Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
30 januari 2023 t/m 7 juli 2023 -- open
Maud Dijcks, Vivian van Tilborg

Planningsgroep Minor High Care Moeder & Kind:
E: minor.highcare.moeder-kind@han.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Vivian van Tilborg
E-mail: Vivian.vantilborg@han.nl en/of

Maud Dijcks
E-mail: Maud.Dijcks@han.nl

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor High Care Moeder&Kind van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; voor HBO-Verpleegkunde  studenten die kennis willen vergaren over de intensieve, acute hoogcomplexe zorgsetting rondom moeders en kinderen.

Studeer jij HBO-Verpleegkunde en heb je interesse  op het gebied van obstetrische high care, IC/ CH neonatologie of IC/HC kinderen dan is de minor High Care Moeder&Kind, ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met het werkveld, zeker iets voor jou. Het bewaken van de vitale functies zal centraal staan.

Link Informatiefilm

Minor High Care Moeder&Kind

Praktijkervaring opdoen
Na een 6 weken intensief voorbereidingsprogramma start je met beroepspraktijkvorming, 11 weken op stage binnen één van deze zorgsettingen die betrekking hebben op de moeder en/of kind zorg. Afdelingen die hiervoor geschik zijn: Obstetrie (high care) , IC/HC neonatologie, kinder IC/HC/MC, kinderdialyse. Door het opdoen van praktijkervaring heb je de mogelijkheid alvast een kijkje te nemen om erachter te komen of dit specifieke werkveld iets voor je is. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je verder te profileren en kennis te maken met potentiële werkgevers. Behalve meewerken in de praktijk en het bewaken van vitale functies (klinisch redeneren), schrijf je ook een innovatievoorstel ter verbetering van een specifieke afdeling gebonden vraag. Deze minor is een prima opstap naar een vervolgopleiding als kinderverpleegkundige, (IC) neonatologie, HC/IC kinderen en de obstetrie.

Onderwerpen tijdens de eerste 6 lesweken

-Obstetrie; de normale en gecompliceerde zwangerschap & de normale en gecompliceerde bevalling

-Neonatologie; de bedreigde neonaat

-Respiratie, Circulatie en Neurologie binnen de kindergeneeskunde

-Klinisch redeneren

-Het vitaal bedreigd / of chronisch zieke kind  0- 18 jaar

-Kinderreanimatie

-Overige onderwerpen zoals; kinderoncologie, ontwikkeling, traumatologie, chirurgie, kindermishandeling ethiek en stervensbegeleiding

Terugkomdagen

 • Kwaliteitszorg
 • Naasten en ouderparticipatie
 • Agressie binnen de acute zorg
 • Crew Resource Management
 • Symposium

Deze minor levert je een aanzienlijke toename van arbeidsperspectieven op gespecialiseerde afdelingen in een ziekenhuis.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroepsprofiel op alle verpleegkundige CANMeds rollen op eindniveau.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen  van de Minor High Care Moeder&Kind is gebaseerd op alle Verpleegkundige CANmeds rollen op eindniveau:

 • Verlenen van zorg aan  patiënten in een ziekenhuis met een dreigende of bestaande stoornis van één vitale orgaanfunctie
 • Doelgericht en patiënt-georiënteerd bieden van voorlichting en leefstijlbegeleiding aan patiënten en familie
 • Coördineren en organiseren van high/medium care zorg in de context van de acute zorgketen
 • Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep/wetenschap op grond van kennis van en ervaring met internationale ontwikkelingen

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is geschikt voor gemotiveerde studenten die na afstuderen werkzaam willen zijn binnen de intensieve zorgverlening aan Moeder&Kind.

Voorwaarden voor deelname

 • Geen relevante achterstand op AGZ-gerelateerd onderwijs, zowel binnen- als buitenschools.
  De niveau 3 stage (eindstage van je HBOV-opleiding) is in een Nederlandse ziekenhuis of West Europese  van vergelijkbaar niveau doorlopen.
 • Een relevante stageplaats in overleg met Minorverantwoordelijke
  (externe studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een stageplaats, is voorwaardelijk voor toelating tot de minor in overleg met de minorverantwoordelijke).
 • Schriftelijke sollicitatie waarbij na gesprek pas officiële toelating is
 • Je kunt in complexe situaties het hoofd koel houden
 • Niet vies zijn van hard werken (binnen en buitenschools)

Goed om te weten
Je wordt  uitgenodigd voor een intakegesprek na aanleveren van een sollicitatiebrief inclusief CV.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets over de beroepsvoorbereidende theroretische periode (15 EC), met open en gesloten vragen
 • Integrale toetsing(15 EC) op basis van een portfolio

In de integrale toetsing komt aan bod:

 • Het functioneren in de praktijk
 • Een voorstel voor een verbetervoorstel voor je stageafdeling met onderbouwing
 • Een persoonlijke analyse op basis van een model
 • Pleidooi met onderbouwing van bewijsmateriaal

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn in het theoretisch deel van de minor gedurende 6 weken. Het onderwijs is in principe gepland op dinsdag, donderdag en vrijdag.

De Minor High Care Moeder&Kind wordt in studiejaar 21-22 alleen aangeboden in semester 2. Vanaf studiejaar 22-23 wordt de minor in ieder semester aangeboden. 

Werkvormen
Je volgt een intensief lesprogramma, dat zowel medisch als verpleegkundig is gericht.

 • Hoorcolleges
 • Wekelijks excursie
 • Onderwijsleergesprekken
 • Vaardigheden
 • Uitwerken van zelfstudie opdrachten
 • Stage

De meeste literatuur is in het Nederlands, maar er zullen ook Engelstalige artikelen aangeboden worden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright