Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Marion Heijnen

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie

Contactpersoon minor: Marion Heijnen
E-mail: Marion Heijnen
Tel:  06 40502897

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Durf jij het echte experiment aan om samen met cliënten hun hulpvraag te verhelderen en vervolgens geschikte zorgtechnologische oplossingen te zoeken, kiezen en testen?

De HAN biedt je de kans!

De maatschappij verandert: we worden ouder, we willen langer zelfstandig blijven wonen en nieuwe technologische (ICT-)toepassingen doen hun intrede. De complexiteit van zorgvragen en de kosten van de gezondheidszorg en welzijn nemen zodanig toe dat we keuzes moeten maken.

Voor de professionals in Gezondheidszorg en Welzijn is het van groot belang dat zij zichzelf oriënteren op technologische mogelijkheden om de eigen regie van cliënten te bevorderen, sociale netwerken te versterken, (preventief) gezondheid te bevorderen en cliënten op afstand door professionals of direct d.m.v. zorgtechnologie te begeleiden bij gezondheids- en/of welzijnsproblemen. Ook verwacht men met behulp van technologie de zorg betaalbaar te houden en professionals en mantelzorgers te ontlasten bij hun zorgtaken (ondersteuning secundaire processen).

Voor technologische oplossingen in de Gezondheidszorg en Welzijn liggen dus erg hoge verwachtingen. Binnen deze keuzemodule staan we stil bij hoe die verwachtingen ingelost kunnen worden. Dit betekent dat we op zoek gaan naar “de vraag achter de vraag” van cliënten en hun netwerk. Om daarna met behulp van User Centerd Design te zoeken naar de bijpassende zorgtechnologische oplossingen. Op grond van de resultaten en conclusies van het experiment wordt een advies gegeven aan de zorgvrager en diens netwerk.

Dit vergt veel van studenten en docenten, omdat naast analyse, creativiteit en verantwoordelijkheid nemen ook ethische vraagstukken spelen en de “beste oplossing” samen gevonden moet worden. Als je de keuze module hebt afgerond ben je in staat om binnen je organisatie aanjager en beginnend projectleider te zijn op het gebied van technologische innovatie binnen de Gezondheidszorg en Welzijn.

Alle betrokkenen bij deze keuzemodule gaan samen het avontuur aan. We werken in co-creatie, delen aanwezige kennis en zoeken naar nieuwe kennis. Om goed samen te kunnen werken, nemen we de eerste weken van de keuzemodule ruim de tijd om elkaar te leren kennen, samen geïnspireerd te raken door experts uit het werkveld en door zelf te experimenteren met verschillende zorgtechnologie in het HAN iXperium Health. 

In de eerste week brengt elke student een praktijkvraagstuk in. Er worden projectgroepen van 4 a 5 personen samengesteld, die per projectgroep aan één gekozen praktijkvraagstuk gaan werken tijdens het semester. 

Actief zijn op de online leeromgeving vormt een belangrijk deel van het werken aan de leeruitkomsten. Je vindt er opdrachten, artikelen, informatie over de toetsing. Als je deelneemt aan het onderwijs, dan gaan we ervan uit dat je ook online actief bent. Via peerfeedback reageer je op producten van medestudenten en vergroot je tegelijkertijd je kennis over mens en technologie. Op jouw feedback reageert de docent weer en zo maken we de leercirkel rond.

Zoals bij iedere module is praktijkwerk een verplicht onderdeel om je leeruitkomsten aan te tonen. In de beroepspraktijk kun je denken aan de volgende taken en activiteiten:

 • Uitvoeren van een gedegen vraagarticulatie in relatie tot een zorgtechnologische oplossing
 • Opstellen van een programma van eisen waaraan een zorgtechnologische oplossing dient te voldoen.
 • Aangaan van het gesprek over mogelijkheden van zorgtechnologie in de eigen werkpraktijk, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg, door het organiseren van workshop of een leerbijeenkomst.

Deze minor biedt je de mogelijkheid jezelf te verbreden tot een professional waar het werkveld grote behoefte aan heeft. Onderwerpen zijn onder andere:

 • zorgtechnologische oplossingen zoals robotica, domotica, wearables en apps.
 • de grote maatschappelijke vraag naar zorgtechnologische mogelijkheden
 • vraagarticulatie met cliënten en hun netwerk
 • kiezen van een technologische oplossing (cliëntgecentreerd, evidence basesd)
 • ethische dilemma’s, privacy
 • testen van technologie (werkzaamheid, acceptatie) in de praktijk
 • adviseren omtrent de implementatie van een technologische oplossing

Leeruitkomst 1: Methodieken en/of werkwijzen
Beoordelingscriteria:

 • Onderbouwen keuze voor methodieken en/of werkwijzen
 • Evalueren bijdrage van interventies
 • Reflecteren op handelen en herkennen dilemma’s en/of spanningsvelden.
 • Methodisch werken afgestemd op de werkcontext
 • Evalueren van de alliantie   


Leeruitkomst 2: Samenspel tussen mens en technologie
Beoordelingscriteria:

 • Experimenteren met zorgtechnologie
 • Kennis verzamelen over actuele maatschappelijke ontwikkelingen en zorgtechnologische oplossingen
 • Onderzoeken van het samenspel tussen techniek en waarden van mensen
 • Reflectie op je rol als ambassadeur van zorgtechnologie
 • Experimenteren met zorgtechnologie in eigen werkpraktijk
 • Aanjagen van het gesprek over mogelijkheden van zorgtechnologie in de eigen werkpraktijk

Competenties
Bij het werken aan de leeruitkomsten ontwikkel je E-Skills: 

 • Basiskennis functionaliteiten
 • Informatievaardigheden
 • Metacognitieve vaardigheden
 • Begrijpen en verwoorden van de inzet van ICT
 • Afweging e-zorg versus face-to-facezorg
 • Communicatieve vaardigheden ‘op afstand’
 • Ethisch en veilig omgaan met e-health
 • Uitwisseling en samenwerking in een netwerk
 • Zelfsturing en flexibiliteit
 • Meedenken in ontwikkeling van e-healthtoepassingen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor hbo-studenten die een sociale studie volgen, Toegepaste Psychologie, PABO of een medische/paramedische opleiding. In principe is deze minor van toegevoegde waarde voor alle mensgerichte beroepen.
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over de inzet van sociale technologie.

Voorwaarden voor deelname

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt:

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar de leeruitkomsten in de praktijk beoordeeld kunnen worden door een door een werkplekcoach met minimaal een HBO-AD of Bachelordiploma.
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding.

Let op!

 • Minor kan niet gevolgd worden door voltijd studenten Social Work van de HAN.
 • Deze minor kan niet gevolgd worden door HAN studenten deeltijd duaal Social Work die vanaf september 2020 de EVL Contextgebonden werken (20 studiepunten) hebben opgenomen in hun onderwijsovereenkomst als onderdeel van hun leertraject. De EVL Contextgebonden (20 stp) is generiek onderdeel (naast een keuze-EVL van 10 stp) van de modules:
 • Social Work: Creatief begeleiden en coachen
 • Social Work: Pedagogiek; voorheen: Huis op stelten, opvoeden in een brede context
 • Social Work: Smart Health; voorheen: Technologie in gezondheidszorg en welzijn werkt!
 • Social Work: Regisseren en motiveren
 • Social Work: Samenlevingsopbouw.
 • De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je slechts 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Daarnaast is het werken in de praktijk een belangrijk onderdeel, waarbij je zelf in staat moet zijn afspraken te maken met de praktijkplek hoe je aan je leeruitkomsten kunt werken. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Leeruitkomst 1 Methodieken en/of werkwijzen - Toets: portfolio weging 100% van eindcijfer, minimaal 6 voor dit onderdeel.  

Leeruitkomst 2 Samenspel tussen mens en technologie- Toets: schriftelijk verslag weging 100% van eindcijfer, minimaal 6 voor dit onderdeel.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Je dient iedere week van de minor rekening te houden met contacturen op maandag. Je werkt daarnaast in je eigen werkomgeving of voor een externe opdrachtgever aan opdrachten vanuit de minor en je stemt daarbij interdisciplinair af met andere minorstudenten.

Werkvormen

 • Seminars met o.a. lectoren, innovatatieprofessionals en productontwikkelaars

 • Coaching door ervaren docenten en binnen peer-groep

 • Werkbezoeken aan organisaties in gezondheidszorg en welzijn

 • Samenwerking met cliënten en/of (informeel/professioneel) netwerk

 • Projectmatig werken

 • Experimenteren

 • Presenteren (binnen groep en openbaar)

 • Portfolio-verzameling

 

 

Wicherink, B. Tussen kwetsbaarheid en kracht : technologie in het hart van zorg en welzijn, Bussum : Uitgeverij Coutinho. 2018.

Tijdens de minor worden relevante bronnen aanbevolen. Zelf zoek je ook naar bronnen en deel je kennis vanuit jouw achtergrond/studie.

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright