Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Frederik Moussault

Contactpersoon

Frederik Moussault
E frederik.moussault@han.nl
T 0629674249

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Hoe bereid je jezelf en je team voor op een crisis in de zorg en hoe geef je leiding tijdens een crisis? Antwoorden op díe vragen krijg je in de minor Crisismanagement in de Zorg bij de HAN! Dé minor voor (aspirant) leidinggevenden in de zorg!

De afgelopen jaren is duidelijk geworden hoe belangrijk het is om goed voorbereid te zijn op een crisis in de zorg. Of het nu gaat om een uitbraak van een virus, een MRSA-bacterie, wateroverlast, stroomuitval, plotseling overlijden of een acuut tekort aan personeel, een crisissituatie vraagt andere kennis en vaardigheden van een leidinggevende dan in rustigere tijden. Bij de minor crisismanagement leer je alles over de voorbereiding op een crisis, operationeel handelen tijdens een crisis en de rol van nazorg tijdens en na de crisis. Na het volgen van de minor ben je in staat om een crisisplan te maken, besluiten te nemen tijdens een crisis en die besluiten effectief te communiceren met medewerkers en andere betrokkenen.

 • Risico-analyse
 • Scenario-analyse
 • Leiderschap in crisissituaties
 • Crisiscommunicatie
 • Besluitvorming
 • Nazorg bieden
 • Reflectie

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroeps(profiel).

Dit is een blok minor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leeruitkomst 1 Inzicht in crisisbeheersing.

Je hebt inzicht in de organisatie van crisisbeheersing op regionaal- en organisatieniveau. Je kunt voor jouw werkeenheid een risicoanalyse opstellen en op basis hiervan -met relevante stakeholders- voor een crisis een scenarioplanning maken. Je analyseert hoe jij en je werkeenheid mogelijk zullen reageren op een crisissituatie en stelt leerdoelen op voor jezelf en je team. Je schrijft een managementnotitie met daarin je bevindingen van de staat van de crisisorganisatie en daarin de rol van jouw werkeenheid.

 

Leeruitkomst 2 Leiderschap in een crisissituatie

Je toont leiderschap in een crisissituatie. Je beïnvloedt het besluitvormingsproces en maakt dilemma’s bespreekbaar. Je communiceert op heldere wijze met de relevante interne en externe betrokkenen. Je biedt tijdens en na de crisis (na)zorg aan medewerkers en betrokkenen. Naderhand evalueer je hoe de crisis is verlopen en welke leerpunten relevant zijn voor toekomstige crisissituaties. Je reflecteert op jouw handelen en werkwijze tijdens de crisis.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major. 

Voor wie?

Deze minor is geschikt als je één van de onderstaande opleidingen volgt én je wilt leren hoe je effectief leidinggeeft in een crisissituatie:

 • Bachelor Management in de Zorg deeltijd
 • Bachelor HBO-V deeltijd
 • Bachelor Social Work deeltijd
 • Bachelor Bedrijfskunde deeltijd als je werkt in een zorg-/welzijnsorganisatie

 

Tot slot:

- Hou je van strategievorming én experimenteren?
- Leer je graag door middel van simulaties?
- Werk je graag onder druk of wil je dat ontwikkelen?
- En wil je jouw persoonlijk leiderschap een boost geven?

Meld je dan aan voor de minor Crisismanagement in de Zorg!

Voorwaarden voor deelname
Je studeert in deeltijd en je werkt minstens 20 uur in een organisatie in zorg en/of welzijn waarin je een regierol vervult.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze: 

Beide leeruitkomsten zullen worden getoetst door middel van een portfolio.
Hierin verwerk je bewijsstukken waarmee je aantoont dat je de leeruitkomsten beheerst.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdag is dinsdag. De minor bestaat uit 20 lesdagen, waarvan er tenminste 14 op de onderwijslocatie plaatsvinden, tenzij er externe omstandigheden zijn waardoor het onderwijs online moet plaatsvinden. Naast de 14 lesdagen op locatie, zijn er dagen waarop je aan de slag gaat in je werkpraktijk en er is ruimte gereserveerd om de toetsing af te ronden. We volgen hierin het beleid van de HAN.

Werkvormen

 • Contactonderwijs: Simulaties, hoorcolleges, gastcolleges, rollenspellen, samenwerkend leren, peer feedback geven, plannen ontwerpen, coaching persoonlijk leiderschap aan de hand van casuïstiek en zelfonderzoek.
 • Online leren: Individueel theorie bestuderen, werkplekbezoeken bij collega-studenten, verdiepen in LUKS, LOTS, Rubrics, leervragen en doelen Persoonlijk Leiderschap (PL) opstellen, zelfonderzoek, bestuderen kennisclips, TED-talks, consulteren van docenten, peer feedback vragen van medestudenten.
 • Werkplekleren: Analyseren van huidige crisisplannen en (regionale) crisisorganisatie in de organisatie, analyseren van de huidige crisiscommunicatie, analyseren van de huidige protocollen die in werking treden tijdens crisis, afstemmen met stakeholders, feedback vragen aan praktijkbegeleider en andere experts in de organisatie, koppelen van theorie aan de praktijk.
 • Individuele begeleiding: Consulteren van docenten, deelnemen aan coachingsbijeenkomsten rondom Persoonlijk Leiderschap op het gebied van crisismanagement en je eigen rol daarin, ontvangen formatieve feedback van assessor, gebruik maken van studiebegeleiding en inzetten van medestudent als buddy.

Zanders, A. (2022). Crisismanagement. Organisaties bij crises en calamiteiten. Uitgeverij Coutinho.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright