Vol- en deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- niet aangeboden
Hans Oude Avenhuis

Voor inhoudelijke informatie:
Hans Oude Avenhuis
M: 0623411982
E: hans.oudeavenhuis@han.nl

Zie ook: https://www.ruimtemakersvanpioneering.nl/

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Opgavegericht werken aan de transitievraagstukken van vandaag

Wil jij werken aan innovatieve doorbraken op vraagstukken over Water & klimaat, energie, mobiliteit en ruimtelijke inpassing? En gelijktijdig werken aan je professionele ontwikkeling als Leider in Innovatie? Dan ben jij de Ruimtemaker die wij zoeken.

Transitie versnellers

We staan in Nederland voor enorme uitdagingen op sociaal, ecologisch en technische gebied om de leefbaarheid van stad en platteland te verzekeren voor nu en toekomstige generaties.  

De urgentie is hoog en vraagt om transitie versnellers die echte doorbraken in denken en handelen creëren.

De minor Ruimtemakers is zo’n transitieversneller die concrete, haalbare en schaalbare oplossingen oplevert.

In het programma werk je met andere ruimtemakers aan een actueel vraagstuk. De Service Design aanpak, ondersteund door een inhoudelijk betrokken procesregisseur, garandeert een gestructureerd en creatief innovatietraject. Er is veel interactie op inspirerende locaties met, opdrachtgever, experts, stakeholders en dwarskijkers voor on-demand kennis, creatieve cross-overs en boeiende masterclasses die georganiseerd worden door de stichting Pioneering.   

Leiderschap in Innovatie

Leiderschap in Innovatie is het parallelle programma waarin je nieuwe denkwijzen ontwikkeld om straks zelf in je eigen omgeving betekenisvolle waarde te kunnen creëren.

In workshops en intervisiegesprekken krijg je creatieve handvatten aangereikt over design – systeem – scenario -en strategisch denken die je handelingsperspectieven zullen vergroten.

Werken in een Fieldlab

De minor wordt inhoudelijk en facilitair ondersteund door de stichting Pioneering.

Ruimtemakers is het fieldlab van Pioneering waar overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en publieke partijen samenwerken voor een duurzame en volhoudbare leefomgeving. 

Soort Minor

Ruimtemakers is een verdiepende minor op niveau 3 waarin je wordt uitgedaagd buiten je comfortzone te werken in een multidisciplinaire praktijkomgeving.

Het doel is eenvoudig. Waarde realiseren voor de samenleving en daarmee voor jezelf. Dit doel wordt bereikt door:

 • Praktijkonderzoek volgens de servicedesign aanpak. Een pragmatische werkwijze waarin veel ruimte is voor interactie met opdrachtgever, experts en belangenpartijen.  
 • Opgave gericht werken. Inzicht krijgen in de werking van systemen om speelruimte en draagvlak voor verbeteringen te ontwikkelen. ‘Don’t fight the system – Hack the system’
 • Storytelling en storymaking. Het doorbreken van denk -en handelingspatronen met inspirerende verhaallijnen die gezien, gehoord en gelezen worden. ‘We don’t have solutions, we create them’
 • De ontwikkeling van professionele vaardigheden en mentale weerbaarheid die nodig zijn in deze snel veranderende, complexe en onzekere wereld met interpretabele waarheden.  

In deze minor wordt gewerkt aan sociale, ecologische en technische innovaties die de leefbaarheid van stad en platteland voor nu en volgende generaties verzekert. Je opleiding doet er niet toe. Je intrinsieke motivatie wel. Daarom zullen we je vragen na de aanmelding in een motivatiebrief aan te geven voor welk vraagstuk jij je wilt inzetten.

Voorwaarden voor deelname

 • Propedeuse + 60 extra studiepunten

Groepsbeoordeling

Het ruimtemakers team wordt door de procesregisseur in overleg met de opdrachtgever beoordeeld op basis van:

 • De navolgbaarheid en diepgang van het praktijkonderzoek
 • Concreet gemaakte praktijkwaarde

Individuele beoordeling

Je professionele ontwikkeling: ‘Hoe jij – in jouw omgeving – betekenisvolle waarde kunt creëren” toon je aan met digitale storytelling in een creatieve vorm naar keuze (animatie, video, blog, flog).

Je werkt in vier fasen op een gestructureerde en navolgbare werkwijze aan het onderzoeksvraagstuk. De aanpak wordt digitaal ondersteund in YouLab waar instructies, deadlines, informatieblogs en creatieve tools staan. In deze werkomgeving worden ook de taken aangemaakt waaraan wordt gewerkt. Wekelijks ontvang je mailing met up to date informatie over het programma. Globaal ziet het programma er als volgt uit.

 • Kick-off: Samenstellen van de definitieve teams, kennis maken met de procesregisseur en teamleden. In het Ruimtemakers spel maak je kennis met de aanpak en opzet van het programma aan de hand van een 1e brainstorm op het vraagstuk.
 • Fase 1: Ontmoeten van het vraagstuk en de context begrijpen waarin het speelt. In de Meet & Greet worden informatie -en kennisbehoefte alsook doel en verwachtingen van het onderzoek afgestemd met opdrachtgever en belanghebbenden. De onderzoek aanpak wordt in deze fase ontwikkeld en vastgelegd door het aanmaken van taken in YouLab.
 • Fase 2: Ontdekken van beschikbare kennis over het vraagstuk. Analyseren van de informatie en de ‘On-Demand’ verdiepende kennis organiseren die nodig is voor voldoende diepgaand begrip. De fase wordt afgesloten met een creatieve cross-over waarin wordt gespard met opdrachtgever experts en belanghebbenden over kansrijke ontwikkelingsrichtingen.
 • Fase 3: Ontwikkelen en prototypen van concept oplossingen. Het afwegen van de varianten en het aanscherpen van de meest kansrijke oplossing. De fase wordt afgesloten met een ‘Battle of concepts’ tussen de verschillende teams. De feedback hieruit wordt meegenomen naar fase 4.
 • Fase 4: Organiseren van draagvlak en doorzettingskracht voor een concreet, haalbaar en schaalbaar eindresultaat. De eindrapportage opmaken in woord en beeld.
 • Ruimtemakers festival: De minor wordt afgesloten met het Ruimtemakers Festival. Een feestje waar een breed publiek voor wordt uitgenodigd met als doel kennis te nemen van de onderzoeksresultaten en geïnspireerd te worden voor deelname aan vervolgtrajecten.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright