Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

 

Voor inhoudelijke informatie:

Contactpersoon minor:

Josien Caris

E-mail: Josien.Caris@han.nl

Tel:  06 39 59 51 01 

Minor.technologymeetshealth@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Durf jij het echte experiment aan om zorgtechnologische oplossingen te zoeken, kiezen en testen?

Zie informatiefilm

De HAN biedt je de kans!

Je gaat uit van echte wensen of problemen van cliënten en/of het (informele/professionele) netwerk rondom de cliënt. Samen kies je de beste technologische oplossing om b.v. gezondheid te bevorderen, sociale netwerken te versterken of mantelzorgers en professionals te ontlasten. Na een testfase kom je tot een advies m.b.t. de implementatie van de technologische oplossing.

In deze minor werk je interdisciplinair met studenten uit het gezondheids- en welzijnsdomein, organisaties in de gezondheidszorg en welzijn, overheid, zorgverzekeraars en onderzoekers van verschillende lectoraten.

Deze minor biedt je de mogelijkheid jezelf te verbreden tot een professional waar het werkveld grote behoefte aan heeft. Onderwerpen zijn o.a.:

 • zorgtechnologische ontwikkelingen, zoals robotica, domotica, wearables, apps, etc.
 • de grote maatschappelijke vraag naar zorgtechnologische mogelijkheden
 • vraagarticulatie met cliënten en/of hun netwerk
 • kiezen van een technologische oplossing (cliëntgecentreerd, evidence, etc.)
 • ethische dilemma’s, privacy
 • testen van technologie (werkzaamheid, acceptatie, etc.) in de praktijk
 • adviseren omtrent de implementatie van een technologische oplossing

Leeruitkomst 1: Vraagarticulatie ten behoeve van technologische oplossingen in gezondheidszorg en welzijn.

 1. Je maakt inzichtelijk dat je kennis hebt van actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de zorg en ontwikkelingen in zorgtechnologische oplossingen.
 2. Je maakt inzichtelijk hoe je een volledige vraagarticulatie hebt uitgevoerd.
 3. Je formuleert samen met de cliënt en/of zijn netwerk een hulpvraag.
 4. Je formuleert met de cliënt en/of het netwerk een programma van functionele eisen ten behoeve van de zorgtechnologische oplossing die aansluit bij de hulpvraag.
 5. Je maakt inzichtelijk hoe je de cliënt en het netwerk hebt begeleid bij het maken van een passende keuze voor een zorgtechnologische oplossing.
 6. Je onderbouwt hoe je de zorgtechnogische oplossingen, die voldoen aan het programma van eisen, hebt gezocht en geselecteerd.
 7. Je maakt inzichtelijk wat jouw bijdrage, vanuit jouw opleiding is aan het project dat in interdisciplinair verband is opgesteld.

Leeruitkomst 2: Experimenteren met technologische oplossingen om te komen tot een advies

 1. Je maakt inzichtelijk dat de betrokkenen bij het experiment op zorgvuldige wijze geïnformeerd zijn.
 2. Je evalueert het experiment op methodische wijze.
 3. Je formuleert een advies voor de cliënt en/of het netwerk met betrekking tot de zorgtechnologische oplossing.
 4. Je maakt inzichtelijk hoe jij, vanuit jouw discipline, in de context van de interdisciplinaire samenwerking, hebt bijgedragen aan de inhoud van het experiment.
 5. Je geeft jouw visie op het toepassen van technologie binnen de zorg in het algemeen en jouw toekomstige beroep in het bijzonder.

Leeruitkomst 3: Presenteren resultaten experiment en ambassadeurschap

 1. Je presenteert aan de hand van de poster je project met de hulpvraag, de gekozen technologische oplossing, het uitgevoerde experiment en het gegeven advies aan de client en/of het netwerk.
 2. Je gaat actief in dialoog met de omstanders over de voor- en nadelen van de zorgtechnologische oplossing die je gekozen en getest hebt.
 3. Je nodigt aanwezigen uit te discussiëren over de ethische vragen die in jouw project aan de orde zijn gekomen en/of gesignaleerd hebt.

Competenties

Bij het werken aan de leeruitkomsten ontwikkel je “21st century skills”

 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Problemen oplossen
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • Media-wijsheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Zelfregulering

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor is toegankelijk voor alle studenten die

·         Een gezondheidszorg opleiding volgen (b.v. verpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie, etc)

·         Een welzijnsopleiding volgen (b.v. social work, toegepaste psychologie, etc.)

Voorwaarden voor deelname

Voor deelname dien je de propedeutische fase van je opleiding succesvol te hebben afgerond.

Goed om te weten

We geloven erin dat iedereen binnen de interdisciplinaire groep zijn talenten en ervaringen deelt, waardoor meer succesvolle projecten gerealiseerd worden.

De studenten worden door de minororganisatie gekoppeld aan concrete wensen of problemen uit de praktijk.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

·         Deeltentamen 1 Vraagarticulatie: portfolio-assessment, weging 1,  minimaal 5,5 voor dit onderdeel

·         Deeltentamen 2 Experimenteren/adviseren: portfolio-assessment weging 1, minimaal 5,5 voor dit onderdeel

·         Deeltentamen 3 Presenteren en ambassadeurschap: posterpresentatie (performancetoets), weging 1, minimaal 5,5 voor dit onderdeel

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

De lesdagen zijn op de maandag en de donderdag Na een voorbereidingsperiode ben je ongeveer 14 uur per week bezig met de praktijkopdracht in samenwerking met andere minorstudenten. Daarnaast dien je tijd te reserveren voor zelfstudie.

 

Werkvormen

·         Seminars met experts

·         Coaching door ervaren docenten en binnen peer-groep

·         Werkbezoeken aan organisaties in gezondheidszorg en welzijn

·         Samenwerking met cliënten en/of (informeel/professioneel) netwerk

·         Projectwerken

·         Experimenteren

·         Presenteren (binnen groep en openbaar)

·         Portfolio-verzameling

Er is geen verplichte literatuur.

Tijdens de minor worden relevante bronnen aanbevolen. Zelf zoek je ook naar bronnen en deel je kennis vanuit jouw achtergrond/studie.

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright