Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden

Voor inhoudelijke informatie:
Koen Henskens
E-mail: Koen.Henskens@han.nl 
Tel: 0243530000

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor ‘Leiderschap in het onderwijs’ van de HAN, Academie Educatie, is bedoeld voor nieuwsgierige, initiatiefrijke studenten die over de grenzen van het klaslokaal willen kijken.

Gedurende de 20 weken die de minor duurt krijg je een zo compleet mogelijk beeld van de school als organisatie en het belang van goed leiderschap om de maximale resultaten te behalen voor de leerlingen. De minor is opgebouwd rond twee onderwijseenheden: Denkkracht en Daadkracht. Deze twee lijnen ontmoeten elkaar voortdurend, het een kan niet zonder het ander. De pendel tussen theorie en praktijk, de school als complexe omgeving en de betekenis van leiderschap in de persoonlijke ontwikkeling, blijft voortdurend heen en weer gaan.

Onderwerpen

Bij Denkkracht krijg je zicht op:

 • De onderwijsorganisatie
 • Communicatielijnen
 • Leiderschapsmodellen-en stijlen                                                                                                         Bij Daadkracht oefen je actief met:
 • Leiding geven aan veranderingen binnen een onderwijsorganisatie

 • Welke veranderstrategieën adequaat zijn in een bepaalde situtatie`

  • Je persoonlijke communicatieve vaardigheden als leidinggevende

   

Organisatiestructuren

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in semester 2 aangeboden. 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je krijgt zicht op een onderwijsorganisatie en hoe er in een school wordt gecommuniceerd.

 • Je doet kennis op over leiderschapsstijlen- en modellen, het belang van een kwaliteitszorgsysteem, veranderstrategieën en je breidt je onderzoeksvaardigheden uit.

 • Je  vergroot je inzicht op het gebied van persoonlijk leiderschap en je krijgt zicht op je toekomstambities.

 • Door de pendel tussen theorie en praktijk ervaar je hoe de waargenomen werkelijkheid zich verhoudt tot de aangeboden theorie.

Verdieping van de competenties:

 • Organisatorisch competent
 • Competent in het samenwerken met collega’s
 • Competent in het samenwerken met de omgeving
 • Competent in reflectie en ontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor ‘Leiderschap in het onderwijs’ is bedoeld voor studenten van de Pabo en de TGLO maar is ook toegankelijk voor externe studenten met interesse in leiderschap in het onderwijs. Bedoeld voor studenten met leiderschapsambities en interesse in groeps- c.q. vakoverstijgende onderwijsaangelegenheden. 

Voorwaarden voor deelname
De propedeuse moet behaald zijn. Voor studenten van het Instituut HAN pabo geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je slb’er beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. Je studieachterstand is dan wellicht te groot om de minor succesvol te doorlopen.

Goed om te weten

Stageplaatsen:

 • Voor studenten van het ILS door Bureau Extern
 • Voor studenten HAN Pabo: via het stagebureau 
 • Voor externe studenten: zelf regelen

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Afsluitende integrale toets
 • Beoordelingsgesprek over gehele portfolio en persoonlijk leiderschap (Denkkracht)
 • Presentatie van een zgn ‘Powerbeeld’ waarmee de student aantoont dat hij/zij actief leiding heeft gegeven aan een deel van een verandertraject binnen de stageschool.  (Daadkracht)

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er is een vaste lesdag per week; de dag en tijd zal later (december 2019) bekend worden gemaakt. De leslocatie is Kapittelweg 35 in Nijmegen. Daarnaast is het vereist dat je 20 dagen meeloopt in de praktijk met een schoolleider. Praktijkdagen worden in overleg met leidinggevende van de stageschool vastgesteld. 

Werkvormen:

 • Hoorcolleges
 • Gastcolleges
 • Werken in duo's en viertallen
 • Zelfstudie
 • Werken aan praktijkopdrachten

 

Per owe is de student verplicht om in overleg 7 boeken van de aanbevolen literatuurlijst zichtbaar in te zetten, aangevuld met eigen bronnen en actuele artikelen.

Aanbevolen literatuurlijst:
Covey, S. (2010) De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Businesscontact.

Dungen, A. van den, Coen Dirkx, Brigit van Rossum, e.a. (2012).

Als leidinggeven in het onderwijs je vak is -  Basisvaardigheden voor het onderwijs. Zaltbommel: uitgeverij Thema

Geluk, W. (2011). ProfiLeren. Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit . Noordhoff Uitgevers B.V. 

Kotter, J.P. (2011). Leiderschap bij verandering. Academic Service

 Lingsma, M. (2005). Aan de slag met teamcoaching. Boom Nelissen

 Marzano, R.J. (2009).Wat werkt: Leiderschap op school. Vlissingen: Bazalt.

Meredith, R. (2006). Managementteams, over succes- en faalfactoren van teams. Academic Service. 

Offman, D. (2006). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Academic Service.

Vanhoof, J.&Petegem, P. van Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid. Wolters/Planteyn.

Senge, P. (2001). Lerende scholen. Academic Service.

 Senge P. (1992). Het vijfde disciplineboek. Uitgeverij Scriptum.

 Weggeman, M. (2010). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Scriptum Management.

 Wolsing, J. & Verbiest, E. (2011). Schakels in de school.

Bussum: Coutinho (gericht op het PO).

Quinn R.E., e.a. (2011). Handboek managementvaardigheden. Academic Service

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright