Deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- informatie volgt

Voor inhoudelijke informatie:
Marie-Louise Verhees
E-mail: marie-louise.verhees@han.nl
Tel: 0651362294

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:
 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Voedings- en beweegcoach (VBC) is geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Dit betekent dat je je bij de BLCN kunt laten registreren als leefstijlcoach, als je de minor VBC én een Hbo-diploma hebt behaald.
Als geregistreerde leefstijlcoach ben je bevoegd om Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI's) uit te voeren. Daarnaast past leefstijlcoaching goed binnen de uitvoering van verschillende paramedische beroepen en wordt leefstijlcoaching steeds vaker toegepast in ziekenhuizen  (bv leefstijlpoli of leefstijlzorgloket, zie: Uw leefstijlgesprek - Radboudumc).

In de minor VBC leer je hoe je mensen kunt coachen naar een (nog) gezondere en actievere leefstijl door het inzetten van Motiverende gespreksvoering en door een leefstijlplan gericht op de BRAVO-factoren te maken samen met een cliënt. De cliënt is iemand met een leefstijlgerelateerde ziekte óf een sporter. Bij de sporter is het primaire doel: het bereiken van een verbetering in een of meer BRAVO-factoren (en niet: het verbeteren van zijn/haar sportprestatie, dit kan een bijeffect zijn van de verbetering in een of meer BRAVO-factoren).

Binnen de minor Voedings- en beweegcoach gaan we in op de effecten van een gezonde én ongezonde leefstijl. Met name wordt ingezoomd op de leefstijlfactoren voeding en beweging bij zowel een gezonde leefstijl als bij verschillende leefstijlgerelateerde (overgewicht, diabetes mellitus type II, chronische longziekten en hoge bloeddruk) én bij intensieve sportbeoefening. Naast het opdoen van theoretische kennis, ga je binnen de minor zelf een eigen coachee coachen naar een gezondere, actievere leefstijl.

Binnen deze minor leer je maatwerk te leveren met als doel de leefstijl én daarmee de gezondheid en het welbevinden van jouw cliënt te verbeteren.

Wil je meer weten: kijk dan naar de video op:

https://www.youtube.com/watch?v=fnx7Sdq-lVM

 

Allereerst analyseer je het huidige leefstijlgedrag van een coachee m.b.t. Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning/Slaap (BRAVO). Vervolgens ontwerp je samen met de cliënt, een voor hem of haar op maat gemaakt leefstijlprogramma, waarbij de nadruk ligt op het voedings- en beweegplan. Behalve de kennis die je hiervoor nodig hebt, is het ook van belang dat je weet op welke manier je mensen kunt coachen bij de uitvoering van dit leefstijladvies. Je verdiept je in hoe je bewust en gewoontegedrag van mensen kunt beïnvloeden en hoe je mensen kunt coachen bij het uitvoeren van gezond gedrag. Hierbij maken we gebruik van de gespreksstijl: Motiverende Gespreksvoering.

Thema’s die o.a. aan bod komen: richtlijnen gezonde voeding, bewegen, alcohol, roken en ontspanning/slaap; inspanningsfysiologie; pathologie; sedentair gedrag; positieve gezondheid; zelfregie/-management; gedragsmodellen; gedragsbeïnvloedingstechnieken, motivatietheorieën; gezondheidsvaardigheden.

Deze minor is geschikt voor studenten die die in bezit zijn van een propedeuse en minimale basiskennis hebben van:

 • de functie van vetten, koolhydraten en eiwitten;
 • de energiebalans en weet hoe hij/zij de energie-inname met bijvoorbeeld de eetmeter in kaart kan brengen;
 • inspanningsfysiologie: de werking van hart en longen, bouw van spieren, werking van spieren, kennis van energiesystemen en trainingsprincipes;
 • het begrip gezondheid en welke factoren gezondheid beïnvloeden;
 • hoe gedragsverandering plaats kan vinden: het I-Change- en Transtheoretisch model.

Voorwaarden voor deelname
- Je moet je propedeuse hebben behaald.
- Idealiter volg je de opleiding ALO, Sportkunde, Fysiotherapie, Voeding en Diëtetiek, Verpleegkunde, Toegepaste Psychologie, of een aanverwante paramedische studie. 

Indien dit niet het geval is, moet je door middel van een CV inclusief cijferlijst aantonen dat je bovengenoemde voorkennis voldoende bezit.

 

 1. Kennistoets (2 delen)
 2. Praktijktoets: voeren van coachgesprekken en afnemen van  fysieke testen
 3. Schrijven van een voedings-en beweegplan (coachverslag)

De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je 16 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Daarnaast is het werken in een relevante praktijkplek een belangrijk onderdeel, waarbij je zelf in staat moet zijn afspraken te maken met de praktijkplek hoe je aan je leeruitkomsten kunt werken. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang.

Studiebelasting:

 • Je hebt een lesdag per week: op dinsdag (ongeveer 8 uur).
 • De lessen vinden plaats op Papendal in Arnhem.
 • Reken wekelijks op 8 uur onderwijs en 20-24 uur zelfstudie.
 • Miller, W.R., Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering. Ouderkerk aan de IJssel: Theologische uitgeverij Ekklesia. ISBN 9789075569704. Een recentere uitgave is ook mogelijk!
 • Wilmore, J.H., Costill, D.L., & Kenney, W.L. (2016). Inspannings- en sportfysiologie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. ISBN 9789036813259
 • Whitney, E. N., & Rolfes, S. R. (2016). Understanding nutrition. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth. Een recentere uitgave is ook mogelijk!

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright