Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Monique de Boer

Voor inhoudelijke informatie:
Monique de Boer
E-mail: monique.deboer@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben jij iemand die graag naar buiten gaat en samen met leerlingen de wereld wil ontdekken en verduurzamen? Wil je ervaring op doen in veldwerk en buitenschools leren en een (buitenlandse) praktijkstage in óf buiten het onderwijs. Volg dan de minor Duurzame leefomgeving: een wereld om te ontdekken.

Stel je voor: je bent docent op een school en je bent in een projectweek bezig met het onderwerp ‘Hoe maken we onze steden en plattenland klaar voor klimaatverandering?’ Samen met je collega's wil je graag met leerlingen een veldwerk of een practicum doen, zodat leerlingen hun omgeving in het echt kunnen ervaren en begrijpen. Hoe pak je het aan? Wat kunnen leerlingen doen? Hoe zorg je ervoor dat ze effectief en speels bezig zijn? Tijdens deze minor leer je hoe je zelfstandig en overal veldwerk en practica met jouw leerlingen kunt organiseren en uitvoeren.

Je verdiept je in de manier waarop de natuurlijke processen (denk hierbij aan flora, fauna, bodem en water) en de mens de inrichting van de leefomgeving beïnvloeden. Hierbij krijgen zowel landelijke als stedelijke leefomgevingen aandacht en is er ruimte voor een eigen inhoudelijke focus. Aanvullend hierop staan we stil bij verschillende veldwerktechnieken, die we gebruiken om zelf te leren en ontwerpen om anderen te laten leren. Samen vormt dit de basis waarop je je kennis en vaardigheden in een zelfgekozen praktijkstage verder kan door ontwikkelen. Er is een ruime keuze aan praktijkmogelijkheden in binnen- en buitenland.

Onderwerpen

 • Geomorfologie
 • Ecologie
 • Soortenkennis flora en fauna
 • Cultuurlandschappen
 • Veldwerktechnieken
 • Duurzaamheid
 • Sociale geografie
 • Waterbeheer en natuurbeheer
 • Cartografie

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

 • Leren begeleiden van leerprocessen tijdens veldwerk
 • Ontwerpen van veldwerk leerarrangementen.
 • Ontwikkelen van vakinhoudelijke en vakdidactische achtergrond voor een duurzame leefomgeving.

Bekwaamheden

 • Je stimuleert leerlingen tot gewenst gedrag tijdens veldwerkactiviteiten en daaraan gerelateerde lessituaties.
 • Je richt leeromgevingen op een doelmatige wijze in en stemt de activiteiten van uiteenlopende leeromgevingen op elkaar af.
 • Je neemt actief deel in vormen van overleg (binnen en buiten de school) die vereist zijn om veldwerk te ontwerpen en om de praktijk op een vakoverstijgende wijze in de school te brengen.
 • Je onderzoekt zelfstandig en systematisch je werk op het gebied van veldwerk en betrekt daarbij feedback van collega’s en begeleiders.
 • Je hebt een duidelijk beeld van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat binnen een groep leerlingen en van individuele leerlingen tijdens veldwerkactiviteiten en daaraan gerelateerde lessituaties.
 • Je kent uit verschillende vakdisciplines de belangrijkste concepten die betrekking hebben op veldwerk en jouw leefomgeving (landschap) en kunt deze toepassen bij het ontwerpen van educatief materiaal.
 • Je kent de belangrijkste vakdidactische ideeën rond veldwerk en legt daarmee de verbanden met het eigen leren.  
 • Je ontwerpt zelfstandig onderwijsleeractiviteiten die recht doen aan verschillen tussen leerlingen, met aandacht voor differentiatie, gevarieerde werkvormen en geïntegreerde didactiek.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Voor elke HBO student, externe uit andere educatieve richtingen of uit het werkveld die affiniteit heeft met zijn eigen leefomgeving en deze wil verduurzamen. Graag naar buiten gaat om zijn leefomgeving en andere landschappen van Nederland (en wereld) te ontdekken. En zich wil bekwamen in veldwerk. 

Voorwaarden voor deelname

 • je hebt een hbo-propedeuse afgerond
 • je bent al in het bezit van een docentbevoegdheid
 • je kunt goed zelfstandig en samen werken
 • je vind het leuk om veel naar buiten te gaan 
 • je functioneert op hbo werk- en denkniveau
 • Basis kennistoets
 • Aanvullende kennistoets over zelf gekozen thema’s
 • Beoordeling op bekwaamheden in een assessment met behulp van je eigen portfolio/veldwerkdossier
 • Leer(werk)taken tijdens de verschillende veldwerken
 • Beoordeling op je ontwikkeling binnen de bekwaamheden tijdens de praktijkstage.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor. Naast hoor- en werkcolleges ga je vaak het veld in gedurende een hele dag. Dit betekent dat je vaak 3 dagen per week beschikbaar moet zijn. In de perioden waarbij je stage loopt moet je 4 dagen per week beschikbaar zijn.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Veldwerk
 • Onderzoek
 • Stage

Blokminor
De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in semester 2 aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright