Deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- informatie volgt
Mario de Vries

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Frans Huijgen
E mario.devries@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Launch A Lot

Werken in een multidisciplinair project aan ambitieuze doelen.

Met studenten van verschillende ICT studierichtingen samenwerken aan een echt project voor een externe opdrachtgever.

 • leren een relatief open opdracht methodisch en projectmatig aan te pakken en tot het afgesproken eindresultaat te brengen.
 • eerder opgedane kennis in een nieuwe situatie kunnen toepassen en zo nodig kunnen verdiepen.
 • samenwerken in een multidisciplinair projectteam.

  Je gaat dus met studenten van andere ICT opleidingen een projectopdracht uitvoeren, waarbij iedere student vanuit zijn opleiding zijn bijdrage levert en je er met de groep voor zorgt dat de opdracht methodisch en projectmatig wordt aangepakt. De opdrachten worden door de studenten zelf aangedragen.

De Minor is een uitstekende voorbereiding op het afstuderen.

 

Je weet hoe je een Plan van Aanpak moet opstellen en hoe je het project beheerst gaandeweg de uitvoering. Je weet hoe je een omvangrijk project moet uitvoeren binnen. Je weet hoe je binnen het project een onderzoek moet opzetten en moet uitvoeren.

Je weet jouw projectbijdrage toe te lichten en te verantwoorden.

 • leren een relatief open opdracht methodisch en projectmatig aan te pakken en tot het afgesproken eindresultaat te brengen;
 • eerder opgedane kennis in een nieuwe situatie kunnen toepassen en zo nodig kunnen verdiepen;
 • bewuste keuzes leren maken uit het pakket van methoden, technieken en standaarden zoals onderwezen of vanuit eigen verdieping gevonden passend bij het project;
 • een onderzoeksopzet kunnen opstellen en het zelfstandig kunnen uitvoeren van een onderzoek;
 • leren samenwerken, communiceren en planmatig werken in een multidisciplinair team.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

 • Toegankelijk voor studenten deeltijd CMD en HBO-ICT.
 • Minimaal twee kernsemesters uit de hoofdfase gevolgd.
 • De minor wordt gestart bij voldoende aanmeldingen vanuit verschillende profielen (CMD, HBO-ICT).

Rooster

 • De volgende vier delevirables worden getoetst aan de hand van vooraf beschikbare beoordelingsmodellen:
 • Plan van Aanpak.
 • Projectresultaten en producten .
 • Onderzoek.
 • Individuele projectbijdrage en reflectie daarop.

Werkvormen

 • Een aantal hoorcollege’s bij de start van het project;
 • Inhoudelijke begeleiding door domein docenten gedurende de gehele uitvoering van het project.
 • Een aantal tussentijdse presentaties omtrent de voortgang en risico’s.

Lessen vinden plaats op de donderdagavond (locatie Arnhem) en eventueel op de dinsdagmiddag- en avond (via Skype of AdobeConnect). Het exacte rooster wordt een week voor de aanvang van de lessen gepubliceerd.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright