Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Arjan Kreek de

Voor inhoudelijke informatie:

mail naar; Minor Vitale Zorg

Arjan de Kreek (Arjan.dekreek@han.nl

(docentPlanningsgroep Minor Vitale Zorg) 


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Minor Vitale Zorg 

Introductie 

Als student deeltijd HBOV ben je werkzaam binnen elk mogelijk context die de zorg in Nederland heeft. Overal kom je in aanraking met de vitaal bedreigede zorgvrager omdat immers veelal sprake is van multi-morbiditeit. De vitale bedreiging kan zich voordoen op het gebied van respiratie, circulatie, neurologie en milieu interne. Vrijwel altijd is er sprake van een combinatie van deze factoren. Om hier adequaat op te kunnen reageren is deze minor ontwikkeld. Je krijgt tools aangereikt om adequaat te kunnen reageren op een situatie waarin sprake is van een vitale bedreiging. Deze tools worden onderbouwd met een stevig fundament aan theorie; anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie komen hierbij aan de orde. Bij het aanleren van vaardigheden en attitude (de tools) wordt uitgegaan van een holistische en systematische benadering welke toepasbaar is in elke denkbare context van zorg. Kennis en vaardigheden worden hier geïntegreerd in de vorm van simulatie onderwijs.  
Benadrukt dient te worden dat het geen minor is waarin het overnemen van vitale functies aan de orde komt. Wel kan het een mooie voorbereiding zijn voor de student die wellicht ambities heeft in de richting van de acute/intensieve zorg.  

Wat houdt de minor in? 

Je ontwikkelt kennis, vaardigheden en attitude welke toepasbaar is in elke denkbare context waar je te maken krijgt met een vitaal bedreigde zorgvrager. 

Concreet betekent dit dat (veelal geïntegreerd) aan de orde komt 
Alle aspecten die van belang zijn ten behoeve van Klinisch redeneren (Volgens; Bakker, M. 2022). 

Zoals: 

  • Anatomie, Fysiologie, pathologie en farmacologie; 
  • Een systematische benadering van de zorgvrager met behulp van de ABCDE-methode en de daarbij behorende instrumenten en methodieken in de communicatie; 
  • Kennis van classificaties om de klinische problematiek inzichtelijk te maken. 
  • CRM (Crew resource management) 

Kort samengevat gaat het om; observeren, analyseren en communiceren. 

Waarmee verbreed en verdiep jij je expertise? 
De verbreding in deze minor ligt in een expliciete holistische benadering van de zorgvrager in elk denkbare context. 
De verdieping komt tot uiting in theoretische diepgang omtrent concrete kennis zoals anatomie, maar ook in kennis van een systematische benadering van de vitaal bedreigde zorgvrager. Met als uiteindelijk doel; een bijdrage leveren aan betere kwaliteit van zorg.

Leeruitkomsten 
 
Binnen de deeltijd HBOV wordt gesproken over leeruitkomsten. Deze richten zich concreet op kennis in de vorm van anatomie, fysiologie en pathologie, de ABCDE methode, effectief communiceren bij de vitaal bedreigde zorgvrager (op individueel niveau én in teamverband), handelen op basis van methodieken. Daarnaast ontwikkel je een visie op jouw rol binnen de zorg voor een vitaal bedreigde zorgvrager. Binnen de minor is sprake van twee eenheden van leeruitkomsten (EVL). 

Met als resultaat? 
Je bent meer toegerust waar het de zorg voor de vitaal bedreigde zorgvrager betreft en hebt een basis waar je wellicht een volgende stap in je carrière kan zetten. 

Past de minor bij jou? 
Je bent niet bang voor een nieuwe uitdaging, werkt graag samen met mensen, bent communicatief en je ziet het belang van een holistische en geïntegreerd benadering binnen de zorg waarbij een stevige kennisbasis onontbeerlijk is. Herken je jezelf hierin; dan past deze minor bij jou! 

Hoe leer je? 
Binnen deze minor wordt veel samengewerkt in het leren. Op alle aspecten die aan de orde komen op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. Het vraagt steeds een gedegen voorbereiding omdat de lessen daar op aan sluiten. In het tweede deel van de minor zal ruim sprake zijn van simulatie onderwijs in een professionele setting. Ook zijn er opdrachten waar je mee terug de praktijk in gaat.  
Naast de tutor zullen ook gastdocenten met specifieke expertise worden ingezet. De casuïstieken komen uit alle denkbare contexten. 

Ingangseisen 

Het is aan te raden deze minor te volgen als deze aansluit op jouw leertraject en jouw interesse. Je volgt de deeltijd HBO-Verpleegkunde opleiding 

Voor wie? 

  • Het is aan te raden deze minor te volgen op het moment dat je de hoofdfase HBO-Verpleegkunde hebt afgerond.  
  • Je bent in het bezit van de propedeuse 

Voorwaarde voor deelname 
Je komt in aanmerking als:  

  • Je tenminste 20 uur per werkweek werkzaam bent in de zorg. Elk denkbare context waar jij als verpleegkundige in opleiding werkzaam bent is daarvoor geschikt.  
  • Je de basiskennis anatomie/fysiologie en pathologie beheerst. 

Je sluit de minor af met twee toetsen (bij elke Eenheid van Leeruitkomsten een toetsmoment) 


EVL 1; een geïntegreerde kennis toets in relatie tot een uit te werken casus. 


EVL 2: een portfolio assessment. 

Het onderwijs vindt plaats volgens de structuur van de deeltijd HBOV; 1 lesdag per week gedurende 15 lesweken (8 uur). Daarnaast maken werkplekleren en zelfstudie een belangrijk onderdeel uit van deze minor (respectievelijk 20 en 12 uur). 

Lesdag is op vrijdag op de HAN Nijmegen

Anatomie en fysiologie 
Gregoire L. Straaten-Huygen, A.T. van / ThiemeMeulenhoff / druk; 5 / Boek 

ProActive Nursing, klinische problematiek inzichtelijk 
Marc Bakker / Boom / 2022. Derde geheel herziene druk 

Medisch teamwork. CRM in de gezondheidszorg. 
M.C. de Bruijne, F. Bleeker. Bohn stafleu en van loghum. Houten, 2013. 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright