Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open

Voor meer informatie:
minoren@han.nl


Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Heb je affiniteit met het thema diversiteit en/of wil je graag handvaten hoe hiermee om te gaan in de praktijk van het voortgezet onderwijs? Dan is deze minor echt iets voor jou!

Als leraar in het Voortgezet Onderwijs geef je les in een bepaald vakgebied, ben je vaak mentor van een groep leerlingen en maak je onderdeel uit van allerlei verschillende werkgroepen/ commissies. Kortom; je hebt een goed gevuld takenpakket dat voldoende uitdagingen biedt.

Tijdens je werk merk je dat de leerlingenpopulatie waaraan je lesgeeft divers is. Door allerlei redenen, zitten er steeds meer leerlingen met leer- en gedragsproblemen in het reguliere onderwijs en wordt er van jou als leraar verwacht dat jij tegemoet komt aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Ook zie je dat er sprake is van diversiteit wat betreft culturele achtergrond, religie, sociaal-economische status, seksualiteit etc. Deze diversiteit kan inbreuk doen op het veilige leerklimaat binnen én buiten de lessen. Het is jouw taak als leraar om deze veiligheid te waarborgen én de leerlingen voor te bereiden op een ‘diverse’ samenleving.

Daarnaast probeer je de leerlingen ook nog zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende stap in hun (school)loopbaan (LOB); bijvoorbeeld een stageplek of vervolgopleiding. Ook wat betreft dit thema zijn er grote verschillen tussen leerlingen zichtbaar. De een weet al vanaf kinds af aan wat hij wil worden, de ander weet het 2 weken voor het eindexamen nog niet.

 

 

Wat je gaat leren is beschreven in leeruitkomsten. In deze minor staan de volgende leeruitkomsten centraal.

 • Afstemmen op leer- en gedragsproblemen
 • Burgerschapsonderwijs
 • Begeleiden van leerlingen bij hun loopbaan
 • Profileren als leraar in het VO

 

Afstemmen op leer- en gedragsproblemen

Je maakt een groepsoverzicht van de groep leerlingen die je in het kader van stage-/ werkactiviteiten veelvuldig en regelmatig ziet. Je geeft een aantal lessen aan deze groep leerlingen waarin je afstemt op de informatie uit het groepsoverzicht en tegemoet komt aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Hierbij maak je gebruik van de methodiek ‘Handelingsgericht werken’.

Burgerschapsonderwijs

Je bespreekt een controversieel thema met de leerlingen dat speelt in de groep en sluit aan bij diversiteitsaspecten, zoals multiculturalisme, seksualiteit, gender etc. 

Begeleiden van leerlingen bij hun loopbaan

Je voert bij leerlingen opeenvolgende loopbaanreflectiegesprekken in het kader van LOB. Je ondersteunt hen hier bij loopbaanvragen en begeleidt de leerlingen bij het ontwikkelen van een goed zelfbeeld, beroepsbeeld, opleidingsbeeld, een positieve beroepshouding, een arbeidsidentiteit en de benodigde loopbaancompetenties. 

Profileren als leraar in het VO

Je voert een gesprek met collega’s uit het werkveld over jouw ontwikkeling en profiel als VO docent. 

Deze minor is bestemd voor studenten van een 2e graads lerarenopleiding of PABO; naast dat je in bezit bent van de propedeuse beschik je over de basisvaardigheden van het  lesgeven/begeleiden van leerlingen.

Verplichting t.a.v. stage – werken

Gedurende de minor loop je tenminste 6 uur per week stage als leraar binnen het VO of je bent werkzaam als leraar binnen het VO.

Je bent in staat om op jouw stage- of werkplek opdrachten in de praktijk uit te voeren gerelateerd aan de inhoud van deze minor. Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van deze minor.

Ben je een student aan de HAN en zoek je een stageplek, dan kun je gebruik maken van de service van het stage-bemiddelingsbureau Bureau Extern. Je dient hiervoor op tijd contact op te nemen met Meike Moonen (meike.moonen@han.nl).

Binnen deze minor worden de volgende toetsen ingezet: 

 • Afstemmen op leer- en gedragsproblemen > Toetsvorm: verslag met analyse, een groepsoverzicht en verantwoording
 • Burgerschapsonderwijs > Toetsvorm: praktijkopdracht; voeren van de dialoog met de klas mbt. een controversieel thema
 • Begeleiden van leerlingen bij hun loopbaan (LOB) > Toetsvorm: Praktijkopdracht: voeren van LOB-gesprekken
 • Profileren als leraar in het VO > Toetsvorm: profileringsgesprek

 

 

De minor heeft een duur van 20 weken en loopt van september tot februari of van februari tot zomervakantie.

De lesactiviteiten vinden plaats op de donderdag. De lestijden zijn van 9.45u tot uiterlijk 16.30u.

Het onderwijsaanbod in deze minor omvat contactonderwijs, online leren en werkplekleren op een stage- of werkplek in het VO.

Het (online) contactonderwijs bestaat uit activerende bijeenkomsten met leeractiviteiten/werkvormen gericht op o.a.:

 • Verwerven van theorie
 • Uitwisselen van praktijkervaringen
 • Intervisie (met en zonder beeld- / geluidsmateriaal)
 • Peerfeedback 
 • Kennisdelingen 

Ook worden er verschillende trainingsdagen en workshops uitgevoerd door externen: 

 • Trainingsdag van School en Veiligheid over het aangaan van de dialoog met betrekking tot controversiële thema’s
 • Workshop over Intercultureel handelen.

In deze minor wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur, veelal in de vorm van boeken en artikelen. Hieronder staat de verplichte en aanbevolen literatuur vermeld:

 • Geerts, W., Kralingen, R. van, Handboek voor leraren (2020). Bussum: Uitgeverij Coutinho.  
 • Teitler, P., Lessen in orde, Handboek voor de onderwijspraktijk (2017). Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
 • Meijs, L., Nollet, F. & Brinkman, B. (2018). Dialoog onder Druk! Begrenzen en uitnodigen: de docent als regisseur van de dialoog in de klas. Utrecht: Stichting School & Veiligheid.
 • Janssen, P. (2018). Interculturele competenties. Groningen: Noordhoff Uitgevers (aanbevolen)
 • Pameijer, N., Beukering, T., van, Wulp, M., van der, & Zandbergen, A. (2012). Handelingsgericht werken in voortgezet onderwijs. Leuven: Acco.
 • Teitler, P. (2017). Lessen in orde, Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright