Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- open
Linda Faber

Let op: onderwijsactiviteiten worden gegeven op locatie Nijmegen (SportQube en/of Gymnasion):

Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Binnen de georganiseerde en ongeorganiseerde sport gaat men zeer uiteenlopend om met het optimaliseren van sportprestaties en (het voorkomen van) blessures. Zowel sporters als trainers zijn zelf vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden binnen zijn/haar sportcontext.

Tijdens de minor Strength and Conditioning (voorheen 'Blessurepreventief samenwerken in de sport') ga je aan de slag met het verbeteren van de fysieke belastbaarheid van sporters, werk je aan het voorkomen van blessures en houd je je bezig met het optimaliseren van de voedingsinname om sportprestaties te verbeteren. Belangrijk hiervoor zijn communicatie en samenwerking met sporters, andere (sport-) professionals, medestudenten en docenten. Je wordt in deze minor opgeleid tot adviseur fysieke training en blessurepreventie en je ontwikkelt o.a. een adviesrapport voor het sportteam / de sportclub waar je stageloopt. Je werkt intensief samen met een medestudent waarmee je stageloopt bij een sportteam/club en je zoekt daarbij steeds actief de samenwerking met de trainers/coaches en mogelijke andere begeleiders van het sportteam waarvoor het advies zal worden opgesteld.

 • Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). Deze minor is verdiepend op niveau 3 (startbekwaam). Dit komt overeen met het beginniveau van het beroepsprofiel voor de Fysiotherapeut, ALO-er, Sportkundige en Sportvoedingsdeskundige. 
 • Dit is een tevens verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. Bij het onderdeel VOEDING verbreed je je kennis op het terrein van blessurepreventieve (sport)voedingsadvisering.
 • Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt  2 keer per jaar (start september en februari) als een blok in een semester aangeboden.

Bekijk voor een (sfeer)impressie van de minor:

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ1caYK1Oz0

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je hebt kennis over sportvoeding, trainingsleer en inspanningsfysiologie en over fysieke prestatiebepalende factoren zoals mobiliteit/ flexibiliteit/ stabiliteit, strength and power, endurance, speed and agility. Je weet hoe je met voeding- en trainingsadvies, training- en sportprestaties kunt ondersteunen en beïnvloeden. Je kent de rol van adequate voeding en training in het voorkomen van blessures en optimaliseren van sportprestaties.

Je analyseert de praktijksituatie waarin de volgende items in meegenomen worden: Analyse van de prestatiebepalende factoren van de sport; Biomechanische analyse van de sport; Analyse van veelvoorkomende blessures; Keuze en verantwoording voor veldtesten.

Je beschrijft de resultaten vanuit de literatuur, praktijkanalyse en veldtesten en analyseert en vergelijkt deze met elkaar. Je formuleert heldere doelstelling(en) voor het trainingsaanbod die logisch en navolgbaar voortkomen uit de interpretatie en evaluatie van jullie onderzoeksresultaten. Je ontwikkelt een trainingsaanbod en formuleert een wetenschappelijk strength and conditioning- en voedingsadvies voor het sportteam/club. 

Je zorgt ervoor dat het strength & conditioning- en voedingsadvies op een passende manier aansluiten bij het stageadres (sportteam/club). Een goede communicatie, afstemming en samenwerking is daarin erg belangrijk. Je toont eigenaarschap voor het plannen, organiseren en uitvoeren van de stageactiviteiten en laat professioneel samenwerkingsgedrag zien binnen de verschillende samenwerkingsverbanden (stage, opleiding, medestudenten etc.). Je stelt je proactief op in het contact met anderen en betrekt de opdrachtgever bij de ontwikkeling en vormgeving van het advies. Je leert kritisch reflecteren op je eigen rol en aandeel in de samenwerking en het contact met anderen.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Studenten van de ALO, Sportkunde, Fysiotherapie, Voeding en Dietetiek, Podotherapie en Mensendieck.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt de hbo-propedeuse behaald en zit minimaal in het 3e of 4e jaar (hoofdfase 2 of 3) van je opleiding
 • Je bent in staat binnenlandse en buitenlandse wetenschappelijke literatuur op te zoeken, te lezen en te interpreteren

Er is plaats voor maximaal 24 studenten, waarvan maximaal 8 extern (buiten de HAN)

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Adviesrapport S&C (50%)

Kennistoets, in 2 delen (25%)

Stagemap eindpresentatie (25%)

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er zijn in totaal 3 lesdagen, die (onder voorbehoud!!) veelal op dinsdag, woensdag en donderdag gepland worden. Daarnaast loop je max 8 uur per week, samen met een studiegenoot, stage bij een sportvereniging of een groep sporters; fysieke aanwezigheid op de club is in overleg, maar zal vaak in de avonduren plaatsvinden. Je bent zelf als koppel verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplek (sportvereniging); je kunt hiervoor gebruikmaken van een vacaturebank die beschikbaar wordt gesteld. Zorg ervoor dat je deze bij aanvang van de minor (begin september of februari) hebt gevonden. Je combineert in deze minor de theorie met de praktijk.

LET OP: Deze minor wordt qua studiebelasting als een pittige, maar leerzame minor ervaren. Hou er dus rekening mee dat je 5 dagen per week nodig hebt om de inhoud van de lesstof goed eigen te maken! 

 • Kenney, W.L., Wilmore, J.H. & Costill, D.L. (2016). Inspannings- en sportfysiologie (3e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 • Haff, G.G., Triplett, N.T. (2016). Essentials of Strength Training and Conditioning (4e druk). National Strength and Conditioning Association: Human Kinetics
 • American College of Sports Medicine (2013). Exercise Testing and Prescription (9e druk). Philadelphia: Lippincott Williams And Wilkins
 • McArdle,W.D., Katch, V.L. & Katch, F.I. (2014). Exercise Physiology, Nutrition, Energy, and Human Performance (8e druk), Philadelphia: Wolters Kluwen
 • Fleck, S.J., Kramer, W.J. (2013). Designing Resistance Training Programs (4e druk). Human Kinetics
 • Maas, T. (2017). Introductie in de fysiologie. Geraadpleegd op 28 augustus 2017, van
 • http://zowerkthetlichaam.nl/wp-content/uploads/Introductie-in-de-fysiologie.pdf
 • Maas, T. (2017). Geraadpleegd op 28 augustus 2017, van

http://zowerkthetlichaam.nl/

 • Gezondheidsraad (2015). Geraadpleegd op 28 augustus 2017

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-voeding/richtlijnen-goede-voeding-2015

 • Platzer, W (2006) Sesamatlas van de anatomie/1 het bewegingsapparaat. SESAM/HBuitgevers: Baarn (21ste druk)
 • Takken, T. (2007) Inspanningstests, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg.
 • Carr, G.A. (2004). Sport mechanics for coaches. Human Kinetics: Champaign Illinois

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright