Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Niek Maassen, Tjeerd Schatortje

Voor inhoudelijke informatie:
Niek Maassen en Tjeerd Schatorjé
E-mail: Niek Maassen
E-mail: Tjeerd Schatortje

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor “Omgaan met onbegrepen gedrag” op de HAN, leer je alles over  de interactie met mensen die zich “anders” gedragen.  

Onbegrepen gedrag komt veel voor, zowel in de zorg, maar ook op straat, in een winkel of in iemands thuissituatie. Vroeger noemden we het “gek” of “gestoord”, tegenwoordig eerder “verward” of “onbegrepen”.  

Onbegrip, of niet begrepen worden, is geen kenmerk van een persoon, maar iets wat zich tussen mensen afspeelt. Daarom is het moeilijk om er goed mee om te gaan, omdat ieder mens en situatie weer anders is.  

Ben jij een student die onderzoekend is en situaties of mensen niet snel gek vindt, of dat je juist hierover meer zou willen leren? Ben je benieuwd hoe je gaat reageren op spannende situaties waarin je snel moet ‘schakelen’ en een professioneel oordeel moet geven? Of wil je juist leren hoe je goed kan observeren en samenwerken met andere disciplines, zoals politie? 

Omgaan met onbegrepen gedrag is niet makkelijk, dit leer je door te doen, door te observeren, te reflecteren, handelen en opnieuw te reflecteren op je eigen handelen. Zowel professionals met een zorg- en/of welzijnsachtergrond, maar ook politie, komen in deze situaties terecht, en dat vraagt om samenwerking tussen deze disciplines.  

Door je te verdiepen in kennis over onbegrepen gedrag en ook door je vaardigheden te vergroten en je attitude te versterken zal het probleem rondom mensen met onbegrepen gedrag niet worden opgelost. Maar word je voorbereid om in je toekomstige taak met complexe situaties waarin onbegrepen gedrag kan voorkomen om te gaan.  

 • Onbegrepen gedrag; achtergrond, visie, ontwikkelingen
 • Reflecteren: visie en meerwaarde van het beroep
 • Vergroten van zelfkennis en -reflectie
 • Gespreksvaardigheden verdiepen en durf tonen
 • Samenwerken: vaardigheden en leren van andere disciplines
 • Invloed van de context op onbegrepen gedrag
 • Sociale veiligheid
 • Multidisciplinair samenwerken


Soort minor:

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In deze minor wordt gewerkt aan de volgende taken in situaties waarin onbegrepen gedrag een rol speelt:

-      Ontwikkelen van een authentieke en veelzijdige houding en visie
-      Veerkracht en zelfbehoud
-      Methodisch en contextueel handelen
-      Toepassen van reflectief samenwerken
-      De-escalerend werken en crisisinterventie

Aan het einde van deze minor begrijp je wat onbegrepen gedrag is en wat de wisselwerking is met je eigen overtuigingen, socialisatie en werkcontext. Je gespreksvoering in (nagebootste) situaties met onbegrepen gedrag is zichtbaar verbeterd.. In je team en met betrokken netwerkpartners neem je samen verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke werkzame aanpak, gebaseerd op een of meerdere model(len) waaronder reflectief samenwerken.

Je hebt jezelf uitgedaagd om meer te durven: iemand empathisch confronteren, knelpunten in de samenwerking kunnen benoemen, kritisch naar jezelf kijken, uitzoomen in de situatie. Je hebt daar niet alleen theoretisch over nagedacht, maar je hebt het ervaren wat een beetje “durf” al niet teweeg kan brengen.

Daarnaast heb je visie ontwikkeld over onbegrepen gedrag, binnen de context van onze maatschappij; wat zegt het over jou, de ander en ons allemaal?

Competenties

 • Reflecteren: de student reflecteert op de eigen emoties, gedrag en handelen en kan hierop bijsturen in contact met de burger/diens omgeving/andere professionals
 • Samenwerken: de student werkt gestructureerd samen met de persoon met onbegrepen gedrag/diens omgeving/andere professionals en durft op betrekkingsniveau knelpunten bespreekbaar te maken
 • Contextualiseren: de student is zich bewust van de context waarin het (onbegrepen) gedrag plaatsvindt en is in staat om daar vanuit de verschillende perspectieven (micro, meso, macro) naar te kijken en handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Verpleegkunde
 • Social Work
 • Politie (politiekunde, recherchekunde)
 • Toegepaste psychologie
 • Pedagogiek
 • Medische hulpverlening
 • Andere zorg-, welzijns- en veiligheidsopleidingen

Je hebt stage-ervaring opgedaan, waarbij zich (bij voorkeur) situaties voordeden met mensen met onbegrepen gedrag. Je hebt interesse in hoe interactie tussen mensen (ver- of vast)loopt, bent bereid om naar je eigen aandeel te kijken hierin en een verdiepingsslag te maken in je reflectie- en samenwerkingsvaardigheden.

Voorwaarden voor deelname

- Minimaal de tentamens behaald bij je major-opleiding op niveau 3 (met uitzondering van datgene wat als onderdeel kan worden beschouwd van het afstuderen zoalsPraktijkverbetering, Praktijkinnovatie etc.)

- Bij voorkeur 3e jaars stage voldoende afgerond in een setting die aansluit op deze minor. Bij twijfel over dit punt, is er contact met de minorcoördinator.

Goed om te weten

In deze minor bouwen we voort op vaardigheden en kennis die (deels) al in je major-opleiding verpakt zit: reflecteren, gespreksvoering, samenwerken, analyseren etc. Om (je vaardigheden en kennis) te kunnen verdiepen op deze thema’s, zal er soms kort bekende informatie worden herhaald, om daar vervolgens op te kunnen verdiepen.

We starten met een intensieve opstartweek (mogelijk zelfs met overnachtingen ter plekke), waardoor je in de eerste lesweek beschikbaar moet zijn. Dit is belangrijk voor het groepsproces, dus volledige deelname hieraan is verplicht (slechts een klein deel aanwezig zijn is geen optie, overmacht daargelaten)

Deze minor is ontwikkeld vanuit het lectoraat Onbegrepen gedrag, zorg en samenleving (lector Bauke Koekkoek). De kennis en kunde vanuit dit lectoraat wordt door middel van deze minor in onderwijsaanbod verwerkt.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Na afloop van periode 1:
Groepspresentatie + individuele reflectieopdracht.

De groepspresentatie volgt op een observatieopdracht in diverse (maatschappelijke) praktijken, waarbij studenten de context in ogenschouw nemen waarbinnen bepaald (onbegrepen) gedrag zich afspeelt.

In de groepspresentatie zoomen de studenten in op hoe de context van invloed is op (onbegrepen) gedrag, en werken daarin een beroepsproduct uit dat een oplossing biedt/bewustzijn vergroot over de omgang met onbegrepen gedrag (voorlichtingsmateriaal, spelvormen, gespreksleidraad etc.).

In de individuele reflectieopdracht benoemen ze daarin hun individuele inzichten als het gaat om contextualiseren. Hierbij wordt een relatie gelegd met het vooraf geformuleerd ontwikkelplan (verplicht onderdeel). Inzichten uit trainingsmomenten tijdens de lessen (met zowel gastacteurs, medestudenten en docenten) bieden de basis voor de individuele reflectieopdracht, waarin gevraagd wordt te reflecteren op hun eigen (ontwikkeling in het omgaan met hun) emoties, gedrag en handelen, en op samenwerking.

Na afloop van periode 2:
Integraal eindgesprek + reflectieverslag

In een eindgesprek, samen met medestudenten en docenten, wordt op basis van (eerder verzameld) videomateriaal een dialoog gevoerd tussen student, medestudent en twee docenten. Daarin schetst de student op reflectieve wijze hoe deze een ontwikkeling heeft doorgemaakt in het omgaan met onbegrepen gedrag. Hierin wordt gebruik gemaakt van eerder verkregen peerfeedback (verplicht onderdeel) en tussentijdse docentfeedback (verplicht onderdeel).

 • Na afloop van periode 1: groepspresentatie en individueel reflectieverslag
 • Na afloop van periode 2: integraal eindgesprek en reflectieverslag

Binnen deze toetsen komen alle leeruitkomsten aan bod.

Onderdeel van het proces naar deze opdrachten toe is het maken van een persoonlijk ontwikkelplan bij aanvang, het ontvangen en bijhouden van feedforward, feedback en feed-up door docenten, medestudenten en trainings-acteurs. Daarnaast wordt gewerkt met beeldmateriaal van onderwijsactiviteiten (rollenspel etc.) waarop zelfreflectie en feedback volgt.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is niet wenselijk.

Werkvormen

 • Intensieve opstartweek, met daarin ruimte voor kennismaking met elkaar en inhoudelijke werksessies
 • Werkcolleges; uitdiepen van theorie aan de hand van interactieve lessen, samenwerken aan opdrachten
 • Workshops, over bijvoorbeeld reflectief samenwerken
 • Trainingslessen met gastacteurs, waarbij je (samenwerkings- en gespreks)vaardigheden
 • Gastlessen van (ervarings)deskundigen in de omgang met onbegrepen gedrag
 • Projectopdrachten op locatie; observatie en participatie-opdrachten op verschillende plekken in de maatschappij waar onbegrepen gedrag voor komt.
 • Excursies (afhankelijk van aanbod en wensen)
 • Koekkoek, B. (2022). Helpen is moeilijk.

Naast dit boek, zal voorafgaande aan de start van de minor passende literatuur worden aangedragen.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright