Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden

This minor is also offered in English: Instrumental Analyses of Micro and Macro Components

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 08.00 tot 17.00 bereikbaar | www.han.nl.

Inhoudelijke vragen:
minor.atbc@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze praktijkgerichte cursus Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten leer je hoe je componenten in biologische monsters analyseert met behulp van instrumentele technieken. Je gaat kennismaken met de raakvlakken tussen de organische en analytische chemie.

(Deze minor is ook in het engels aangeboden- zoek: Instrumental Analyses of Micro and Macro components)

In deze cursus voer je toegepast onderzoek in de Bioanalyse uit. Binnen het opleidingsprogramma staan de volgende twee opdrachten centraal:

  • Synthese van een aromatische component en de analyse van de producten met analytisch chemie.
  • Het onderzoeken van levensmiddelen op elementen en biomoleculen. 

In de eerste opdracht maak je kennis met de raakvlakken tussen organische en analytische chemie en in de tweede opdracht staan kwaliteit en veiligheid centraal. Je gaat analyseren met HPLC, GC, GC-MS, AAS en elektrochemische technieken. 

In het theoretische deel van de cursus worden aromatische chemie, instrumentele analytische technieken en statistiek behandeld. De statistiek pas je toe op de onderzoeksresultaten van de opdrachten en je gaat aan de slag met methodeontwikkeling en kwaliteitsborging. Je leert ook hoe je de onderzoeksresultaten in een presentatie en in een adviesrapport kunt weergeven.

Naast de theorie en de praktijkopdrachten zijn er werkplekopdrachten. De uitwerkingen hiervan breng je bijeen in een portfolio. De cursus wordt afgesloten met een assessment van het portfolio.

Theorievakken:
Chromatografie
Spectroscopie
Elektrochemie
Analytische chemie
Aromatische chemie
Biomoleculen
Chemometrie

Praktijkopdrachten

COMPETENTIES
Deze competentiegebieden versterkt u tijdens het programma:
- Kennisontwikkeling
- Toepassing van kennis
- Planning van onderzoek
- Effectief samenwerken

Voor wie:

  • Dit is tevens een 2e jaar onderwijseenheid van de Chemie Opleiding aan de HAN.
  • Laboranten met een hlo-propedeuse;
  • Laboranten met een mlo-diploma én de juiste basiskennis chemie, die zich willen verdiepen en verder ontwikkelen in instrumentele analytische chemie;
  • De theorievakken worden met een schriftelijke toets afgesloten;
  • De praktijkopdrachten worden met een presentatie en/of een verslag afgesloten;
  • De werkplekopdrachten worden met een mondeling assessment afgesloten.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn (8.45-17.30 uur).

Werkvormen

• Hoorcolleges
• Tutor
• Praktijk
• Werkbesprekingen

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright