Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Judith Slabbers

Voor inhoudelijke informatie:
Judith Slabbers
E-mail: Judith Slabbers
Tel: +31655500221

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Sociaal Werk Pedagogiek leer je vanuit een vraaggerichte en gezinsgerichte benadering opvoedsituaties ondersteunen.

Deze minor is vooral geschikt voor studenten die initiatiefrijk zijn en goed zelfstandig kunnen leren. De invulling van de lessen wordt namelijk in grote mate samen met de studenten gemaakt. Je leert hoe je een gezin kunt ondersteunen, creativiteit hierbij in kunt zetten én hoe je collega’s kunt helpen met hun professionalisering op dit vlak. Hierdoor wordt jij een specialist in opvoedingsvraagstukken die deze maatschappij hard nodig heeft!

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Sociaal werk pedagogiek.

Je kunt vanuit de hulpvraag ouders() of opvoeder(s), hen ondersteunen en begeleiden in de opvoeding. In het contact met het gezin en het systeem maak je duidelijk dat je empowerment gericht handelt. Je komt samen met de opvoeders vanuit de analyse en de theorie tot passende pedagogische interventies.

Je laat in de evaluatie zien welke werkzame factoren binnen de gekozen methodiek en werkwijzen hebben bijgedragen aan het welbevinden van de gezinsleden. Je reflecteert op dilemma’s die je als opvoedingsondersteuner hebt ervaren.

Je deelt de door jou ontwikkelde pedagogische kennis met een groep van professionals, opvoeders, en/of vrijwilligers met als doel het versterken van de opvoedcompetenties. Je vergroot jouw pedagogische kennisbasis en handelingsrepertoire in voldoende mate met betrekking tot kennisonderdelen van het profiel jeugd en draagt deze kennis uit met als doel ook de mensen om je heen te professionaliseren.

Kwalificaties

 • Kwalificatie 1: Actief openstellen, contact maken en signaleren
 • Kwalificatie 2: Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie
 • Kwalificatie 4: Effectief, efficiënt en transparant omgaan met beschikbare middelen
 • Kwalificatie 7: Reflecteren en ontwikkelen van de eigen professionaliteit
 • Kwalificatie 8: Onderzoeken en de beroepspraktijk verbeteren
 • Kwalificatie 9: Vanuit verschillende rollen samenwerken
 • Kwalificatie 10: Kritisch en ethische afwegingen maken
 • Kwalificatie 11: Creatief denken en handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor HBO-studenten die een sociale studie volgen, PABO of een medische/paramedische opleiding. In principe is deze minor van toegevoegde waarde voor alle kind en jeugdgerichte beroepen.
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over professioneel opvoeden

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt: 

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar een praktijkbeoordeling gedaan kan worden
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding

Let op!

 • Deze minor kan NIET gevolgd worden door Pedagogiek studenten
 • Deze minor kan NIET gevolgd worden door studenten van HAN socialwork voltijd en HAN international socialwork voltijd
 • Deze minor kan NIET gevolgd worden door HAN studenten deeltijd duaal Social Work die vanaf september 2020 de EVL Contextgebonden werken (20 studiepunten) hebben opgenomen in hun onderwijsovereenkomst als onderdeel van hun leertraject. De EVL Contextgebonden (20 stp) is generiek onderdeel (naast een keuze-EVL van 10 stp) van de modules:
 • Social Work: Creatief begeleiden en coachen
 • Social Work: Pedagogiek; voorheen: Opvoeden in een brede context; Huis op stelten!
 • Social Work: Smart Health; voorheen: Technologie in gezondheidszorg en welzijn werkt!
 • Social Work: Regisseren en motiveren
 • Social Work: Samenlevingsopbouw.

Goed om te weten
De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je alleen op de maandagen les hebt. Daarnaast voer je de opdrachten uit in je praktijk én doe je veel zelfstudie.  Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang. Het praktijkwerk is daarnaast van essentieel belang om deze minor goed af te kunnen ronden. Met ‘praktijkwerk’ bedoelen we dat je minimaal 20 uur in de praktijk werkt. Dat mag een (on)betaalde baan zijn, of vrijwilligerswerk en/of een stage van een half jaar zijn. Wat belangrijk is, is dat je in staat bent om zelfstandig met ouder(s) en/of opvoerder(s) én het kind of de kinderen, aan de slag kunt, op basis van een hulpvraag van ouder(s)/opvoeder(s).

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

1. Methodieken en/of werkwijzen

Je vult een portfolio met de volgende onderdelen.
Je brengt het systeem van het gezin in kaart.
Je werkt een pedagogische interventie uit aansluitend op een opvoedvraag van ouders of medeopvoerders
Je evalueert de interventie met een creatief evaluatie instrument.
Je herkent de dilemma’s tijdens je handelen en reflecteert daar op.

2. Deskundigheidsbevordering Pedagogiek

Vergroten kennisbasis omtrent jeugd (in een portfolio).
Een interactieve presentatie over één van die kennisonderdelen.
Kennisdeling via een deskundigheidsbevordering met collega’s.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag van 09.45 tot 15.15 uur, gedurende 20 weken.  Daarnaast wordt van je verwacht dat je gemiddeld 12 uur per week in zelfstudie steekt en gemiddeld 20 uur per week in een geschikte praktijksetting werkt of stageloopt.

Werkvormen

 • Trainingen
 • Deskundigheidsbevordering
 • Praktijkwerk
 • Zelfstudie
 • Leercoaching

Soort minor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

 

Bolt, A. (2017). Het gezin centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners. Amsterdam: SWP.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright