Vol- en deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open

Voor inhoudelijke informatie:

André Kloosterman
E-mail: andre.kloosterman@han.nl
Tel: 0630049462 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Advice on business acquisition

Een bedrijfsovername: wat komt daar allemaal bij kijken? Dat leer je in de minor Advies bedrijfsovername bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Via een interessant programma worden studenten opgeleid tot volwaardige gesprekspartners van ondernemers die een bedrijf willen kopen dan wel van de hand willen doen. Ook interessant voor studenten die een bedrijf willen starten. Via de beproefde combinatie van uitleg van theorie en oefening in de praktijk wordt alles op het gebied van waarderen van bedrijven, financieren van overnames en fiscaalvriendelijk omgaan met ontvangen overnamesommen onderwezen.

Het doel van deze minor is het verwerven van specialistische kennis op het gebied van bedrijfsovername. In 4 blokken van 10 weken wordt in een tijdsbestek van 20 weken in een onderwijsleersituatie de theorie aangereikt, die de student in dezelfde periode via ‘training on the job’ gaat toepassen.

Onderwerpen

De minor bestaat uit 4 onderdelen:

 • Waardebepaling van een onderneming: discounted cashflow methode, adjusted present value, genormaliseerde rentabiliteitswaarde methode en intrinsieke waarde
 • Vermogensplanning: advisering van de verkoper, belegging, pensioenen en estate planning en emotionele aspecten.
 • Bedrijfsovername: advisering van de koper, risicodragend vermogen en bancaire financiering, overnamestructuren en juridische en fiscale aspecten
 • Action Learning Opdracht: het uitwerken van een overname voor een echte MKB-onderneming vanuit het perspectief van zowel de koper als verkoper

Soort minor
Dit is een verdiepende minor voor studenten die de opleiding Small Business volgen of een financieel economische opleiding zoals Accountancy, Finance & Control, Financial Services Management, Finance Tax & Advice en Fiscaal Recht en Economie. Echter de minor is zo gemaakt dat deze ook te volgen is voor geïnteresseerden van andere opleidingen. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroepsprofiel.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In de minor Advies Bedrijfsovername leren we je een volwaardig gesprekspartner te zijn van de MKB-ondernemer(s) en van andere adviseurs die betrokken zijn bij een overname. Maar ook doe je kennis en vaardigheden op voor het starten of overnemen van een bedrijf.

We leren je op een praktische wijze een goede businessanalyse te maken en snel door cijfers heen te kijken. Je leert een bedrijf te waarderen en wat er komt kijken bij het optuigen van een overnamefinanciering. We zorgen dat je kennis opdoet van overnamecontracten. En hoe je een win-win situatie creëert in de onderhandelingen met de wederpartij.

Je gaat dit alles toepassen in een adviserende rol voor een echte MKB-onderneming.

Competenties

 • Een waardering van een onderneming maken
 • Een financieel plan voor de verkoper opstellen
 • De financiering voor de koper structureren
 • Een echt MKB-bedrijf adviseren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is vooral geschikt als je een financiële hbo-opleiding volgt en na je studie als financieel adviseur of ondernemer wilt gaan werken. Niettemin zijn alle studenten welkom die van plan zijn om werk te (gaan) maken van een eigen bedrijf of een bedrijf willen overnemen. Enige financiële (bijvoorbeeld het lezen en begrijpen van een balans) en fiscale voorkennis (bijvoorbeeld het boxenstelsel) is wel gewenst. Neem bij twijfel even contact op met de eigenaar van de minor, de heer André Kloosterman (zie onderaan).

Voorwaarden voor deelname
Je wordt toegelaten tot de minor als je je derde studiejaar grotendeels hebt doorlopen, wat wil zeggen dat je een groot gedeelte van de major hebt afgerond.

Goed om te weten 
Deze minor gaat (net als alle andere HAN-minoren) uitsluitend door bij voldoende deelnemers, dit wordt al halverwege de inschrijftermijn bekeken. Mocht blijken dat deze minor niet door kan gaan, dan word je hier direct van op de hoogte gesteld via e-mail, zodat er nog tijd resteert om je in te schrijven voor een andere minor die wel doorgaat.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoetsen
 • Adviesrapporten
 • Presentatie adviezen

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor;

Iedere module/onderdeel omvat 5 à 7 hoor- en/of werkcolleges en een kennistoets behalve de Action Learning Opdracht. In laatstgenoemd onderdeel maak je in een team met medestudenten een adviesrapport voor een echte MKB-onderneming. Dit adviesrapport presenteer je met de groep in een eindgesprek aan twee docenten en/of aan de klant.

Daarnaast zal tijd moeten worden gereserveerd voor het huiswerk en de opdrachten.

Omdat de lessen aan zowel de voltijd als de deeltijd worden gegeven, vinden ze plaats op donderdag.

Beide varianten (deel- en voltijd) zijn exact hetzelfde en studenten van deel- en voltijd kunnen deelnemen.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Adviesopdracht voor een échte MKB-onderneming

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright