Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Dr Henry Dijkman

Voertaal:

 • Semester 1: English, Semester 2: Dutch

Voor inhoudelijke informatie:
Henry Dijkman
E-mail: Henry.Dijkman@han.nl

Registratie voor de nederlandse minor op deze pagina.
Registratie voor de engelse versie via deze link.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Bio-Nanotechnologie richt zich op de interface tussen biomedische technologie en chemie, en is in deze zin dan ook verbredend en verdiepend. De minor is instroombaar vanuit zowel (bio)medische als chemische lab studierichtingen. Door het multidisciplinaire karakter van de nanoparticle theorie en samenwerking tussen studenten uit verschillende studierichtingen leren studenten in deze minor in een multidisciplinair kader te denken en te werken. 

Deze minor wordt zowel in het nederlands en het engels verzorgd, afhankelijk van de semester (English site)

Als rode draad door de minor loopt een practicum waarin studenten polymere nanopartikels maken om ze vervolgens te functionaliseren met biologisch relevante groepen/peptiden. De fysische eigenschappen van deze biohybride nanodeeltjes worden in kaart gebracht om uiteindelijk in de praktijk de interactie met biologische systemen (cellen) te bestuderen en te analyseren met behulp van o.a. confocale microscopie (CLSM), DLS en SEM.

Binnen dit practicum komen daarmee (bio)medische technologie en (bio)analytische chemie samen en leer je al multidisciplinair te denken en te werken. Gedurende deze minor zullen (bio)medische studenten en chemie studenten elkaars input nodig hebben en is multidisciplinair samenwerken een must. Dat wil zeggen dat studenten uit verschillende richtingen op verschillende momenten het initiatief dienen te nemen en andere studenten dienen te begeleiden. Dit komt tot uiting in het uiteindelijke onderzoeksvoorstel dat studenten in multidisciplinair teamverband dienen te schrijven.

Onderwerpen

De minor bevat de volgende onderwerpen:

 • Synthese van nanopartikels
 • Modificatie van nanopartikels
 • Functionalisering van nanopartikels
 • Analyse en monitoring van nanopartikels met CLSM, DLS en SEM

Soort minor

 • Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is ook een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

In deze minor leer je zowel de theoretische als de praktische kant kennen van productie, manipulatie en monitoring van nanopartikels. Je leert dus om nanopartikels te maken en ze te functionaliseren met biologisch relevante groepen/peptiden. Om ze te analyseren kom je in aanraking met confocale microscopie, DLS en SEM. Tussenproducten van alle practica zijn aanwezig zodat studenten altijd een werkend en correct preparaat achter de hand hebben.

Het practicum wordt ondersteund met tutor bijeenkomsten en theorie vakken die dezelfde lijn volgen als het practicum. De theorievakken zijn ingedeeld in blokken van drie of vier weken. Daarnaast worden er een aantal gastcolleges verzorgd die aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in de bio-nanotechnologie. Deelname aan deze minor geeft de student inzicht in het opzetten en monitoren van target therapie bij patiënten met tumoren, maar ook inzicht in traffic van biomoleculen en koppeling met Farmacie.

Competenties:

 • Vraagverheldering
 • Experimenten uitvoeren mbt nanopartikels
 • Onderzoeksresultaten analyseren
 • Beheer en administratie
 • Rapporteren en presenteren van onderzoek
 • Samenwerken in een onderzoeksteam

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De module is momenteel beschikbaar voor maximaal 18 studenten in semester 1 en semester 2 . De minor Bio-Nanotechnologie legt een verbinding tussen (bio)medische technologie en chemie. De minor is instroombaar voor minorstudenten vanuit zowel een (bio)medische als chemische HLO studierichting. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek bij teveel aanmeldingen.

Goed om te weten

De gekozen contextgebieden zijn: farma, bioinspired en biobased. Het gekozen onderwijsmodel is projectonderwijs.

De theoriemodules "Zelforganisatie", "Bioconjugatie", "Analyse van nanomaterialen", "Eiwitten als nanomaterialen", Biologische interacties van nanomaterialen" en "Monitoring en targeting van nanomedicijnen" worden aangeboden in de vorm van hoor- en werkcolleges, en bezitten een directe samenhang met de praktijkopdrachten.

Neem vooraf aan inschrijving contact op met Henry.Dijkman@han.nl voor een intake om zeker te zijn dat je geplaatst kunt worden.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Schriftelijk tentamen in de vorm van thematoets/kennistoets
 • Performance-assessment / Indruk praktijk
 • Tutor beoordeling / interpersoonlijke vaardigheden

Semester start 1 februari en 1 september, de lessen beginnen op de maandag van die week

Deze minor draait in semester 1 en semester 2. Er wordt vanuit gegaan dat HAN studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen

• Hoorcolleges
• Tutor
• Praktijk
• Excursies

Voor voorbeelden zie: kennislink.nl.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright