Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden

Voor inhoudelijke informatie:
Coosje Holterman
E-mail: coosje.holterman@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor MGO wordt aangeboden in het tweede semester van schooljaar 2021-2022.

Deze minor is interessant voor iedereen die het huisvesten van mensen of organisaties interessant vindt en later te maken kan krijgen met projecten op het gebied van werkplekconcepten, herhuisvesting, renovatie, verbouw of nieuwbouw. Facility Management vertegenwoordigt hierin veelal de belangen en behoeftes van de verschillende gebruikersgroepen.

Tijdens deze minor werk je samen met andere studenten aan een praktijkopdracht voor een organisatie en volg je meerdere modules.

Modules

Adviseren en verandermanagement;

 • over de processen die in een organisatie van invloed zijn om een huisvesting gerelateerd verandertraject in goede banen te leiden.

Architectuur;

 • tijdens deze module leer je wat er allemaal komt kijken bij het ontwerpproces van een woning met bedrijfsdeel in een stedenbouwkundige of landschappelijke context.

Gezondheid en welzijn;

 • gebouwen kunnen bijdragen aan positieve maar ook aan negatieve ervaringen en belevingen. In deze module staan de begrippen ‘healthy office’ en ‘healthy environment’ centraal.

Toegepast onderzoek;

 • om een onderzoek in de praktijk te kunnen uitvoeren moet er een Plan van Aanpak worden opgesteld en moeten er keuzes worden gemaakt in toe te passen onderzoekstechnieken.

Verantwoord bouwen;

 • in deze module komt het hele scala voorbij van de begrippen zoals duurzaam bouwen, circulariteit, smart buildings, hergebruiken/ herbestemmen van bestaand vastgoed en van bezit naar gebruik.

Visualiseren;

 • in deze module leer je om met een digitaal programma ontwerpen visueel te maken.

Tutorbegeleiding;

 • bedoeld voor het begeleiden van de studenten bij de praktijkopdracht voor een opdrachtgever.

Werkvormen

Binnen de minor MGO wordt gewerkt met verschillende werkvormen. Naast het werken aan een praktijkopdracht zijn er hoorcolleges, werkcolleges, gastcolleges, werkateliers en werken studenten ook buiten de geroosterde onderwijsuren aan opdrachten voor de verschillende modules.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Doelstellingen

Bij de minor MGO staan de onderstaande doelstellingen centraal:     

 • het onderzoeken van knelpunten en/ of wensen in de interactie tussen een specifieke gebruikersgroep en de huisvesting die de activiteiten van deze groep ondersteunt;

 • op basis van een goed plan het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek met behulp van diverse onderzoekstechnieken;

 • het verkrijgen van kennis en inzicht in de processen van ontwerpen, de invloed van het gebouw/ de gebouwde omgeving op de mens en de verschillende aspecten die bijdragen aan wat een gebouw tot een verantwoord gebouw maakt;

 • het opstellen van een passend en onderbouwd advies voor een opdrachtgever, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het verandertraject;

 • het visualiseren van onderliggende oplossingen die tot stand zijn gekomen door creatieve denkprocessen;

 • op sociaal en communicatie vaardige wijze werken aan een project;
 • het eigen zelfsturend vermogen kunnen inzetten t.b.v. de beroepsproducten, het samenwerkingsproces en de persoonlijke ontwikkeling.


Eindkwalificaties

De minor MGO sluit aan bij de eindkwalificaties van de opleiding Facility Management. Het onderwijs van deze minor is gebaseerd op de vier onderstaande eindkwalificaties:

 • oog voor de mens
 • oog voor de organisatie
 • ruimte
 • interpersoonlijke vaardigheden     

     

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten die vanuit de gebruiker naar gebouwen kijken.

De minor past daarom goed bij studenten van de opleidingen Facility Management, maar is ook interessant voor studenten van b.v. de opleiding Bouwkunde of Toegepaste Psychologie.

Voorwaarden voor deelname
Van studenten wordt verwacht dat ze een voor deze minor relevante propedeuse hebben behaald en hun stage hebben afgerond.

Er wordt ruimte open gehouden voor minimaal 6 studenten van andere opleidingen dan de opleiding facility Management.

Goed om te weten

 • Schrijf je op tijd in!
 • Op basis van het aantal aanmeldingen binnen de 1e inschrijftermijn wordt per minor bepaald of deze definitief door gaat.
 • Zijn er na sluiting van de 1e inschrijftermijn meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn, dan zal er gevraagd worden een motivatiebrief te sturen. In dit geval gaat de minor niet meer open voor inschrijving in de 2e inschrijftermijn.
 • Zit de minor niet vol na sluiting van de 1e inschrijftermijn dan sluit de inschrijfmogelijkheid in de 2e inschrijftermijn op het moment dat het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Actieve participatie
 • Individuele werkstukken
 • Groepsopdrachten
 • Groepspresentatie

 

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster
De minor bestaat uit 2 onderwijsblokken van 7 weken.

Per week
De studiebelasting per week is gemiddeld als volgt opgebouwd:

 • Contacttijd per week is ca 12 uur
 • Groepsgebonden projectwerk: 20 uur per week
 • Individuele (zelf)studietijd: 8 uur per week

Het onderwijs is verdeeld over 4 dagen. Een dag per week is vrijgeroosterd voor zelfstudie.

Werkvormen

 • De minor is een mix van onderwijs, projectwerk en excursies.
 • Het project wordt uitgevoerd in een groep van max. 4 studenten.
 • Je werkt voor een opdrachtgever uit de praktijk.
 • In het eerste deel van de zeven weken ga je knelpunten in de huisvesting onderzoeken.
 • Vervolgens ben je zeven weken bezig met het bedenken van oplossingen.
 • We dagen je uit om creatief na te denken over ruimelijke oplossingen.

 

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright