Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- open

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Leraar zijn binnen het mbo is uitdagend en complex. Samen met collega’s leid je studenten op een voor een beroep binnen een sterk veranderende samenleving. Dat veronderstelt dat je goed op de hoogte bent van dit beroep en dat je de beroepspraktijk kent.

Tijdens de minor “De leraar in het mbo” van de HAN verdiep jij je kennis en vaardigheden om studenten aan het mbo goed voor te bereiden op hun toekomst als beginnend beroepsbeoefenaar en onderzoek je jouw mogelijkheden om je als leraar te blijven ontwikkelen en steeds op te zoek te zijn naar vernieuwing.

 

 

De minor is opgebouwd uit drie leeruitkomsten. Het leren op de werk- of stageplek speelt hierbij een centrale rol. De leeruitkomsten van deze minor ontwikkel je in de onderwijsgroep, op je werkplek (stageplek) en online. Tijdens de contactdagen verdiep je je in de theorie en reflecteer je op ervaringen in de praktijk. De bekwaamheidseisen voor leraren, de kennisbasis en het beroepsbeeld van de mbo- docent, zijn onderleggers voor de leeruitkomsten van deze minor.

Beoordeel zelf of de leeruitkomsten aansluiten bij jouw wensen en eisen. De focus binnen deze minor ligt op jouw professionele ontwikkeling als leraar in het mbo. Daarbij zijn de aangeboden thema’s vakoverstijgend: elke student van een lerarenopleiding, die zich verder wil ontwikkelen in ‘het leraarschap in het mbo’ kan aan deze minor deelnemen.

Ontwikkeling in beeld 

Je kunt uitleggen op welke manieren loopbaan en burgerschap en de beroepspraktijkvorming worden vormgegeven binnen de specifieke mbo-opleiding waar je werkt of stageloopt. Dit vanuit relevante (landelijke) kaders. Je toont aan dat je binnen deze drie onderdelen actieve ervaring heeft opgedaan in het begeleiden van leerlingen en het verzorgen van lessen of lesonderdelen. Je verantwoordt vanuit actuele bronnen welke factoren van invloed zijn geweest op de keuze van je pedagogisch en didactisch handelen. Je toont aan dat je feedback van relevante anderen gebruikt voor je ontwikkeling en formuleert concrete leervoornemens.   

Kennis delen over het mbo

Je kunt jouw kennis overdragen over relevante en actuele ontwikkelingen binnen het mbo. In deze kennisdeling ga je de dialoog aan over de betekenis van deze ontwikkeling voor de mbo docent. Je verwerkt in de kennisdeling actuele bronnen en ervaringen uit het werkveld.  

Profileren als leraar in het MBO

Je brengt in beeld brengt hoe jij jezelf hebt georiënteerd en ontwikkeld binnen de verschillende domeinen van het beroepsbeeld van de mbo-leraar. Jouw persoonlijke visie op werken in het mbo komt naar voren en je maakt gebruik van feedback van relevante anderen en van actuele bronnen en relevante literatuur.  Je kan een professioneel gesprek voeren met collega's uit het werkveld over je ontwikkeling en profiel als mbo-leraar. Je geeft aan gebruik te maken van feedback van relevante anderen, wat jouw sterke en minder sterke kanten zijn en je verduidelijkt hoe je hier in de praktijk mee omgaat.  Je laat zien dat je goed op de hoogte bent van actuele trends en ontwikkelingen in jouw werkveld en deze weet te vertalen naar jouw eigen beroepspraktijk. Ook laat je zien dat je een persoonlijke visie hebt op het werken als mbo-leraar binnen jouw eigen vakgebied en je beschrijft wat dat van een (start bekwame) professional vraagt. Je trekt conclusies over waar je staat in jouw ontwikkeling en wat er nog te ontwikkelen is in de toekomst. 

Deze minor is geschikt voor derde of vierdejaars studenten van een lerarenopleiding, die de basis vaardigheden van lesgeven al beheersen en zich (verder) willen ontwikkelen als leraar in het mbo.  Een werk- of stageplek van minimaal 6 uur per week in het mbo is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze minor. Ben je een student aan de HAN en zoek je een stageplek, dan kun je gebruik maken van de service van het stage-bemiddelingsbureau Bureau Extern. Je dient hiervoor op tijd (start februari 2023: vóór 25 oktober) contact op te nemen met Meike Moonen (meike.moonen@han.nl).

De leeruitkomsten tijdens deze minor worden op verschillende manier getoetst: 

Ontwikkeling in beeld >  toetsvorm: procesverslag

Kennis delen over het mbo > toetsvorm performance assessment (uitvoeren van een kennisdeling)

Profileren als leraar in het MBO > toetsvorm: profileringsgesprek

Planning

Op donderdag vinden de lesactiviteiten plaats op de campus van de HAN. Lestijden zijn van 9.45u - 16.30u.

De minor kent een studiebelasting van 20 uur per week bestaande uit één lesdag (6 uur), minimaal 6 uur werkplekleren en 8 uur zelfstudie.

In deze minor wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur, veelal in de vorm van boeken en artikelen (ook te vinden op websites).

  • Handleiding LOB in het MBO, Servicepunt LOB (2016).  Site: https://www.expertisepuntlob.nl 
  • Geerts, W., Kralingen, R. van, Handboek voor leraren (2020). Bussum: Uitgeverij Coutinho.  
  • Teitler, P., Lessen in orde, Handboek voor de onderwijs praktijk (2017). Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
  • Nieuwenhuis, L., Hoeve, A. & Vlokhoven, H. Handboek beroepsgerichte didactiek (2021). Huizen: Uitgeverij Pica

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright