Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Pascal Staring

Voor inhoudelijke informatie:
Pascal Staring
E-mail: Pascal.Staring@han.nl
Tel: 0655434138

Inschrijven? Goed om te weten!

- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Heb jij de ambitie om fiscaal adviseur te worden?

Wil jij je verdiepen in complexe fiscale en civiel juridische materie, je gespreksvaardigheden verbeteren? Kies dan voor deze gecombineerde minor!

Het werk van een fiscaal adviseur is in beweging van werkzaamheden rond de belastingaangifte naar advisering op fiscaal, juridisch en financieel terrein. De nadruk ligt in deze minor op de herstructurering van ondernemingen en de problematiek rond huwelijk en echtscheidingen.

Daarnaast traint de student zich in het voeren van het klantgesprek. Dit gaat verder dan de basis communicatieve vaardigheden. Je leert af te stemmen op de stijl van de klant en leert de verbinding te maken om zo “trusted advisor”  te worden.

Overzicht opbouw minor:

Verplichte modules:

-      Fiscale en juridische aspecten van herstructurering van ondernemingen (7,5 ects);

-      Fiscale, civieljuridische en financiële aspecten van huwelijk en echtscheidingen (7,5 ects).

Keuzemodules:

-      In gesprek met je MKB-klant (15 ects).

Let op: je kan ook kiezen voor keuzemodule applied Business Analytics & Innovation; deze vind je onder titel Fiscaal adviseur van de toekomst i.c.m. applied Business Analytics & Innovation. Daar zet je fiscale- en/of financiële organisaties in beweging in het tijdperk van Big Data met de verkregen kennis van Business Analytics en IT-innovaties! Binnen deze minor worden de praktijktoepassingen van de nieuwste tools en technieken getoond, zodat er data-driven besluitvorming kan plaatsvinden in jouw toekomstige organisatie(s).

- Module fiscale en juridische aspecten van herstructurering van ondernemingen (verplicht):

Inkomstenbelasting:

Bij deze module wordt aandacht besteed aan de omzetting van de eenmanszaak in de vof, de omzetting van de vof in een BV en het aangaan van een stille maatschap met een eigen BV.

Vennootschapsbelasting:

Soms is één BV voldoende. Maar meestal is het wenselijk om een wat meer uitgebreide BV-structuur te creëren. Denk bijvoorbeeld aan een structuur die bestaat uit een holding, een vastgoed-bv en één of meerdere werkmaatschappijen. In deze module komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s.

- Module fiscale, civieljuridische en financiële aspecten van huwelijk en echtscheidingen (verplicht):

Personen en familierecht, Inkomstenbelasting en Schenk- en Erfbelasting:

Bij deze module wordt aandacht besteed aan het huwelijksvermogensrecht. Daarnaast komen onderhoudsverplichtingen, alimentatie, afkoop alimentatie en tremanormen aan bod. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de fiscale aspecten van echtscheiding, zoals aftrekbaarheid alimentatie, eigenwoningregeling, inkomenstoerekening, problematiek bij IB-ondernemers en DGA’s, waardering van ondernemingen, schenkingsaspecten en de fiscale optimalisatie.      

- Module in gesprek met je MKB-klant (keuze):

De student leert communiceren vanuit de ander. Daar waar de student in staat is om de ander centraal te stellen in een klantgesprek, is de student als adviseur volledig aangesloten en zullen adviezen aansluiten bij de klant en succesvol zijn.

Competenties

Verplichte fiscale modules:

De student is in staat om de klant:

 • te adviseren op het terrein van de personenvennootschappen als rechtsvorm voor samenwerking in beroep en bedrijf;
 • te adviseren over de aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische fusie, juridische splitsing, uitzakking binnen fiscale eenheid en terugkeer uit de BV.;
 • te adviseren op het terrein van huwelijk en echtscheiding voor zowel de particulier, IB-ondernemer en DGA;
 • de risico’s bij bovengenoemde onderwerpen te signaleren en daarvoor oplossingen aan te dragen.

- Keuzemodule in gesprek met je MKB-klant:

 • De student heeft inzicht in zijn/ haar eigen persoonlijkheidsprofiel en kan zijn/ haar kwaliteiten effectief inzetten;
 • De student weet wat er komt kijken bij relatiebeheer in het MKB;
 • De student weet het gevoel van de klant te benoemen en daarmee een constructief meerlaags klantgesprek te voeren;
 • De student kan zijn/ haar klant analyseren in de besproken klantprofielen;

 

Iedere geïnteresseerde HBO-student die zich wil verdiepen in complexe fiscale en civiel juridische materie en gespreksvaardigheden met de klant wil verbeteren binnen de fiscale- en/of financiële dienstverlening.

Studenten van fiscaal, financieel en/of bedrijfskundig gerelateerde opleidingen, zoals Finance, Tax & Advice (FTA), Fiscaal Recht (FRE), HBO-Rechten, Financial Services Management (FSM), Finance & Control (F&C), Accountancy (AC), Bedrijfskunde (BK).

Voorwaarden voor deelname:

Propedeuse is behaald en in totaal moeten minimaal 120 studiepunten zijn behaald bij een opleiding in het financiële -, juridische – en/of fiscale domein.

Goed om te weten:

De verplichte modules van de minoren worden gestart vanuit een gedegen (basis)kennis op fiscaal, juridisch en financieel gebied van de ondernemer en onderneming.

Bij twijfel over de startkwalificaties kan er een telefonisch intakegesprek plaatsvinden.

 • Tentamen;
 • Assessment en reflectie;
 • Inleveropdracht(en) en groepswerk;
 • Individueel portfolio en mondelinge verdediging.  

Startdata: september 2022

Lesdagen: twee dagen in de week, incidenteel een derde dag.

Aantal lesweken: 2 x 7

Aantal lesuren verplichte modules: 2 x 4 lesuren per week

Aantal lesuren keuzemodule 3: 2 x 4 lesuren per week.

Werkvormen

Als uitgangspunt wordt het ‘actief leren’ gebruikt. Het onderzoekend vermogen van de student wordt geactiveerd.
Dit "actief leren" vindt plaats in de vorm van:

·         Hoorcolleges;

·         Werkcolleges (toepassen van de theorie in de beroepspraktijk door praktijkopdrachten);

·         Groepsopdrachten /projectopdrachten;

·         Gastcolleges;

·         Zelfstudie.

Deze minor wordt aangeboden in Arnhem. 

Er wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur, de boekenlijst wordt voor de start van de minor gemaild aan de studenten die deelnemen.

Bij 'Fiscaal adviseur van de toekomst' wordt gebruik gemaakt van materialen van Dukers en Baelemans, deze kosten zijn € 78,-. Je krijgt een eigen leeromgeving. 

Voor het keuze-onderdeel 'In gesprek met je klant' wordt gebruik gemaakt van een Profile Dynamics analyse. Deze kosten (ongeveer € 60,-) worden door de student betaald. 

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright