Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 augustus 2022 t/m: 29 januari 2023 -- open

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Leraar zijn binnen het mbo is uitdagend en complex. Samen met collega’s leid je studenten op een voor een beroep binnen een sterk veranderende samenleving. Als leraar in het mbo leid je leerlingen op voor een beroep. Dat veronderstelt dat je goed op de hoogte bent van dit beroep en dat je de beroepspraktijk kent. Tijdens de minor “De leraar in het mbo” van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verdiep jij je kennis en vaardigheden om studenten aan het mbo goed voor te bereiden op hun toekomst als beginnend beroepsbeoefenaar en onderzoek je jouw mogelijkheden om je als leraar te blijven ontwikkelen en steeds op te zoek te zijn naar vernieuwing.

In deze video vertellen studenten en een docent over de minor.

Planning

Op donderdag vinden de lesactiviteiten plaats (overdag). De minor kent een studiebelasting van 20 uur per week bestaande uit één lesdag (6 uur), minimaal 6 uur werkplekleren en 8 uur zelfstudie.

De minor is opgebouwd uit vijf leeruitkomsten. Het leren op de werk- of stageplek speelt hierbij een centrale rol. De leeruitkomsten van deze minor ontwikkel je in de onderwijsgroep, op je werkplek (stageplek) en online. Tijdens de contactdagen verdiep je je in de theorie en reflecteer je op ervaringen in de praktijk.

Beoordeel zelf of de leeruitkomsten aansluiten bij jouw wensen en eisen. De focus binnen deze minor ligt op jouw professionele ontwikkeling als leraar in het mbo. Daarbij zijn de aangeboden thema’s vakoverstijgend: elke student van een lerarenopleiding, die zich verder wil ontwikkelen in ‘het leraarschap in het mbo’ kan aan deze minor deelnemen.

MM1.1 Begeleiden van leerlingen bij de leerloopbaan

Je kent de wijze waarop LOB binnen het mbo wordt vormgegeven. Je kunt jouw eigen visie m.b.t. LOB in het mbo verwoorden en bent in staat LOB- gesprekken met mbo-studenten te voeren en zo bij te dragen aan het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties.

MM1.2 Afstemmen op diversiteit en burgerschapsvorming

Je hebt kennis van de wijze waarop Burgerschap binnen het mbo wordt vormgegeven. Je kunt jouw eigen visie m.b.t. Burgerschap in het in het mbo verwoorden en kunt leeractiviteit(en) ontwerpen en uitvoeren die vallen onder een van de burgerschapsdimensies en er toe leidt dat de mbo-student perspectieven van anderen leert innemen en nadenkt over hoe zijn eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen. Je stemt de activiteit af op de relevante verschillen tussen de leerlingen en past interculturele competenties toe.

MM2: Begeleiden van de beroepspraktijkvorming

Je hebt kennis van de wijze waarop de beroepspraktijkvorming op verschillende manieren wordt vormgegeven en hebt handvatten verkregen om leerlingen tijdens het leren in de praktijk te begeleiden. Je kunt kennis en ervaringen m.b.t. de beroepspraktijkvorming delen met collega’s.

MM3.1 Profileren als leraar in het mbo

Je bent op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen in je werkveld en kunt deze vertalen naar je eigen beroepspraktijk. Je hebt een persoonlijke visie hebt op het werken als leraar in het mbo en beschrijft wat dat van een (start bekwaam) professional vraagt. Je trekt conclusies over waar je staat in je ontwikkeling en wat er nog te ontwikkelen is in de toekomst.

 

Tijdens het programma wordt gewerkt aan vakdidactische en pedagogische competenties.

De bekwaamheidseisen voor leraren, de kennisbasis en het beroepsbeeld van de mbo- docent, zijn onderleggers voor de leeruitkomsten van deze minor.

De volgende beroepstaken van de leraar centraal staan in deze minor:

- B: Begeleiden van leerprocessen

- E: Ontwikkelen van de eigen leraarsbekwaamheid

Deze minor is geschikt voor derde of vierdejaars studenten van een lerarenopleiding, die de basis vaardigheden van lesgeven al beheersen en zich (verder) willen ontwikkelen als leraar in het mbo.  Een werk- of stageplek van minimaal 6 uur per week in het mbo is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze minor. Ben je een student aan de HAN en zoek je een stageplek, dan kun je gebruik maken van de service van het stage-bemiddelingsbureau Bureau Extern. Je dient hiervoor op tijd (start september: vóór 31 mei) contact op te nemen met Meike Moonen (meike.moonen@han.nl).

De leeruitkomsten tijdens deze minor worden getoetst d.m.v. procesverslagen, reflectieverslagen en een profileringsgesprek.

De professionele ontwikkeling van de leraar in de praktijk wordt getoetst d.m.v. een stageportfolio.

Studiepunten/European Credits;

  1. Burgerschap en Loopbaanontwikkeling 15 STP/EC
  2. Begeleiden tijdens de BPV 10 STP/EC
  3. Professionele ontwikkeling 5 STP/EC

 

In deze minor wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur, veelal in de vorm van boeken en artikelen.

Verplichte literatuur :

Geerts, W., Kralingen, R. van, Handboek voor leraren (2020). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

AOB Dekkers, Differentiëren maakt het verschil (2016), oabdekkers.nl

Aanbevolen literatuur:

Snoek, M., Wit de, J., e.a., Het beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs

Ruijters, M, e.a., Mijn binnenste buiten (2018). Deventer: Uitgeverij Medianet

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright