Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Judith van Bon, Joost van Deelen

Voor inhoudelijke informatie:
Joost van Deelen
E-mail: Joost van Deelen
Tel: +31625384656

of

Judith van Bon
Email: Judith van Bon
Tel: +31611807045

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij werken als jeugdhulpverlener die kijkt naar het hele gezin en niet alleen naar het individu? Leg je de regie graag bij het gezin en het netwerk? Wil je zicht krijgen op de invloed van (familie)relaties? Wil je leren om gevoelige thema’s in een gezin te bespreken? Volg dan de minor "Systeemgericht werken in de jeugdhulp" bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Systeemgericht werken
Je leert in deze verdiepende minor "Systeemgericht werken in de jeugdhulp" samen te werken binnen de context van gezinssystemen, familie en het sociale en professionele netwerk.

Werkgebied
Je werkgebied is de jeugdhulp.

Samenwerking met relevante partners
Deze minor is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld en wordt regelmatig geactualiseerd. Het is een mix van trainingen, praktijkleren, theorie betekenis geven in de praktijk, intervisie  en werken aan gevarieerde opdrachten. Ook wordt aandacht besteed aan opbrengsten van actueel relevant (praktijk)onderzoek.

Het onderwijs wordt verzorgd door professionals uit het werkveld, trainers en docenten van HAN met ervaring in de jeugdhulp.

De minor richt zich inhoudelijk op de volgende onderdelen:

 • Kennis op het gebied van (transcultureel) systeemgericht werken , oplossingsgericht werken, contextueel werken en werken aan veiligheid in het gezin.
 • Uitvoering van beroepstaken zoals het schrijven van een plan van aanpak voor een gezin inclusief systeemanalyse
 • Training systeemgericht werken (o.a. kennis over systeemtheorie, analyseren van een gezinssysteem, transcultureel werken met gezinnen)
 • Vaardigheidstrainingen vraag- en oplossingsgericht werken (oplossingsgerichte benadering, werken aan vaardigheden)
 • Module contextueel werken (o.a. kennismaken met theoretische uitgangspunten en vertaling van de theorie naar de praktijk, oefenen in meerzijdige partijdige houding, oefenen met het stellen van verbindende en contextuele vragen)
 • Workshop contextueel werken met duplo
 • Werken aan je professionele ontwikkeling als (toekomstig) jeugdhulpverlener, zicht krijgen op je eigen normatieve professionaliteit

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • De student kan systeemgericht (samen)werken in en met gezinnen met eenvoudige tot complexe problematiek
 • De student heeft zicht op contextuele thema’s in een gezinssysteem
 • De student kan contextuele thema’s bespreekbaar maken met betrokkenen
 • De student kan werken volgens de oplossingsgerichte benadering in met gezinnen met eenvoudige tot complexe problematiek
 • De student heeft oog voor veiligheid in het gezin. De student kan veiligheid en onveiligheid bespreekbaar maken met betrokkenen.
 • De student kan weerstand hanteren
 • De student kan een meerzijdige partijdige houding hanteren
 • De student kan gericht en zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar eigen professionele ontwikkeling

De minor resulteert in een competent (beginnend) ambulant werker die voorbereid is op deze specifieke functie in de jeugdhulpverlening. Je bent voldoende toegerust, bekeken vanuit opleidingsnormen (niveau 3) en afgestemd op werkveldnormen.

Competenties

In de minor werken we met de competentieclusters uit het competentieprofiel van de hbo Jeugd- en Gezinsprofessional (Competentieprofiel hbo Jeugd- en Gezinsprofessional, 2018) aangevuld met drie competenties die zich richten op de professionele ontwikkeling van de jeugdhulpverlener.

 • Werken vanuit doorleefde visie over ouderschap, ontwikkeling en opvoeden
 • Samenwerken met kind, jeugdige en het gezinssysteem gericht op
  • alliantie
  • veiligheid
  • werken vanuit oplossingsgerichte benadering
  • werken vanuit systeemgerichte benadering
  • werken vanuit contextuele benadering
 • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
 • Versterken van het netwerk van kind, jeugdige en het gezinssysteem
 • Reflecteren op eigen handelen en eigen context
 • Bijdragen aan professionalisering en profilering van het beroep
 • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen professionele ontwikkeling

Wij werken met de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Ben jij student Social Work, Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie, PMT of Culturele en Maatschappelijke Vorming? Dan is deze minor geschikt voor jou!

Bij studenten van de opleidingen Creatieve therapie, waaronder PMT, Toegepaste Psychologie en Culturele en Maatschappelijke vorming wordt in overleg met de minorcoordinator voorafgaande aan de inschrijving gekeken naar de praktijkervaring. Neem contact op met de minorcoordinator!

Er zijn plekken beschikbaar voor studenten van buiten de HAN. De minor is gericht op het Nederlandse werkveld.

Voorwaarden voor deelname

 • Niveau 3 behaald in een van de genoemde majors (studiejaren 1, 2, 3 volledig afgerond, tweedejaars studenten kunnen niet deelnemen).
 • Je hebt minimaal een half jaar (600 uur) stage gelopen of gewerkt in een relevante setting (met jeugdigen tussen 0 en 18 jaar en/of met gezinnen van waaruit ze afkomstig zijn) 
 • Je hebt basiskennis van: systeemtheorie, contextuele theorie, communicatietheorie, ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, sociale-, operante- en cognitieve leertheorie, pedagogiek, orthopedagogiek en juridische kennis over familie- en jeugdrecht
 • Het is gewenst dat je bijzondere ervaring hebt met ontwikkelings- en opvoedingsproblematieken en/of multi-probleemsituaties. Praktijkervaring in het speciaal onderwijs of sociaal cultureel werk of in de wijk behoort tot de mogelijkheden. Praktijkervaring in het reguliere basis- of voortgezet onderwijs is onvoldoende relevant voor deze minor.
 • Bij deze minor is geen verplichting van een praktijkplaats (werk of stage) in een relevante setting. Om optimaal te profiteren van deze minor adviseren we je echter wel om hier naar op zoek te gaan. Een alternatief is op een andere manier een gezinssysteem tot je beschikking te hebben om opdrachten te kunnen uitvoeren.
  Dit moet een ander gezinssysteem zijn dan die van jezelf.

Goed om te weten
Er kunnen maximaal 48 studenten deelnemen aan deze minor.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • eigen gezinsonderzoek (systemische- en contextuele thema’s relateren aan het eigen systeem).
 • beroepsproduct met verantwoording
 • eindpresentatie waarin je aan de hand van authentiek beeldmateriaal je ontwikkeling schetst en verantwoordt.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Woensdag en donderdag zijn de vaste lesdagen.

 • Advies: 1 of 2 dagdelen vrij plannen om in een subgroep te werken


Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Gastlessen van professionals uit de praktijk
 • Trainingen
 • Workshop
 • Consultatie
 • Intervisie


Opmerkingen

 • Verdiep je voor aanvang in praktijkmogelijkheden. Vraag bij de coördinator paper "Praktijkleren aan".


Soort minor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Voorafgaande aan de minor krijg je een actuele literatuurlijst toegestuurd.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright