Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Marieke Pompe

Voor inhoudelijke informatie:
Marieke Pompe
E-mail: minor.creativiteitsontwikkeling@han.nl
Tel: Paul Beekers (0629508994) en Willem-Paul Nijs (0655291162)

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Creativiteitsontwikkeling van de HAN ga je creatieve vaardigheden en vermogens ontwikkelen en leer je deze professioneel in te zetten. Middels vakken als drama, muziek, fotografie/video, beeldende vorming en vrije experimenten ontwikkel je onderdelen van creativiteit; meer lef, eigenheid, en leerplezier. Eerst doen dan denken.

 

Wil je met  bcreativiteitezig zijn?

Ga je voor tekenen, beelden maken, drama of muziek?
Ga je voor persoonlijke groei als basis voor professionele groei? 
Ga je voor meer energie op je werk – werken vanuit je passie en plezier? 

Dan is deze minor waar je je creativiteit ontwikkelt echt iets voor jou! 

Wil jij ook een professional zijn die verantwoorde risico’s durft te nemen en creativiteit effectief weet in te zetten?
Wil je ervaren hoe het is om vanuit betrokkenheid en plezier eigenaar te zijn van je eigen leerproces?

Lees dan vooral verder!

In deze minor zoek je regelmatig je eigen grenzen op en stap je uit je comfort-zone. Je leert jezelf op een andere manier kennen en delen. Je experimenteert met creativiteit op je werk en thuis, wisselt uit, speelt en creëert. Dit gaat vaak gepaard met plezier maar soms ook met ongemak. Je denkt om, handelt en denkt in en buiten de box. Want onder creativiteit verstaan wij zowel handelen als denken, in de volgorde;

Eerst doen dan denken

Voor veel studenten blijkt de minor een ideale context om een belangrijke persoonlijke én professionele groei door te maken. Je leert meer uit te gaan van wat je zelf belangrijk en interessant vindt; in plaats van wat leraren en andere opvoeders van je willen. Je ontwikkelt van daaruit een eigen, persoonlijke en onderbouwde visie op je beroep. Ook doorleef je een aantal tools op het gebied van de kunsten en bouw je op die manier een doorleefd repertoire op aan creatieve interventie-mogelijkheden op je werk. 
Je leert minder uit te stellen en eerder te doen; te experimenteren, creativiteit in te zetten; meer uit te gaan van plezier en wat kan; en te ontdekken dat dat vaak meer oplevert dan het plichtmatige – automatisch volgen van routines en protocollen. Wij vinden het belangrijk dat mensen plezier hebben; dat ze (in toenemende mate) zichzelf kunnen zijn; gekte toe te laten; te spelen; onnodige strenge oordelen los te laten. Dit alles zorgt ervoor dat je creativiteit groeit.

Geen verzorgde reis maar een trektocht

We vragen je om met een open mind activiteiten te doen waarvan het nut niet altijd op voorhand vaststaat; maar die achteraf vaak verrassende effecten blijken te hebben.
Wij vinden een veilige, vertrouwde en uitdagende lesgroep heel belangrijk. Juist het leren met en aan elkaar door het creëren van de "juiste" sfeer, is een belangrijke bodem voor het succes van deze minor.
Je wordt hierin begeleid door een team van diverse, ervaren, betrokken en gemotiveerde vakdocenten welke je ook een groot aantal technieken, tools en methoden aanreiken op het gebied van creativiteit.

Elke student krijgt muziek als vak aangereikt; daarnaast is er keuze uit drama, dans, audiovisuele middelen, taal & verhaal en tekenen & schilderen.

Voor het meedoen zijn geen basisvaardigheden op het gebied van creativiteit vereist. Het gaat bij deze vakken vooral om de mogelijkheden van de media te onderzoeken en te beleven.

Beeldverslag van studenten:

 1. In de film ‘Tunnelvisie’ van Lisanne Linders voor de basistoets; ontwikkeling van je creativiteit, deelt ze haar creatief proces voor en tijdens de eerste periode van de minor met de kijkers.

Tunnelvisie 

 1. Drie korte impressies van studenten van de minor over de ontwikkeling van hun creativiteit na afloop van de minor in 2018.

Nienke; Zeggenschap

Minke; Speels

Sabrina; Puur

 

Onderwerpen

Spel, vrijplaats, perfectionisme, fouten durven maken, improvisatie, kunst, groei-mindset, intrinsieke motivatie, creatieve processen, creatief denken, cocreatie, design thinking, experimenteren, eigenaarschap leren, creatieve technieken etc.

Soort minor
De minor Creativiteitsontwikkeling is een verdiepende minor, waarbij je je verder ontwikkelt binnen je eigen beroep.

De minor Creativiteitsontwikkeling is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

We hanteren een aantal algemene leerdoelen; daarbinnen en daarnaast heb je ruimte om aan eigen doelen te werken.  

 • Je hebt (meer) plezier gekregen in je eigen leven en beroep
 • Je ervaart hoe het is om opnieuw op eigen wijze te leren
 • Je hebt een begin gemaakt met het verleggen van persoonlijke grenzen.  Oftewel: je bent regelmatig uit je comfortzone gegaan, hebt een aantal nieuwe ontdekkingen over jezelf gedaan en omgezet in nieuwe gewoonten.
 • Je krijgt zicht op creatieve processen op weg naar het vinden en creëren van iets nieuws en waardevols.
 • Je benoemt de waarde voor jou van het iets laten ontstaan vanuit een reeks experimenten
 • Je hebt je als professional ontwikkeld om in samenwerking met betrokkenen iets nieuws van waarde te laten ontstaan.
 • Je leert het boven genoemde in te zetten in je eigen beroep en ontwikkelt een uitdrukkelijke en (voor jou en mogelijk anderen) vernieuwende visie daarop
 • Je (her)ontdekt je eigen mogelijkheden en affiniteit op het gebied van kunstbeoefening   
 • Je leert je opnieuw te verwonderen via de kunsten

Competenties
In deze minor werk je aan de competentie:

 • Het ontwikkelen van een eigen creatieve speelse houding waarin je leert om met plezier uitdagingen aan te gaan: "weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen".
  Hierbij leer je gebruik te maken van de mogelijkheden van non-verbale media om plezier uit te lokken en mensen te verleiden tot intrinsiek gemotiveerd leren en beleven.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor staat open voor studenten van alle opleidingen. Veel studenten van Social Studies kiezen deze minor, maar ook studenten vanuit andere studies zoals de PABO, Logopedie, Communicatie en Opleidingskunde hebben inmiddels deelgenomen, net zoals studenten van de meer "exacte" richtingen. Wel zullen zij geïnteresseerd moeten zijn in "sociale toepassingen" van hun expertise. Wij geloven erg in de vernieuwende mogelijkheden van een dergelijke combinatie.
Ook buitenlandse studenten kunnen gebruik maken van de minor, die in het Engels aangeboden wordt onder de naam Creativity and Art at Work. Ook Nederlandse studenten kunnen zich ook inschrijven voor deze internationale variant.
Een Nederlandstalige deeltijd variant van de minor wordt ook aangeboden.


Voorwaarden voor deelname

Je hebt niveau 1 gehaald en je hebt minimaal je stage gehaald op niveau 2 (2e studiejaar). De meeste studenten kiezen deze minor in het derde of vierde jaar van hun studie. 

De toetsing van deze minor bestaat uit:

 • Basistoets creativiteitsontwikkeling: presentatie over je persoonlijke ontwikkeling in het eerste deel van de minor
 • Feestelijke kennistoets over de kennisbasis van de minor
 • Uitwerking van een pilot waarin je samen met anderen iets nieuws en van waarde teweegbrengt bij anderen.
 • Eindtoets - Visie: je houdt een statement voor zowel een uitdagend publiek van buiten als voor medestudenten en docenten van de minor. Hierin deel je waarin en hoe de minor jou als professional heeft gevormd. Ook ga je in op hoe je dit gaat integreren in je (toekomstig) beroep.

  Je sluit de creatieve vakken af met een (kleine) presentatie.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor. 

Roostertijden worden voor aanvang van de minor aan de studenten doorgegeven. De studiebelasting voor deze minor is 40 uur per week. Dus houd rekening met lessen en activiteiten gedurende 5 dagen in de week.

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Workshops
 • Presentaties
 • Eigen vrije ruimte voor activiteiten als bezoek van tentoonstellingen, 30-dagen experiment, voorstellingen, vrijwilligerswerk, leren kennen en vaardig worden van instrumenten- tools (bijvoorbeeld camera, video-bewerking – tekentechnieken – enzovoort)

De literatuur wordt ruim voor aanvang van de minor bekend gemaakt. Op de lijst staat in ieder geval: 

Verplichte literatuur

Rosmalen, J. van (2012). Het woord aan de verbeelding. Spel en kunstzinnige middelen in het social agogisch werk. Houten/Diegem: Bohn Staffleu van Loghum. (2e volledig herziene druk)

Beekers, P., Kroes, R. & Rosmalen, J. van (2017). Creativiteit als uitdaging in social werk. De waarde van anders. Houten: Coutinho.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright