Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt

Deze minor wordt in semester 1 en 2 aangeboden en ook in het engels: Molecular and Biochemical Research

Voor inhoudelijke informatie:
minor.atbc@han.nl


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Het "centrale dogma" dat Francis Crick in de jaren vijftig introduceerde, stelt dat de informatie die nodig is om eiwitten te produceren in het DNA zit. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat het DNA eerst wordt omgezet in mRNA en vervolgens wordt vertaald in polymeren van aminozuren.

Het verband tussen veranderingen in de genetische code - het DNA - door mutaties en de gevolgen voor het polypeptide/eiwit zal in deze cursus worden bestudeerd. Ook zullen we het DNA nader bestuderen en ontdekken waaruit het nog meer bestaat, naast de genen die coderen voor een eiwit.

In het eerste deel van de minor staat het werken met DNA en genetische analyse centraal. In het tweede deel van de minor staan eiwitten, eiwitexpressie, zuivering en karakterisering van eiwitten centraal. Dit alles zal aan bod komen tijdens colleges, werkcolleges en tutorbijeenkomsten. Ook in de praktijklessen komt het hele proces van amplificatie van genen, vervolgens expressie van eiwitten tot de analyse van eiwitten aan bod. Je zult veel verschillende technieken toepassen, zoals PCR, kloneren met behulp van vectoren, het kweken van bacteriecellen, eiwitzuivering, enzymkinetiek en eiwitbepaling.

COMPETENTIES
Deze competentiegebieden versterk je tijdens het programma:
- Kennisontwikkeling
- Toepassing van kennis
- Planning van onderzoek
- Effectief samenwerken

LEERRESULTATEN
Aan het einde van het uitwisselingsprogramma Moleculair en Biochemisch Onderzoek kunt u
- kloneringsstrategieën analyseren en uitvoeren
- uw onderzoek plannen
- biomoleculen produceren
- genexpressie ontdekken
- eiwitten/metabolieten zuiveren, detecteren en karakteriseren
- een duidelijk verslag over je bevindingen schrijven

Propedeuse biomedische of chemie opleiding

Dit minor is tevens een onderwijseenheid van de 2e leerjaar van de Biologie en Medische Onderzoek Opleiding van de HAN

Competenties worden op niveau 2 gewerkt

Schriftelijk tentamens

Praktijkvaardigheden

Beroepsproducten: plan van aanpak, presenteren, poster, literatuuronderzoek

Semester start 1 februari en 1 september, de lessen beginnen op de maandag van die week

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen

• Hoorcolleges
• Tutor
• Praktijk
• Werkbesprekingen

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright