Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden

This minor is also offered in English: Analytical chemistry

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze minor staat de beroepstaak Uitvoeren van natuurwetenschappelijk onderzoek centraal. Het gekozen onderwijsmodel is PO: projectonderwijs. Tijdens deze OWE richt je je vooral de kwaliteitsborging van een analyse en validatie. Daarnaast is er veel aandacht voor optimalisatie en chemometrie. Tijdens de minor volg je daarnaast nog een aantal theoretische modules. In het kader van de biodiscovery keten ligt in deze course de nadruk op de analyse van (bio)moleculen.

Deze minor is onderdeel van de specialisatie analytische chemie in het derde jaar (C11 en C12). C11 richt zich op het andere belangrijke deel van het analytisch laboratorium, nl. de kwaliteitsborging en validatie. Het tweede deel (C12) van de specialisatie is gericht op methode ontwikkeling en literatuuronderzoek. Er wordt op het laboratorium gewerkt in koppels en aan 1 project kwaliteitsborging. Elk koppel heeft een eigen onderzoek Optimalisatie wordt uitgevoerd in een opdracht op basis van literatuur. Er wordt gestreefd naar een aantal projecten met als onderwerp biobased materialen.

Deze minor wordt zowel in het nederlands en het engels verzorgd (Analytical Chemistry)

Onderwerpen

Spectroscopie
Chemometrie
Chromatographie

 

Ontwerpen
Experimenteren
Resultaten analyseren
Kwaliteitsbeheer
Beheer en administratie
Planmatig en projectmatig werken
Rapporteren en presenteren
Sturen professionele ontwikkeling

Dit minor is tevens een specialisatie van de 3e leerjaar van de Opleiding Chemie van de HAN

Ingangseisen: Analytische chemie vakken op niveau 2

  • Kennistoets
  • Prakticum beoordeling
  • Presentatie/verslag/opdrachten
  • Workshop participatie.

Geprogrammeerde contacttijd: 22 lesuren per week, 154 lesuren perperiode = 116 klokuren

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 304 klokuren

Totaal studieuren: 420 klokuren

Werkwijze

  • Hoorcollege en gastdocenten
  • Workshops
  • Tutor bijeenkomsten en werkbesprekingen
  • Practicum

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright