor mensen met een lichte verstandelijke beperking in de kalenderleeftijd van 12 tot 55 jaar. Het gaat hierbij om een ongeveer een gemiddelde kalenderleeftijd van de mensen met een lvb die ondersteuning krijgen.

Voor studenten met minder ervaring met de doelgroep kan stageplaats overwogen worden. De praktijkplek dient ten alle tijden goedgekeurd te zijn door de minorcoördinator. Je bent er zelf voor verantwoordelijk voor het vinden/hebben van een geschikte praktijkplek.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De toetsing wordt gebaseerd op de drie uitgangspunten, 1) de cliënt en naasten, 2) maatschappelijk perspectief en 3) jij als professional van de minor. Momenteel wordt met oud-minorstudenten, ervaringsdeskundigheden en de praktijk de toetsing binnen de minor vernieuwd. Wil je graag al meer concrete informatie, stuur dan een mail naar de minorcoördinator Elske van Oostaijen.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lessen worden op maandag gepland, locatie Kapittelweg 33 te Nijmegen.

Werkvormen

 • Werkcolleges/werkplaatsen
 • Vaardigheidslessen met ervaringsdeskundigen
 • Intervisie/coachingslessen

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright