Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 augustus 2022 t/m: 29 januari 2023 -- gesloten (vol)
Kees van het Hof

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Kees van het Hof
E-mail: Kees.vanhetHof@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Strategic Branding van de HAN University of Applied Sciences.

Brandmanagement voor gevorderden.

In deze minor verdiep je je kennis van merken. Wat zijn merken precies, hoe worden ze ontworpen en wat moet je doen om merken van betekenis te voorzien? We kennen allemaal de voorbeelden van grote merken als Apple, Google en Coca Cola, die hun succes in belangrijke mate te danken hebben aan het systematisch managen van het merk. In deze minor ga je verder dan de basis van brandmanagement en staat het werken met echte (en dus veeleisende) opdrachtgevers centraal. Tegenwoordig staat branding vaak aan het begin van de marketing, communicatie en organisatie-ontwikkeling. In deze minor leer je waarom, maar ook wat en hoe. 

We doen dat door een merkadvies en merkstrategie op te stellen voor opdrachtgevers die een groot belang hebben bij een goed onderbouwd plan. Strategisch advies dus. Je borduurt voort op de kennis over brandmanagement waarmee je al in eerder stadium van je opleiding kennis hebt gemaakt. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de laatste trends in branding, design, de maatschappij, de media en cultuur. We leren je over de nieuwste theoretische inzichten, maar ook werk je aan je adviesvaardigheden. Je opdrachtgever is kritisch en zal hoge eisen stellen aan je advies en daar spelen we op in door diverse activiteiten zoals bootcamps, brainstormsessies te organiseren, maar ook het trainen van je adviesvaardigheden en je ‘boardroom skills’. En je gaat workshops geven voor en bij je opdrachtgever en voor je klasgenoten. Merken leer je kennen in de praktijk dus we bezoeken bureaus, grote merken, musea en - bij voldoende financiering door onze opdrachtgevers – een meerdaagse brand trip naar een (buitenlandse?) stad waar je merken in het echt beleeft en waar je de ‘Kunst van het Kijken’ in de alledaagse praktijk ervaart.

Onderwerpen

Brandmanagement: leren en vooral toepassen van theorie rondom merken: merkmodellen, merkpositionering, merkprofilering en merkactivatie. De theorie gebruiken om merken te analyseren en een bedrijf of instelling te adviseren hoe zij een merkvraagstuk het beste kunnen oplossen.

Branddesign: merken ervaar je door het contact dat je met ze hebt bijvoorbeeld via reclames of evenementen. De indruk die je dan opdoet berust niet op toeval, maar is zo vormgegeven door de merkeigenaar. Daarom is er ook een behoorlijke plaats ingeruimd voor design: het bewust leren kijken naar en ontwerpen van merkuitingen, die alleen bij ‘jouw’ merk passen.

Benchmarkreis: Eventueel - bij voldoende externe financiering door betalende opdrachtgevers - is een buitenlandse benchmarkreis onderdeel van het programma. Deze reis staat in het teken van de Kunst van het Kijken en laat je merken ‘in het wild’ ervaren. We bezoeken brandstores, musea, zoeken naar design en architectuur en vooral merkverhalen. De reis is een verplicht onderdeel van het programma. Schrijf je je in voor de minor dan zeg je dus ook ‘ja’ tegen jouw individuele bijdrage aan deze reis (deze individuele bijdrage is maximaal 700,-; bij de start van de minor hoor je wat de eventuele kosten zullen zijn). Deze reis kan gaan naar Berlijn, New York of een andere interessante “branding-stad” (van 4-7 dagen).

Wil je weten wat wij zoal meemaken? Kijk op https://www.instagram.com/minorbrandmanagement/

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor ontwikkel je je beroepscompetenties door deze meer zelfstandig in een complexe context toe te passen. De minor is daarom alleen bedoeld voor studenten met een behoorlijke kennis van communicatie, marketing of vormgeving, bijvoorbeeld CE, CO, CMD uitstroomprofiel BMD, Business Innovation, Creative Business of vergelijkbare opleidingen waarin merkmanagement nadrukkelijk en aantoonbaar aan de orde is geweest. Is je kennis van marketing, communicatie en vormgeving beperkt, dan is de verbredende variant Operational Branding meer geschikt voor jou. Twijfel je, dan kun je altijd even een mailtje sturen aan kees.vanhethof@han.nl

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Deze strategische minor richt zich op het leren formuleren van een merkstrategie in samenwerking met een merkeigenaar, het vertalen van de strategie in communicatieconcepten en -middelen, en het op overtuigende wijze onderbouwd adviseren aan een merkeigenaar. Je werkt in groepsverband, dus samenwerken en een professionele houding zijn belangrijk in deze minor.

Competenties

We sluiten aan op de landelijke LOCO-competenties voor communicatieprofessionals. We willen dat je ‘boardroomfähig’ wordt, dus werken aan adviesvaardigheden, strategisch denken, kritisch en nieuwsgierig zijn, op onderzoek uitgaan, om je heen kijken en merkgevoelig zijn, is belangrijk. En je gaat ook merken maken: onderscheidende merkconcepten bedenken en deze vormgeven, is een belangrijk onderdeel van de minor.  

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Voor iedereen met een behoorlijke kennis van marketing, communicatie en vormgeving, een stevige interesse in het onderwerp en een hoge motivatie om de kennis verder te verdiepen en toe te passen in een meer complexe context. Zelfstandig werken, initiatief tonen en professioneel gedrag vinden we vanzelfsprekend.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je Propedeuse behaald.
 • Je moet je stage hebben afgerond.
 • Je hebt aantoonbaar voorkennis op een behoorlijk niveau van marketing, communicatie, branding en vormgeving.
 • Voor deze minor verwachten we een bovengemiddelde motivatie om deel te nemen. Een motivatiegesprek maakt deel uit van de toelating.
 • Mocht blijken dat door omstandigheden na de inschrijving toch niet voldaan kan worden aan de instapeis stage behaald, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten.

Goed om te weten

Deze zeer populaire minor kent een maximum van 25 deelnemers per semester. Er worden per semester 5 tot maximaal 10 plaatsen voor studenten van buiten de HAN gereserveerd.

 • Stap 1: Inschrijven/aanmelden (1 maart 2022 vanaf 09.00 uur t/m 31 maart 2022 tot 17.00 uur)
 • HAN-studenten schrijven zich in via Alluris
 • Studenten van buiten de HAN melden zich via mail aan (vermeld je hogeschool en opleiding) bij aleida.vanheek@han.nl. Daarnaast hebben wij de ingevulde en ondertekende leerovereenkomst uit kiesopmaat nodig (te mailen naar minoren@han.nl).
 • Stap 2: Na 31 maart 2022 sluit de inschrijving/aanmelding. Alle studenten die zich hebben ingeschreven/aangemeld worden vrijdag 1 april of maandag 4 april uitgenodigd voor een motivatiegesprek. De motivatiegesprekken vinden online plaats. Specifieke datum alsmede tijdstip volgt na inschrijving/aanmelding.
 • Stap 3: Na afloop van de motivatiegesprekken wordt bepaald welke studenten minimaal voldoende gemotiveerd zijn en meegaan in de loting.
 • Stap 4: loting van de voldoende gemotiveerde studenten d.m.v. willekeurige getallen in Excel.
 • Stap 5: Vaststellen van de deelnemers aan de minor brandmanagement en berichtgeving aan studenten. Uiterlijk 22 april 2022 krijg je bericht of je in- of uitgeloot bent.

In deze minor werk je aan het ontwikkelen van 5 competenties.

 1. Koers bepalen en strategisch werken;
 2. Onderzoeken, inspireren en benchmarken;
 3. Realiseren, maken en leveren;
 4. Adviseren

zijn de competenties waar we aan werken. Dat doe je onder andere door regelmatig aan je opdrachtgever te presenteren en te verantwoorden wat je doet Daarnaast vinden we een professionele houding (competentie 5) ten opzichte van opdrachtgevers maar ook groepsgenoten heel belangrijk. Om aan te tonen dat je competent bent, maar vooral ook dat je gedurende deze minor gegroeid bent, maak je een ‘groeiboek’. Dit is een portfolio waarin je bewijs levert van je competenties, refecteert op je werk en houding en ook peerassessments verwerkt. Vanaf week 1 werk je aan dit portfolio waardoor de toetsing een permanent karakter heeft. Je krijgt regelmatig feedback en feed forward van docenten/coaches maar geeft het ook aan je collega studenten.  De minor wordt afgesloten met een Competentie Gericht Interview waarin je op basis van je portfolio kan aantonen aan twee assessoren dat je heel competent bent geworden. Dat je de strategische merkadviseur bent geworden waar je een half jaar hard aan gewerkt hebt.

In deze minor streven we ernaar om met echte betalende opdrachtgevers met een concreet merkvraagstuk te werken. Dit betekent dat onderdeel van de toetsing de kwaliteit van het advies en de gegeven oplossing is. Daarnaast maken ook individuele en groepsopdrachten onderdeel uit van de toetsing alsook kennistoetsen.

Groepsopdrachten

 • Merkanalyse op basis van diverse internationaal geaccepteerde merkmodellen.
 • Merkadvies gebaseerd op onderzoek en analyse, welke een antwoord geeft op de beschreven merkvragen van de opdrachtgever.
 • Merkboek met een visuele en talige beschrijving van de merkidentiteit van een opdrachtgever.
 • Een minicollege of een debat van elke studentgroep over een nader te bepalen onderwerp. Elke groep geeft een kort college aan de rest van de klas of bereid een stelling voor die wordt verdedigd volgens officiële debatregels. Dit is een verdieping op het inhoudelijke aanbod in de minor. Voorafgaand aan deze bijeenkomst worden specifieke instructies gegeven.

Individuele opdrachten

 • Een kennistoets over de verplichte literatuur.

Designopdrachten

 • Je wordt getoetst op je professionele houding en inzet, je bijdrage in de lessen en het groepswerk.

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus wees voorzichtig met bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (9.00-17.00 uur)

Het definitieve rooster zal tijdig bekend gemaakt worden.

Locatie: Nijmegen

Werkvormen

We maken gebruik van verschillende werkvormen, zoals colleges, bootcamps, studiereizen, bedrijfsbezoeken, workshops en gastcolleges en andere werkvormen. Maar we vinden branding ook een ‘contactsport’, dus we hopen dat je veel naar buiten gaat, om je heen kijkt, en bureaus en bedrijven bezoekt.  

 

De verplichte literatuur bestaat uit:

 • Positioneren, Rik Riezebos/Jaap van der Grinten, Boom uitg. 4e druk
 • Brand Design, Ruud Boer, Academic Service 6e druk
 • Alle collegestof

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright