Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt

Voor inhoudelijke informatie:
Annet de Vries: annet.deVries@han.nl
tel:06 18737011

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je basisschoolkinderen met plezier laten bewegen, hun gezondheid bevorderen en de specialist op jou school worden? Dan is de minor Specialist Bewegingsonderwijs en Gezonde School van de HAN iets voor jou!

In deze minor staan lesgeven en begeleiden centraal. Je krijgt handvatten om kinderen van groep 3 tot en met 8 op een verantwoorde en uitdagende manier te leren bewegen in bewegingsonderwijs-leersituaties. Je krijgt oog voor een veilige leeromgeving waarin kinderen zich vrij durven te ontwikkelen. Sport-en speldagen voor de school organiseren, mindere én betere bewegers uitdagen: allemaal onderwerpen die aan bod komen.

Daarnaast maak je kennis met de verschillende thema’s van de Gezonde School en voer je een interventie uit op je stageschool ter bevordering van de gezondheid.

Onderwerpen

 • Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten en -lessen
 • Kennis opdoen en toepassen over leerlijnen binnen bewegingsthema’s
 • Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties
 • Kennis van een breed scala van projecten, leermiddelen en geschikte activiteiten rondom de Gezonde School en bijbehorende thema’s: ‘Bewegen & sport’, ‘Voeding’, en ‘Welbevinden’; 
 • In staat zijn om de beginsituatie van een school in kaart te brengen met betrekking tot de Gezonde school; 
 • Kunnen ondersteunen bij het werken aan een gezonde basisschool aan de hand van de pijlers: educatie, omgeving, signaleren en beleid;
 • Organiseren van schoolbrede bewegingsactiviteiten als sportdagen, schoolkampactiviteiten, clinics en de Sportdag Pabo voor de eerstejaars studenten.
 • Ontwikkelen van een visie op bewegen in het primair onderwijs

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt in een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In het begin leer je hoe je het beste een (gymzaal)omgeving kunt inrichten voor een activiteit. Je leert hierbij goed op de (veiligheids)eisen letten. Ook doe je kennis op over het organiseren en aanbieden van bewegingsactiviteiten.

Na het volgen van de tweede onderwijseenheid kun je goed gefundeerde begeleiding en leerhulp bieden op het juiste moment. Enige kennis van inspanningsfysiologie, anatomie en EHBO in relatie met veiligheid hoort hier ook bij.

Tijdens het derde deel van de minor ga je in op de brede context en ga je zelf de theorie in de praktijk toepassen door het organiseren van een sportactiviteit. De laatste onderwijseenheid “Maatwerk en visie” bestaat uit een  eindgesprek waarin je a.h.v. een bijgehouden logboek aangeeft welke ontwikkeling je als lesgever hebt doorgemaakt.

Competenties

Beschikken over de volgende competenties m.b.t. Bewegingsonderwijs Blok 1  

 • Aanleren van specifieke didactische vaardigheden op het terrein van bewegen; 
 • Begeleiden van groepen leerlingen in relatief vrije spelsituaties; 
 • Zorgen voor een band met groepen en individuele leerlingen zodat kinderen zich vrij voelen om te bewegen;  
 • Inrichten van veilige bewegingssituaties en deze waarborgen; 
 • Voldoende beweging en uitdaging bieden voor alle leerlingen; 
 • Organiseren van sport en speldagen; 
 • Samenwerken en overleggen met collega’s en ouders; 

Beschikken over de volgende competenties m.b.t. de Specialist Sportieve en Gezonde School Module 1 en 2:  

 • Kennis van een breed scala van projecten, leermiddelen en geschikte activiteiten rondom de Gezonde School en bijbehorende thema’s:  ‘Bewegen & sport’,  ‘Voeding’,  en ‘Welbevinden’
 • In staat zijn om de beginsituatie van een school in kaart te brengen met betrekking tot de Gezonde school; 
 • Kunnen ondersteunen bij het werken aan een gezonde basisschool aan de hand van de pijlers: educatie, omgeving, signaleren en beleid;    
 • Bekend zijn met de integrale aanpak van de Gezonde School; 
 • Leermiddelen, projecten en activiteiten op het gebied van verschillende thema’s van de Gezonde School binnen en buiten de school kunnen inventariseren, selecteren, initiëren en organiseren; 
 • Vanuit verschillende thema’s van de Gezonde School een vertaling kunnen maken naar activiteiten die passen bij de onder- en bovenbouw en zorgen voor inbedding van de thema’s in het programma van groep 1 tot en met 8. Hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met het leerplankader SBGL; 
 • Verschillende instellingen/organisaties kennen die op het gebied van de verschillende thema’s van de Gezonde School in en om de school actief zijn en weten hoe deze organisaties werken; 
 • In staat zijn om diverse partijen binnen en buiten de school (directie, ouders, leerkrachten, kinderen en instellingen/ organisaties) die betrokken zijn bij het realiseren van een Gezonde School actief te betrekken bij het selecteren, initiëren en organiseren van een interventie om gezond gedrag te bevorderen. 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Je bent Pabostudent en houdt zelf van (intensief) bewegen en sporten. Je vindt het belangrijk om kinderen van 6 tot 12 jaar op elk niveau bewegingsplezier mee te geven zodat ze ook buiten en na de basisschooltijd zich hierin vrij en competent voelen. Plezier is belangrijker dan het leveren van prestaties. Je bent bereid bewegingslessen voor collega’s uit je schoolteam te verzorgen. Daarnaast ben je geïnteresseerd in de gezondheid van leerlingen. En wil je handvatten om een gezondheidsbeleid uit te kunnen zetten op de basisschool, waardoor de gezondheid van leerlingen wordt verbeterd.

-Als je de ALO-opleiding volgt, is deze minor vanwege overlap met je majorprogramma niet geschikt
- Ben je SPH-student? Dan is deze minor niet geschikt omdat je geen ervaring met lesgeven hebt. 

Voorwaarden voor deelname

• Propedeuse getuigschrift. Verder geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je slb’er beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. Je studieachterstand is dan wellicht te groot om de minor succesvol te doorlopen.
• Instaptoets bij aanvang m.b.t. eigen vaardigheidsniveau (groep 8+)
• Affiniteit voor beweging en gezondheid
• Minimum vaardigheidsniveau (voordoen oefeningen)
• (Stage-)ervaring in lesgeven aan groepen

Goed om te weten

De lessen van de minor vinden plaats in Nijmegen en Arnhem.

Tentamens Blok 1
- Onderlinge instructie

- Schriftelijke eindtoets (toegepaste kennis)
- Eindbeoordeling stage

Tentamen Specialist Sportieve en Gezonde School
- Portfolio module 1
- Portfolio module 2

Tentamen

- Mondeling eindgesprek Blok 1 en Specialist Sportieve en    Gezonde School

 

De student wordt beoordeeld op de volgende competenties m.b.t. Bewegingsonderwijs Blok 1

 • Aanleren van specifieke didactische vaardigheden op het terrein van bewegen;
 • Begeleiden van groepen leerlingen in relatief vrije spelsituaties;
 • Zorgen voor een band met groepen en individuele leerlingen zodat kinderen zich vrij voelen om te bewegen; 
 • Inrichten van veilige bewegingssituaties en deze waarborgen;
 • Voldoende beweging en uitdaging bieden voor alle leerlingen;
 • Organiseren van sport en speldagen;
 • Samenwerken en overleggen met collega’s en ouders;

De student wordt beoordeeld op de volgende competenties m.b.t. de Specialist Sportieve en Gezonde School Module 1 en 2:

 • Kennis van een breed scala van projecten, leermiddelen en geschikte activiteiten rondom de Gezonde School en bijbehorende thema’s:  ‘Bewegen & sport’,  ‘Voeding’,  en ‘Welbevinden’;
 • In staat zijn om de beginsituatie van een school in kaart te brengen met betrekking tot de Gezonde school;
 • Kunnen ondersteunen bij het werken aan een gezonde basisschool aan de hand van de pijlers: educatie, omgeving, signaleren en beleid; 
 • Bekend zijn met de integrale aanpak van de Gezonde School;
 • Leermiddelen, projecten en activiteiten op het gebied van verschillende thema’s van de Gezonde School binnen en buiten de school kunnen inventariseren, selecteren, initiëren en organiseren;
 • Vanuit verschillende thema’s van de Gezonde School een vertaling kunnen maken naar activiteiten die passen bij de onder- en bovenbouw en zorgen voor inbedding van de thema’s in het programma van groep 1 tot en met 8. Hierbij wordt waar mogelijk rekening gehouden met het leerplankader SBGL; 
 • Verschillende instellingen/organisaties kennen die op het gebied van de verschillende thema’s van de Gezonde School in en om de school actief zijn en weten hoe deze organisaties werken;

De student wordt beoordeeld op de volgende competentie op het gebied van de Gezonde school:

 • In staat zijn om diverse partijen binnen en buiten de school (directie, ouders, leerkrachten, kinderen en instellingen/ organisaties) die betrokken zijn bij het realiseren van een Gezonde School actief te betrekken bij het selecteren, initiëren en organiseren van een interventie om gezond gedrag te bevorderen.

 

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Je hebt 2 halve dagen les per week gedurende de hele minorperiode. Je loopt 2 tot 3 dagen stage op één of meerdere scholen, liefst met een duopartner. De overige uren besteed je aan zelfstudie, voorbereiding en uitwerking van opdrachten.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen

• Hoorcolleges
• Werkgroepen
• Didactisch practicum
• Bewegingsdemonstraties geven
• Bewegingsactiviteiten voor medestudenten opzetten, begeleiden en uitvoeren
• Sportdagen/sport clinics ontwikkelen en uitvoeren

• Voorbereiden en uitvoeren van gezondheidsinterventies op de basisschool
• Feedback geven en ontvangen bij het uitvoeren van activiteiten

 

Er is grote vraag naar leerkrachten met de bevoegdheid gymlessen te geven. De opzet van de minor volgt de landelijke afspraken over de “Brede Bevoegdheid Bewegingsonderwijs”. Maar ook is er aandacht voor de brede context van bewegen in het primair onderwijs. Je volgt met deze minor één blok van de Leergang en bij voldoende afronden van de minor heb je recht op één deelcertificaat.

Blok 2 en 3 moeten post-initieel worden gevolgd. De brede bevoegdheid is behaald als je in bezit bent van drie deelcertificaten en het bijbehorende diploma.

 

Om het certificaat Specialist Sportieve en Gezonde School te behalen kan in het afstudeerjaar de laatste module gevolgd worden. Die wordt in combinatie met het afstuderen aangeboden.

 

Literatuurlijst:

E-learnings behorende bij module 1 en 2 van de Specialist Sportieve en Gezonde School.

Boeken:

Titel: Perspectieven op bewegen                                  Toelichting: Didactiek bewegingsonderwijs voor de basisschool (Inclusief CD-ROM)                                      ISBN 9789081009119                                                    Prijs € 26,00                                                                Te bestellen bij: Publicatiefonds ’t Web www.hetweb.nl

 

Titel: Basisdocument Bewegingsonderwijs  6e gewijzigde druk (pas op: van dit boek zijn meerdere uitvoeringen in omloop; zorg dat je de meest recente uitgave bestelt)        Toelichting: Leerllijnen, tussendoelen en meth./did. uitwerkingen (Inclusief CD-ROM)                                     ISBN 9789072335517                                        Auteurs: Chris Mooy, e.a.                                            Prijs € 52,50                                                          Uitgave van: SLO en KVLO, 2007                                    Te bestellen bij: Jan Luiting Fonds, Zeist, www.janluitingfonds.nl

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright