Deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- niet aangeboden
Edwin Bosman, Jan Pieter van Dalen, Marcel Tabak, Arjo van Tienhoven, André Verschoor

Voor inhoudelijke informatie:
Jan Pieter van Dalen
E-mail: janpieter.vandalen@han.nl
Tel: 06 83 88 88 91

Betrokken docenten (experts):

- Jan Pieter van Dalen
- Marcel Tabak
- Arjo van Tienhoven
- Edwin Bosman
- André Verschoor

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:
 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Gebiedsontwikkeling en herbestemmen (van gebouwen)

Het herbestemmen van gebouwen is een mooi voorbeeld van de circulaire economie:  je maakt maximaal gebruik van het bestaande om met actuele onderwerpen - zoals de energietransitie, gezonde leef- en werkomgevingen en duurzaam materiaalgebruik - bij te dragen aan de realisatie van gezonde, veilige en comfortabele gebouwen.

De minor ‘Gebiedsontwikkeling en herbestemmen (van gebouwen)’ wordt door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgd. Als één van de partners van een bouwmanagementbureau (projectgroep) werk je in deze minor integraal aan het tot stand komen van een realistisch topproject uit de praktijk. De vakinhoudelijke disciplines waar deze minor zich op richt zijn Architectuur, Bouwtechniek, Bouwfysica, Bouwkosten, Constructies en Installatietechniek. Het betreft een multidisciplinaire opdracht.

Quote:

Deze uitdagende minor is een goede weerspiegeling van de praktijk, doordat je werkt aan een echt praktijkproject dat wordt aangeleverd door een opdrachtgever.
Het praktijkproject werk je vervolgens vanaf de bestaande toestand uit tot een definitief ontwerp, waarbij het integraal samenwerken centraal staat.
Gedurende de minor fungeer je met de groep als adviesbureau, waardoor je een goed beeld krijgt van de rollen en werkzaamheden binnen een adviesbureau in het ontwerptraject tot definitief ontwerp.
Het integrale karakter van deze minor is erg leerzaam, doordat je vanuit diverse rollen binnen het adviesbureau opdrachten en werkzaamheden uitvoert.

Timon Kalter (student 2022-2023)

In deze minor:

 1. ga je in groepsverband aan de slag met een actueel vraagstuk uit de praktijk (casus-project) en leert daarin integraal samen te werken,
 2. gebruik je de praktijkervaring vanuit je werkgever, de opdrachtgever en de experts vanuit het werkveld,
 3. en haal je samen met medestudenten inspiratie op via contacten met het bedrijfsleven die je zelf legt.
 4. stap je uit je eigen comfort zone en proef je aan diverse rollen binnen de herbestemmingsopgave, zoals die van projectleider, constructeur, bouwfysisch adviseur, kostendeskundige en kwaliteitsborger.

Casusproject

In de minor werk je met je groep van ongeveer 4-6 studenten, aan een actueel casusproject uit de praktijk ingebracht door een externe opdrachtgever. Haalbaarheid is een belangrijke opgave die je alleen kunt bereiken door het ontwerp centraal te stellen en multi disciplinair te werk te gaan. Het onderwerp binnen deze casus waar je je graag in wil verdiepen, bepaal je (deels) zelf.  Werken aan de casus doe je zowel op school, als in de werkomgeving, waar diverse experts tot je beschikking staan als vraagbaak. De locatie waar projectbegeleiding voor het casusproject plaatsvindt is Arnhem bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Praktijkervaring

Je bent werkzaam bij een ontwikkelaar, bouwbedrijf, architectenbureau, constructiebureau of bouwfysisch advies- en/of ingenieursbureau. Hier kan je werken aan het verkrijgen van praktische kennis op een specifiek gebied dat je zelf bepaald in afstemming met het bedrijf en je groepsleden. We dagen je uit om buiten je comfortzone te treden, om zodoende je kennis te verbreden.

Excursie naar het project

Gestart wordt met een excursie naar het casusproject waarbij de opdrachtgever en eventueel andere belanghebbenden het project zullen introduceren. Mogelijk worden, ter inspiratie, voorbeeldprojecten genoemd of zelfs bezocht. Contacten worden gelegd om later aanvullende informatie te kunnen verzamelen.

Soort Minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

De minor omvat de onderstaande leerdoelen.

 1. als student kan je in groepsverband een (complexe) herbestemmingsvraagstuk voorbereiden, uitvoeren en uitwerken en hierover communiceren met de opdrachtgever,
 2. als student kan je de resultaten van het plan/onderzoek overtuigend presenteren,
 3. als student geef je zelfstandig richting en sturing aan je eigen leerproces.

Voor wie?

De minor is bedoeld voor werkende studenten uit het domein Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling) die graag meer en verdiepend met de praktische kant van gebiedsontwikkeling en herbestemmen (van gebouwen) in aanraking willen komen.
Doelgroep van deze minor zijn medewerkers van architectenbureaus, ontwikkelaars, bouwmanagementbureaus, constructiebureaus, installatieadviseurs en aannemers.

Voorwaarden voor deelname

De propedeutische fase is behaald of vrijgesteld. 
Voor HAN studenten moet cursus Laagbouw en bouwmethodieken en cursus Hoogbouw en bouwmethodieken zijn behaald of vrijgesteld. 
Indien student van buiten de HAN komt geldt dat minimaal 60EC uit de postpropedeuse moet zijn behaald of vrijgesteld en er voldoende basiskennis (beoordeling door minortrekker) aanwezig is. 

Goed om te weten

Technische studenten van andere opleidingen, zoals Gebouw Gebonden Installatie Techniek, kunnen toegelaten worden op basis van een (motivatie)gesprek.

Er is plek voor 24 studenten, dus wees er snel bij!

Aan het einde van de minor heb je als student de volgende producten opgeleverd:

 • Groepsproducten
  • Plan van Aanpak
  • Programma-definitie
  • Risico analyse
  • Tekenwerk VO conform STB
  • Uitwerking duurzaamheidsambitie
  • Tekenwerk DO conform STB
  • Integraal eindproduct
 • Verplichte individuele producten
  • Introductie Bouwbesluit
  • Stiko en BAR
  • Nieuwe belastingconfiguratie en stabiliteitsvoorzieningen
 • Individuele keuze producten
  • Uit een lijst met mogelijke producten worden er, in afstemming met de groepsleden, per groepslid 3 keuzeproducten opgeleverd
 • Mondelinge presentatie van het casusproject.

Programma

Week 1 - Introductie / kick-off

In de eerste week vindt de introductie van de minor plaats die zal bestaan uit kennismaken met medestudenten, docenten (experts) en de opdrachtgever, groepsvorming, inspirerende excursie en lezingen. Ook wordt er een start gemaakt met het casusproject.

Week 2 t/m 9

In deze weken heb je inspirerende lessen en workshops op school of ben je met je groep aan de slag. De lesdagen zijn op vrijdag van 8.15 -17.00 uur in Arnhem.
Week 9 is de tussenpresentatie als afsluiting VO-fase aan opdrachtgever en docenten (experts) op school/bij de opdrachtgever op locatie.

Week 10 t/m 15

Wederom lessen en workshops en met de groep uitwerken naar DO-fase waarbij in week 15 een coaching gesprek plaats vindt met opdrachtgever en docenten (experts).

Week 16 t/m 20

Laatste hand leggen aan de uitwerkingen, verwerken van de feedback en presentatie voorbereiden.
Week 20 is de eindpresentatie op locatie bij de opdrachtgever en de afsluiting van de minor.

Verplichte contacturen zijn 10 dagen van 8.15 – 17.00 uur = 80 uur

Eigen studie-uren 20 weken van 15 uur = 300 uur 

In de minor wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige Normen, publicaties en boeken indien deze benodigd zijn voor de uitwerking van de projectcasus.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright