Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Pascal Staring

Voor inhoudelijke informatie:
Pascal Staring
E-mail: Pascal.Staring@han.nl
Tel: 0655434138

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Heb jij de ambitie om fiscaal adviseur te worden?

Wil jij je verdiepen in complexe fiscale en civiel juridische materie of kennismaken met ‘big data analytics & innovation’? Kies dan voor deze gecombineerde minor!

Het werk van een fiscaal adviseur is in beweging van werkzaamheden rond de belastingaangifte naar advisering op fiscaal, juridisch en financieel terrein. De nadruk ligt in deze minor op de herstructurering van ondernemingen en de problematiek rond huwelijk en echtscheidingen.

Zet fiscale- en/of financiële organisaties in beweging in het tijdperk van Big Data met de verkregen kennis van Business Analytics en IT-innovaties!
Binnen deze minor worden de praktijktoepassingen van de nieuwste tools en technieken getoond, zodat er data-driven besluitvorming kan plaatsvinden in jouw toekomstige organisatie(s).

Overzicht opbouw minor:

Verplichte modules:

-      Fiscale en juridische aspecten van herstructurering van ondernemingen (7,5 ects);

-      Fiscale, civieljuridische en financiële aspecten van huwelijk en echtscheidingen (7,5 ects).

Keuzemodule:

-      Applied Business Analytics & Innovation (15 ects).

Let op: je kan ook kiezen voor keuzemodule in gesprek met je MKB-klant; deze vind je onder titel Fiscaal adviseur van de toekomst i.c.m. in gesprek met je MKB-klant. Daar traint de student zich in het voeren van het klantgesprek. Dit gaat verder dan de basis communicatieve vaardigheden. Je leert af te stemmen op de stijl van de klant en leert de verbinding te maken om zo “trusted advisor”  te worden.

 

- Module fiscale en juridische aspecten van herstructurering van ondernemingen (verplicht):

Inkomstenbelasting:

Bij deze module wordt aandacht besteed aan de omzetting van de eenmanszaak in de vof, de omzetting van de vof in een BV en het aangaan van een stille maatschap met een eigen BV.

Vennootschapsbelasting:

Soms is één BV voldoende. Maar meestal is het wenselijk om een wat meer uitgebreide BV-structuur te creëren. Denk bijvoorbeeld aan een structuur die bestaat uit een holding, een vastgoed-bv en één of meerdere werkmaatschappijen. In deze module komen de fiscale wegen aan bod die men kan bewandelen om te komen van één bv tot een structuur die bestaat uit meerdere bv’s.

- Module fiscale, civieljuridische en financiële aspecten van huwelijk en echtscheidingen (verplicht):

Personen en familierecht, Inkomstenbelasting en Schenk- en Erfbelasting:

Bij deze module wordt aandacht besteed aan het huwelijksvermogensrecht. Daarnaast komen onderhoudsverplichtingen, alimentatie, afkoop alimentatie en tremanormen aan bod. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de fiscale aspecten van echtscheiding, zoals aftrekbaarheid alimentatie, eigenwoningregeling, inkomenstoerekening, problematiek bij IB-ondernemers en DGA’s, waardering van ondernemingen, schenkingsaspecten en de fiscale optimalisatie.      

 - Module applied Business Analytics & Innovation (keuze):

De student wordt een volledige gesprekspartner voor de stakeholders binnen datagedreven projecten als het gaat om toepassingen/vraagstukken van Big Data in het algemeen en in de context van de financiële - en /of de fiscaal/juridische dienstverlening. De student overziet nieuwe technieken m.b.t. data-analyse. De student kan de (oplossings)mogelijkheden aangeven richting stakeholders (b.v. directie) in diverse usecases/projecten. Verder kan de student meehelpen bij het in productie brengen/nemen van de gevonden oplossing(en) (implementatie). Tot slot is hij in staat om data-analyses toe te passen (inclusief datamanagement, data visualisatie en het vertalen van data naar oplossingen).

Competenties

Verplichte fiscale modules:

De student is in staat om de klant:

·         te adviseren op het terrein van de personenvennootschappen als rechtsvorm voor samenwerking in beroep en bedrijf;

·         te adviseren over de aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische fusie, juridische splitsing, uitzakking binnen fiscale eenheid en terugkeer uit de BV.;

·         te adviseren op het terrein van huwelijk en echtscheiding voor zowel de particulier, IB-ondernemer en DGA;

·         de risico’s bij bovengenoemde onderwerpen te signaleren en daarvoor oplossingen aan te dragen.

- Keuzemodule applied Business Analytics & Innovation

·         De student begrijpt de kenmerken van business intelligence/data analyse en past deze toe door middel van praktijkvoorbeelden uit de context van financiële - en /of fiscaal/juridische dienstverlening.

·         De student begrijpt hoe business intelligence/data analyse bijdraagt aan  het behouden van huidige business, het efficiënter kunnen werken en het creëren van nieuwe business en kan dit op strategisch niveau terugkoppelen aan de stakeholders (b.v. de directie).

·         De student maakt kennis met nieuwe tools en technieken voor betere- en snellere analyses.

·         De student beschrijft alle relevante aspecten van data-bronnen en  begrijpt hoe KPI–dashboards worden gemaakt met professionele software (visualiseren).

·         De student past Agile projectmanagementmethoden toe (bv Scrum) en  kan innovaties & innovatieprocessen organiseren en toepassen in het MKB.

·         De student kan de volgende begrippen op strategisch niveau toepassen: Business intelligence & analytics, AI, Big Data, Machine Learning, RPA, Blockchain, FinTech, TaxTech, InsurTech, IoT, Python en TAX-I.

Iedere geïnteresseerde HBO-student die zich wil verdiepen in complexe fiscale en civiel juridische materie en wil kennismaken met data-gedreven toepassingen van business analytics & innovatie binnen de fiscale- en/of financiële dienstverlening.

Studenten van fiscaal, financieel en/of bedrijfskundig gerelateerde opleidingen, zoals Finance, Tax & Advice (FTA), Fiscaal Recht (FRE), HBO-Rechten, Financial Services Management (FSM), Finance & Control (F&C), Accountancy (AC), Bedrijfskunde (BK).

Voorwaarden voor deelname

Propedeuse is behaald en in totaal moeten minimaal 120 studiepunten zijn behaald bij een opleiding in het financiële -, juridische – en/of fiscale domein.

Goed om te weten

De verplichte modules van de minoren worden gestart vanuit een gedegen (basis)kennis op fiscaal, juridisch en financieel gebied van de ondernemer en onderneming.

Bij twijfel over de startkwalificaties kan er een telefonisch intakegesprek plaatsvinden.

  • Tentamen;
  • Inleveropdracht(en) en groepswerk;
  • Individueel portfolio en mondelinge verdediging.

Startdata: september 2020

Lesdagen: twee dagen in de week, incidenteel een derde dag.

Aantal lesweken: 2 x 7

Aantal lesuren verplichte modules: 2 x 4 lesuren per week

Aantal lesuren keuzemodule 4: 2 x 4 lesuren per week.

Keuzemodule 4: er zullen excursies zijn buiten de HAN en daarnaast zullen er gastsprekers worden uitgenodigd op de HAN.

Werkvormen

Als uitgangspunt wordt het ‘actief leren’ gebruikt. Het onderzoekend vermogen van de student wordt geactiveerd.
Dit "actief leren" vindt plaats in de vorm van:

·         Hoorcolleges;

·         Werkcolleges (toepassen van de theorie in de beroepspraktijk door praktijkopdrachten);

·         Groepsopdrachten /projectopdrachten;

·         Gastcolleges;

·         Zelfstudie.

Deze minor wordt aangeboden in Arnhem. 

Er wordt gebruik gemaakt van zowel Nederlandstalige- als ook Engelse literatuur. De boekenlijst wordt voor de start van de minor gemaild aan de studenten die deelnemen.

Er wordt voor de literatuur ook samengewerkt met marktpartijen zoals Dukers & Baelemans.

Bij 'Fiscaal adviseur van de toekomst' wordt gebruik gemaakt van materialen van Dukers en Baelemans, deze kosten zijn € 78,-. Je krijgt een eigen leeromgeving. 

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright