Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Gerda Bos,Mevr. Mireille Hoffmann

Voor inhoudelijke informatie:

Mireille Hoffmann en Gerda Bos
Email planningsgroep.minor.gg-voltijd@han.nl 


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Betekenisvol ouder worden in een dynamisch zorglandschap

Zorgvragen worden ingewikkelder, onverwachte situaties komen vaker voor en de zorg verschuift van intramuraal naar huis. De groep ouderen wordt groter en nieuwe technologieën bieden kansen. Ouderen verwachten dat er meer wordt aangesloten op hun persoonlijke wensen en behoeften. Dit vraagt dat we binnen de domeinen zorg en welzijn intensief samenwerken, van elkaar leren en samen met de ouderen en hun naasten ontdekken wat passende zorg inhoudt.

Wat ga je in deze minor doen?

Verken samen met studenten van verschillende opleidingen de ontwikkelingen en dynamiek binnen de ouderenzorg. In elke fase van het ouder worden kun jij als professional een waardevolle rol spelen en ervoor zorgen dat iemand een zo prettig mogelijk leven heeft. En dat doe je niet in je eentje, maar samen met de oudere en andere betrokkenen. We staan stil bij interprofessioneel samenwerken: hoe goed ken jij de verschillende vakgebieden? Hoe kun je elkaars expertise gebruiken en benutten?

Verder wordt er stilgestaan bij hoe je komt tot passende, persoonsgerichte ondersteuning, zorg en behandeling. Daarvoor is het belangrijk te begrijpen wat iemand precies kan, wil of juist niet. Maar hoe ontdek je dat? Wie is die persoon die ouder wordt en zorg nodig heeft eigenlijk? Wat is het verhaal achter de oudere en welke impact heeft bijvoorbeeld dementie op die persoon en zijn naasten? We nemen je uitvoerig mee in de anatomie, fysiologie en pathologie van de ouder wordende mens, in ethische dilemma’s en wetgevingen. Tot slot zullen gastsprekers je meenemen in inspirerende en diepgaande praktijkverhalen.

Leerdoelen

Elke lesweek heeft zijn eigen specifieke doelen en focus. Overkoepelend zullen onderstaande leerdoelen centraal staan.

Na afronden van de minor ben je in staat om:

 • op methodische wijze bij ouderen de behoefte aan ondersteuning, zorg en behandeling op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied in kaart te brengen op basis van relevante en actuele kennis. [methodisch redeneren]

 • het zelfmanagement van ouderen in hun sociale context te versterken en richt je, je daarbij op gezamenlijke besluitvorming met de oudere en diens naasten. [zelfmanagement versterken]

 • op persoonsgerichte en professionele wijze met ouderen en hun (in)formele netwerk te communiceren. [persoonsgerichte communicatie]

 • samen te werken met andere disciplines waarbij je als autonome professional je bijdrage levert aan de kwaliteit en continuïteit van zorg voor ouderen. [interprofessioneel samenwerken]

 • te handelen vanuit een continu aanwezig onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie van de ouderenzorg.[onderzoekend vermogen]
 • methodisch te reflecteren op je eigen rol in de samenwerking met ouderen en professionals en hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische aspecten van je keuzes en beslissingen te betrekken. [reflectie]

 • leiderschap te tonen in de samenwerking met anderen en de verschillende belangen te wegen waarbij het belang van de oudere voorop staat. [leiderschap]

 • de zorgverlening zowel op het niveau van de individuele zorgverlening voor ouderen als op organisatieniveau te monitoren, meten en screenen om goede kwaliteit van de ouderenzorg te borgen dan wel te verbeteren. [kwaliteit borgen en verbeteren]

 • een positieve en actieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming en de ontwikkeling van de ouderenzorg vanuit een historisch, institutioneel en maatschappelijk perspectief. [beeldvorming]

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met het majorprogramma van je opleiding.

Voor wie?

Voor iedere student die interesse heeft in betekenisvol ouder worden en voldoet aan de ingangseisen. Denk aan studenten Social Work, Paramedische studies en Verpleegkunde.

Voorwaarden voor deelname

Je komt in aanmerking voor deelname indien je:

 • aantoonbaar cliëntrelaties ervaren hebt in een professionele zorgsituatie op tenminste oriënterend niveau (niveau 1);
 • je in de postpropedeutische fase van de opleiding zit of kan aantonen op niveau 2 te functioneren.

 

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Deel 1, Theoretisch deel:

Een portfoliogesprek wordt gevoerd op basis van de in het portfolio vastgelegde en behaalde leerresultaten, zoals beoordeelde groepspresentatie-opdrachten en e-learnings. Het portfoliogesprek wordt met een cijfer beoordeeld.

Deel 2, Project deel:

In het projectdeel ontwikkelt de student competenties die gericht zijn op innovatie in de ouderenzorg (zorgverlening/organisatie). Het project dat hiertoe t.b.v. de praktijk wordt uitgevoerd, leidt tot een projectverslag dat wordt beoordeeld met een cijfer.

Rooster

De minor bestaat uit een theoretisch deel en hierna een project deel.

Er zijn 3 contact dagen per week.

Werkvormen

 • Colleges
 • Werkgroepen, practica en consultaties
 • Presentaties
 • Simulatiesituaties

PS.
De minor wordt alleen in het eerste semester van het onderwijsjaar gegeven.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright