Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden

Deze minor wordt in semester 1 en 2 aangeboden en ook in het engels: Molecular and Biochemical Research

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 08.00 tot 17.00 bereikbaar | www.han.nl.

Inhoudelijke vragen:
minor.atbc@han.nl


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Een belangrijk aspect binnen de life sciences is het identificeren van belangrijke genen en het vervolgens maken van bijbehorende (recombinant) eiwitten. Dit soort experimenten vindt plaats zowel in een industriële/biotechnologische omgeving als in een medische/academische omgeving. Voordat eiwitten geproduceerd kunnen worden zal eerst het bijbehorende gen in kaart gebracht moeten worden. Als deze informatie beschikbaar is zal het DNA verkregen, en eventueel gemodificeerd, moeten worden. Door het DNA te isoleren en vervolgens te kloneren kan het overgebracht worden naar een geschikt expressie systeem. Het eiwit zal zo tot expressie gebracht worden waarna isolatie, zuivering en karakterisering van het eiwit volgen. Het eiwit moet nu getest worden op functionaliteit. Deze lijn van genetica en klonering tot eiwitexpressie staat centraal

in deze module. In het eerste deel van het semester staat het werken met DNA en genetische analyse centraal. Het tweede deel van het semester zal zich richten op eiwitten, eiwitexpressie, zuivering en karakterisering van eiwitten. (‘Analyseren’ en ‘Produceren’ uit de Biodiscovery-keten) In deze module zal ingegaan worden op de praktijk waarin het werken met DNA en eiwitten centraal staat. Het hele proces van genen amplificeren, vervolgens het tot expressie brengen van eiwitten tot het analyseren van eiwitten komt aan bod.

COMPETENTIES
Deze competentiegebieden versterk je tijdens het programma:
- Kennisontwikkeling
- Toepassing van kennis
- Planning van onderzoek
- Effectief samenwerken

LEERRESULTATEN
Aan het einde van het uitwisselingsprogramma Moleculair en Biochemisch Onderzoek kunt u
- kloneringsstrategieën analyseren en uitvoeren
- uw onderzoek plannen
- biomoleculen produceren
- genexpressie ontdekken
- eiwitten/metabolieten zuiveren, detecteren en karakteriseren
- een duidelijk verslag over je bevindingen schrijven

Propedeuse biomedische of chemie opleiding

Dit minor is tevens een onderwijseenheid van de 2e leerjaar van de Biologie en Medische Onderzoek Opleiding van de HAN

Competenties worden op niveau 2 gewerkt

Beoordeling
- Kennis toetsen
- Praktische toetsing
- Deelname aan seminars
- Lessen professionele ontwikkeling

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen

• Hoorcolleges
• Tutor
• Praktijk
• Werkbesprekingen

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright