Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
Maud Dijcks, Vivian van Tilborg, Majorie van Cuijk

Wanneer het niet lukt om een stageplaats te vinden kun je meedoen aan de minor High Care theoretische variant. In deze minor volg je de eerste 6 weken theorie vanuit de minor high care volwassene samen met de studenten die op stage gaan. Aansluitend volg je 4 weken theorie vanuit de moeder en kind zorg. Je krijgt in deze theoretische variant dus de volledige theorie van beide minoren.

Wanneer je geen stageloopt krijg je na 10 weken theorie, 7 weken simulatieonderwijs op de HAN en ga je daar opdrachten maken samen met studenten van de theoretische variant.

Belangrijk dat je je realiseert dat je in de minor High Care Theorie gemiddeld 3 dagen in de week gedurende de hele minorperiode op de HAN aanwezig bent.

Voor inhoudelijke informatie:

Planningsgroep Minor High Care Moeder & Kind:
E: minor.highcare.moeder-kind@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor High Care Moeder&Kind van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; voor HBO-Verpleegkunde  studenten die kennis willen vergaren over de intensieve, acute hoog-complexe zorgsetting rondom moeders en kinderen.

Studeer jij HBO-Verpleegkunde en heb je interesse  op het gebied van obstetrische high care, IC/ CH neonatologie of IC/HC kinderen dan is de minor High Care Moeder&Kind, ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen samen met het werkveld, zeker iets voor jou. Het bewaken van de vitale functies en het klinisch redeneren staat centraal.

Link Informatiefilm

Minor High Care Moeder&Kind

Praktijkervaring opdoen

Na het volgen van een intensief onderwijs programma gedurende zes weken, waarin theorie rondom de barende vrouw, de (vitaal bedreigde) neonaat en het (vitaal bedreigde) kind centraal staat start je met een beroepspraktijkvormende periode. Hiertoe loop je 11 weken stage binnen een zorgsetting die betrekking heeft op de moeder en/of kindzorg. Afdelingen die hiervoor geschikt zijn: zijn onder andere een Obstetrie afdeling (high care) , HC/IC neonatologie, een kinder IC/HC/MC of een kinderdialyse afdeling.

Door het opdoen van praktijkervaring heb je de mogelijkheid alvast een kijkje te nemen binnen de moeder en kindzorg. Dit biedt een mooie kans om erachter te komen of dit specifieke werkveld iets voor je is. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je verder te profileren en kennis te maken met potentiële werkgevers. Behalve meewerken in de praktijk en het bewaken van vitale functies (klinisch redeneren), schrijf je ook een innovatievoorstel ter verbetering van een specifieke afdelingsgebonden vraag. Deze minor is een prima opstap naar een vervolgopleiding als kinderverpleegkundige, (IC) neonatologie verpleegkundige, HC/IC kinderverpleegkundige en als obstetrie verpleegkundige.

Onderwerpen tijdens de eerste zes lesweken

-Obstetrie; de normale en gecompliceerde zwangerschap en de normale en gecompliceerde bevalling

-Neonatologie; de bedreigde neonaat (prematuur, dysmatuur, a term en serotien)

-Respiratie, Circulatie en Neurologie binnen de kindergeneeskunde

-Klinisch redeneren

-Het vitaal bedreigd en het chronisch zieke kind van nul tot achtien jaar

-Kinderreanimatie en opvang bedreigde neonaat

-Overige onderwerpen zoals; kinderoncologie, brandwonden, sociaal-emotionele ontwikkeling, traumatologie, chirurgie en stervensbegeleiding

Terugkomdagen

Tijdens de terugkomdagen besteden we aandacht aan reflectie onderwijs en stellen we diverse problematiek/ thematiek centraal. Dit doen we tezamen met de minor High Care volwassenen. Thematiek wisselt per semester en wordt onder andere aangepast op basis van actualiteit binnen het vakgebied. Te denken valt aan onderwerpen als; kwaliteitszorg, agressie binnen de acute zorg, verpleegkundige leiderschap, kinderen/oudermishandeling, et cetera. 

Door het volgen van deze minor zien we dat studenten een betere uitgangspositie hebben op de huidige arbeidsmarkt en dat onze studenten sneller een opleidingsplaats verwerven binnen de gespecialiseerde afdelingen in de moeder en kindzorg. 

 

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroepsprofiel op alle verpleegkundige CANMeds rollen op eindniveau.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt twee keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen  van de Minor High Care Moeder&Kind is gebaseerd op alle Verpleegkundige CANmeds rollen op eindniveau

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, als deze het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is geschikt voor gemotiveerde HBOV-studenten die na afstuderen werkzaam willen zijn binnen de intensieve zorgverlening aan moeder en/of kind.

Voorwaarden voor deelname

 • Geen relevante achterstand op AGZ-gerelateerd onderwijs, zowel binnen- als buitenschools.
  De niveau-3 stage (eindstage van je HBOV-opleiding) is in een Nederlandse ziekenhuis of West-Europese  van vergelijkbaar niveau doorlopen.
 • Een relevante stageplaats in overleg met Minorverantwoordelijke
  (externe studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een stageplaats. Dit is voorwaardelijk voor toelating tot de minor).
 • Schriftelijke sollicitatie waarbij na gesprek pas officiële toelating is (HAN-studenten)
 • Je kunt in complexe situaties het hoofd koel houden
 • Niet vies zijn van hard werken (binnen en buitenschools)

Goed om te weten
Je wordt  uitgenodigd voor een intakegesprek na aanleveren van een sollicitatiebrief inclusief CV (HAN studenten)

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Casus-kennistoets over de beroepsvoorbereidende theoretische periode (15 EC), met open en gesloten vragen.
 • Profileringsgesprek (15 EC) op basis van een portfolio en pleidooi.

In het profileringsgesprek komt aan bod:

 • Het functioneren in de praktijk.
 • Een voorstel voor een verbetervoorstel voor je stageafdeling met onderbouwing.
 • Een casusbeschrijving, waar i de student aantoont klinisch te kunnen redeneren.
 • Een persoonlijke analyse op basis van een model
 • Pleidooi met onderbouwing van bewijsmateriaal.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn in het theoretisch deel van de minor gedurende zes weken. Gedurende drie dagen wordt er contactonderwijs gegeven. Deze dagen zullen per semester wisselen. De student krijgt tijdige te horen op welke dagen hij/zij contacturen heeft.

De Minor High Care Moederen Kind wordt  aangeboden in semester 1 en 2. 

Werkvormen
Je volgt een intensief lesprogramma, dat zowel gericht is op het verpleegkundige als het medische domein.

 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Onderwijsleergesprekken
 • Vaardigheden/ practica
 • Uitwerken van zelfstudie opdrachten
 • Stage

De meeste literatuur is in het Nederlands, maar er zullen ook Engelstalige artikelen aangeboden worden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright