Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Jannie Janssen

Voor inhoudelijke informatie:
Jannie Janssen
E-mail: Jannie Janssen
Tel: 0655291142

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je normaalbegaafde mensen met autisme begeleiden? Kies dan de minor Autisme: begeleiden in de levensloop van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Autisme komt in elke levensfase en op elk levensgebied weer anders tot uiting. Hierop is de visie op levensloopbegeleiding bij autisme ontwikkeld. Kern van deze visie is: laat je afwegingen in de behandeling en begeleiding vooral leiden door autisme te plaatsen in het kader van de levensloop.

Begeleiden in de levensloop houdt in dat jij als begeleider proactief ondersteuning biedt bij naderende veranderingen in de levensomstandigheden. Zo kun je escalatie van (gedrags)problemen voorkomen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Het werkveld heeft veel behoefte aan deskundigheid op dit terrein. Door het volgen van deze minor bekwaam je jezelf in het ondersteunen, begeleiden en voorlichten van mensen met ASS, zijn/haar familie en/of begeleiders.

Verdieping in autisme
In onderwijseenheid (owe) 1 verdiep je je in wat autisme is, in de mogelijkheden en onmogelijkheden in de communicatie met mensen met ASS, in hoe je structuur kunt bieden en hoe je om kunt gaan met herhaalgedrag, preoccupaties en signaalgedrag bij mensen met ASS.

Zelfregie in de levensloop

In owe 2 leer je wat begeleiden in de levensloop inhoudt. Je ontwikkelt een visie op begeleiden in de levensloop. Daarnaast verdiep je jezelf in het begeleiden van mensen met ASS vanuit de levensloopgedachte, met als doel de zelfregie van mensen met autisme te vergroten. De verschillende leeftijds- en ontwikkelingsfasen komen aan bod. Per fase wordt gekeken naar verschillende levensgebieden waarop de effecten van autisme veel invloed hebben.

Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Onderwerpen

 • Wat is autisme
 • Communicatieproblemen
 • Structuur
 • Preoccupaties
 • Signaalgedrag
 • Opbouw behandelrelatie
 • Zelfregie in de levensloop
 • Netwerkversterking
 • Thema’s gerelateerd aan de ontwikkelingsfasen 0-4 jaar, 4-12 jaar, 12-18 jaar en 18 +

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroeps(profiel).

De minor wordt jaarlijks in semester 1 (september-januari) aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen

 • Je leert om normaal begaafde mensen met een ASS en hun gezinssysteem te ondersteunen en te begeleiden vanuit de visie op zelfregie in de levensloop.
 • Je leert ondersteuning bieden, begeleiding en voorlichting geven. Belangrijke vaardigheden hierbij zijn: oriënteren, analyseren, contact maken, signaleren, diagnosticeren, methodisch werken, onderzoeken en samenwerken.
 • Je biedt de ondersteuning in de rol van begeleider, opvoedingsondersteuner, ouderbegeleider en/of trainer.
 • Je leert om in de rol van begeleider een bijdrage te leveren aan het vergroten van de (visie op) zelfregie in de levensloop bij mensen met een ASS in de beroepspraktijk.

Competenties

 • Contact leggen en analyseren.
 • Doelen stellen en interventies ontwerpen.
 • Interventies uitvoeren en evalueren.
 • Samenwerken met cliënten en collega's.
 • Werken aan eigen professionaliteit.

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Heb je affiniteit en/of ervaring met het werken met mensen met autisme? Volg je een sociale, paramedische, verpleegkundige of educatieve opleiding? Dan is deze minor iets voor jou.

Voorwaarden voor deelname

 • Je volgt een sociale, paramedische, verpleegkundige of educatieve hbo-opleiding en je bent toegerust voor de afstudeerfase.
 • Je hebt je stage in het 3e jaar positief afgerond. Let op: voor PABO en logopedie studenten geldt dat zij hun 2e jaars stage positief moeten hebben afgerond.
 • Je bent bij voorkeur aantoonbaar beroepsmatig betrokken bij mensen met autisme.
 • Je hebt tijdens het volgen van de minor voor minimaal 16 uur per week een door de HAN goedgekeurde werk- of ervaringsplaats binnen een setting waar je kunt werken met mensen met autisme.

 

Praktijkplaats

 • Om de minor te volgen en de opdrachten te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk een praktijkplaats te hebben. De voorkeur gaat uit naar mensen met autisme met een gemiddelde intelligentie, maar de doelgroep autisme met een licht verstandelijke beperking is ook toegestaan.
 • Daarnaast wordt het onderwijs ondersteund door de digitale leeromgeving van de HAN.

 

Documenten voor aanvragen praktijkplaats

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets (kennis en houdingsaspecten in de begeleiding van mensen met ASS)
 • Presentaties
 • Praktijkopdrachten 
 • Voorbereidings- en verwerkingsopdrachten

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • Lesdagen: maandag en donderdag
 • Daarnaast 16 uur per week werkzaam/stage lopen binnen een setting met mensen met autisme.

Werkvormen

 • Interactieve werkcolleges
 • Gastcolleges

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright