Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
31 augustus 2020 t/m: 30 januari 2021 -- open
Marion Heijnen

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Voor inhoudelijke informatie:

Contactpersoon minor:

Marion Heijnen

E-mail: Marion Heijnen

Tel:  06 40502897

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Durf jij het echte experiment aan om zorgtechnologische oplossingen te zoeken, kiezen en testen?

De HAN biedt je de kans!

Je gaat uit van echte wensen of problemen van cliënten en/of het (informele/professionele) netwerk rondom de cliënt. Samen kies je de beste technologische oplossing om bijvoorbeeld gezondheid te bevorderen, sociale netwerken te versterken of mantelzorgers en professionals te ontlasten. Na een testfase kom je tot een advies voor de implementatie van de technologische oplossing.

In deze minor werk je interdisciplinair met studenten uit het gezondheids- en welzijnsdomein, organisaties in de gezondheidszorg en welzijn, overheid, zorgverzekeraars en onderzoekers van verschillende lectoraten.

Deze minor biedt je de mogelijkheid jezelf te verbreden tot een professional waar het werkveld grote behoefte aan heeft. Onderwerpen zijn onder andere:

 • zorgtechnologische oplossingen zoals robotica, domotica, wearables en apps.
 • de grote maatschappelijke vraag naar zorgtechnologische mogelijkheden
 • vraagarticulatie met cliënten en hun netwerk
 • kiezen van een technologische oplossing (cliëntgecentreerd, evidence basesd)
 • ethische dilemma’s, privacy
 • testen van technologie (werkzaamheid, acceptatie) in de praktijk
 • adviseren omtrent de implementatie van een technologische oplossing

 

Leeruitkomst 1: Vraagarticulatie ten behoeve van technologische oplossingen in gezondheidszorg en welzijn.

 1. Je hebt kennis en inzicht in actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de zorg en ontwikkelingen in zorgtechnologische oplossingen.
 2. Je voert de vraagarticulatie uit met cliënten en hun netwerk en richt je daarbij op meerdere levensgebieden en wensen van cliënten om kwalitatief goede zorg met te realiseren. Je werkt hierbij vanuit een technologisch perspectief.
 3. Je formuleert samen met de cliënt en zijn netwerk een hulpvraag.
 4. Je werkt vanuit een plan in interdisciplinair verband aan je project en betrekt mensen uit het netwerk van de cliënt en/of het netwerk bij het maken van de keuzes.
 5. Je formuleert met de cliënt en zijn netwerk een programma van functionele eisen waaraan de  zorgtechnologische oplossing moet voldoen.
 6. Je zoekt en selecteert zorgtechnologische oplossingen die voldoen aan het programma van functionele eisen.
 7. Je begeleidt de cliënt en zijn netwerk bij het maken van passende keuzes; de begeleidingsstijl is afgestemd op het niveau en problematiek van degene die begeleid worden.

 

Leeruitkomst 2: Experimenteren met technologische oplossingen om te komen tot een advies

 1. Je expliciteert de inhoud en het proces van het experiment binnen de context van jouw interdisciplinaire samenwerking tijdens de minor.
 2. Je onderbouwt de keuzes voor de te testen toepassing en het experiment vanuit de hulpvraag met theoretische overwegingen en vanuit een ethisch perspectief.
 3. Je informeert betrokkenen bij het experiment en hanteert regels omtrent “informed consent” en privacy.
 4. Je voert het experiment uit en draagt expliciet zorg voor veiligheid en privacy.
 5. Je evalueert samen met betrokkenen het experiment op een methodische wijze.
 6. Je geeft in de evaluatie van het experiment een helder beeld van succes- en verstorende factoren binnen de context van interprofessioneel werken met een zorgtechnologische oplossing.
 7. Je formuleert een advies over de zorgtechnologische oplossing. Je benoemt daarbij mogelijke oplossingen ten aanzien van ethische dilemma’s en verstorende factoren bij implementatie van de oplossing.
 8. Je geeft jouw visie op het toepassen van technologie binnen de zorg in het algemeen en jouw toekomstige beroep in het bijzonder
 9. Je reflecteert op je eigen handelen binnen het experiment en geeft een beeld van jouw ambassadeurschap en jouw missie bij zorgtechnologische oplossingen in de toekomst.

 

Leeruitkomst 3: Presenteren resultaten experiment en ambassadeurschap

 1. Je presenteert je project tijdens de zorgtechnologische markt van de HAN, waarbij de vraagstelling, de oplossing en de waardering voor alle studenten, medewerkers en bezoekers van de HAN goed te begrijpen zijn.
 2. Je gaat in dialoog over de voor- en nadelen van de zorgtechnologische oplossing die je met betrokkenen gekozen en getest hebt.
 3. Je spreekt open over de ethische vragen, problemen en mogelijke oplossingen die je gesignaleerd hebt.

Competenties

Bij het werken aan de leeruitkomsten ontwikkel je “21st century skills”

 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Problemen oplossen
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • Media-wijsheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Zelfregulering

 

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor is toegankelijk voor alle deeltijdstudenten die

 • Een gezondheidszorg opleiding volgen (b.v. verpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie, etc)
 • Een welzijnsopleiding volgen (b.v. social work, toegepaste psychologie, etc.)

Voorwaarden voor deelname

Voor deelname dien je de propedeutische fase van je opleiding succesvol te hebben afgerond.

Goed om te weten

De opleiding wordt voor voltijd- en deeltijdstudenten aangeboden, waarbij onderwijs zoveel mogelijk gezamenlijk plaatsvindt. We geloven erin dat iedereen zijn talenten en ervaringen deelt, waardoor meer succesvolle projecten gerealiseerd worden.

Deeltijdstudenten brengen praktijkwensen of –problemen uit de eigen werksituatie in, waarvoor een technologische oplossing wordt gezocht.

Voltijdstudenten worden door de minororganisatie gekoppeld aan concrete wensen of problemen uit de praktijk.

 

 

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Leeruitkomst 1 Vraagarticulatie: portfolio-assessment, weging 50% van eindcijfer, minimaal 5,5 voor dit onderdeel
 • Leeruitkomst 2 Experimenteren/adviseren: portfolio-assessment weging 40% van eindcijfer, minimaal 5,5 voor dit onderdeel
 • Leeruitkomst 3 Presenteren en ambassadeurschap: posterpresentatie, weging 10% van eindcijfer, minimaal 5,5, voor dit onderdeel

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Deeltijdstudenten: je dient iedere week van de minor rekening te houden met contacturen op maandag. Je werkt daarnaast in je eigen werkomgeving of voor een externe opdrachtgever aan opdrachten vanuit de minor en je stemt daarbij interdisciplinair af met andere minorstudenten.

 

Werkvormen

 • Seminars met o.a. lectoren, innovatatieprofessionals en productontwikkelaars
 • Coaching door ervaren docenten en binnen peer-groep
 • Werkbezoeken aan organisaties in gezondheidszorg en welzijn
 • Samenwerking met cliënten en/of (informeel/professioneel) netwerk
 • Projectwerken
 • Experimenteren
 • Presenteren (binnen groep en openbaar)
 • Portfolio-verzameling

 

 

Er is geen verplichte literatuur.

Tijdens de minor worden relevante bronnen aanbevolen. Zelf zoek je ook naar bronnen en deel je kennis vanuit jouw achtergrond/studie.

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright