Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Ruud de Boer

Voor inhoudelijke informatie:
Ruud de Boer
E-mail: Ruud.deboer@han.nl
Mobiel: 0031-652406940

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze minor houden we ons bezig met het ontwerpen van het rivierensysteem, dat zo belangrijk is voor onze maatschappij, nu en in de toekomst. Nederland heeft haar welvaart in grote mate te danken aan haar ligging aan de Rijn-Maas monding. Maar zonder er goed over na te denken, is het niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. In de minor Rivieren van de Toekomst bij de HAN leer je hoe de grote Nederlandse rivieren duurzaam ingericht en beheerd kunnen worden in een veranderend klimaat.

De uitdaging van duurzaam rivierbeheer is groot en divers. Klimaatverandering zorgt voor lagere laagwaters en hogere hoogwaters. Rivieren snijden zich steeds verder in, nog steeds als gevolg van de kanalisatie in de vorige eeuw en het vernauwen van het rivierbed. Veel infrastructuur zoals stuwen, sluizen en bruggen naderen het einde van hun functionele levensduur. Bovendien ligt er een enorme natuuropgave. Dit vraagt van de praktijk om slimmer, sneller en beter te werken.

In de minor Rivieren van de Toekomst worden de vraagstukken rond bijvoorbeeld rivierverruiming, dijkversterking, zeespiegelstijging en extreem hoge en lage rivierafvoeren op een integrale manier benaderd. Door middel van systeemdenken en ontwerpend onderzoek, bv. volgens de principes van Building with Nature, zoek je naar toekomstbestendige oplossingen, in technisch, economisch én ecologisch opzicht. Er komen aspecten van hydrologie, grond-, weg- en waterbouw en duurzame gebiedsontwikkeling aan bod, steeds gekoppeld aan de rivier.

In deze minor krijg je inzicht in verschillende aspecten die te maken hebben met een riviersysteem, zoals:

 • Klimaatadaptatie
 • Rivierkunde
 • Hoogwaterveiligheid
 • Bevaarbaarheid
 • Zoetwatervoorziening
 • Natuurontwikkeling

Je leert de kennis over deze onderwerpen toe te passen in een integraal project.

Voor studenten van de opleidingen Civiele Techniek en Land- en Watermanagement geldt:

 • propedeuse behaald en minimaal 45 credits in jaar 2.

 Voor andere hbo-opleidingen:

 • propedeuse behaald en minimaal 45 credits in jaar 2, plus een intakegesprek met de coördinator.

 Documenten aanleveren voor ingangseisen:

 • Propedeuse certificaat en cijferlijst jaar 2 met bijgevoegd een overzicht gevolgde modules met inhoudelijke beschrijving van de modules, per mail aanleveren aan de coördinator.

De toetsing van de module bestaat uit de volgende delen:

 • schriftelijke toetsen met open vragen (individueel)
 • opdrachten m.b.t. geotechniek, riviermodellering, dijkbouw, stroomgoot met golfsimulatie
 • rapportage project
 • mondeling assessment (individueel)

Eerste periode:

 • Vloeistofmechanica en Inrichting rivierbed inclusief bijbehorende opdrachten
 • Waterveiligheid, Ontwerpmethodiek waterkeringen en waterbouwkunde inclusief bijbehorende opdrachten
 • Opdrachten waaronder Vloeistofmechanica, Geotechniek en modelleren riviersysteem met SOBEK
 • Plan en inleiding extern project

Tweede periode: praktijkopdracht voor een rivier-gerelateerd project voor een externe opdrachtgever.

 • Uitvoeren onderzoeksproject en rapporteren
 • Presenteren en mondeling assessment

Lesboek Waterkeren

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright