Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Dr. Maremka Zwinkels

Voor inhoudelijke informatie:
Maremka Zwinkels
Maremka.Zwinkels@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf  je op tijd in!


Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Movement Therapy

Kinderen en jongeren met een beperking in beweging brengen; dat is waar deze minor over gaat. In deze minor leer je hoe je sport en bewegen kunt inzetten bij deze doelgroep om ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch niveau te stimuleren. Met deze minor bereiden we je voor om als bewegingsagoog aan de slag te gaan binnen de gehandicaptenzorg, revalidatie, (speciaal) onderwijs, sportverenigingen en overige sport en beweegaanbieders die zich richten op deze doelgroep.

In deze minor doe je kennis op over verschillende motorische- en cognitieve beperkingen, en gedragsstoornissen die vaak voorkomen bij kinderen en jongeren. Je leert als professional aan te sluiten bij begeleidingsbehoeften en je kan zelfstandig een handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren. Hiervoor krijg je specifieke testen en interventies aangereikt en krijg je veel praktijkvoorbeelden. Zo delen gastsprekers hun ervaringen en gaan we op bezoek bij verschillende organisaties.

Stage is een verplicht onderdeel van de minor. Studenten lopen 16 uur per week stage in bijvoorbeeld een zorginstelling (revalidatie, (kinder)fysiotherapeut), (speciaal) onderwijs- of bij een andere sport en beweegaanbieder die zich richt op deze doelgroep.

 • Je leert wat de mogelijke oorzaken en kenmerken zijn van AD(H)D, ODD, CD, ASS, CP, NAH en DCD.
 • Je kan de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren beschrijven en weet welke factoren deze ontwikkeling kunnen beinvloeden.
 • Je weet hoe de drie ontwikkelingsniveaus inzichtelijk gemaakt kunnen worden met behulp van meetinstrumenten en kan interventies beschrijven hoe deze ontwikkeling te stimuleren.
 • Je leert een hulpvraag in kaart te brengen en bent in staat om strategieën, methoden, technieken, (hulp)middelen en technologie gericht in te zetten ten behoeve van het beantwoorden van de hulpvraag van het kind of de jongere.
 • Je onderzoekt en ontwikkelt sport- en beweegaanbod voor kinderen/jongeren met een beperking om ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch niveau te stimuleren.
 • Je coordineert, positioneert en begeleidt projecten en programma's ter bevordering van sport en bewegen bij kinderen/jongeren met een beperking om ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch niveau te stimuleren.

De minor is toegankelijk voor iedere hbo-student die zijn/haar propedeuse reeds heeft behaald. Verder is het fijn als je affiniteit hebt met sport & bewegen en het leuk vindt om kinderen en jongeren met een beperking in beweging te willen brengen. 

Neem voor vragen contact op met Maremka Zwinkels (Maremka.Zwinkels@han.nl).

 

 1. Tentamen (30%)
 2. Individueel handelingsplan (50%)
 3. Stagebeoordeling (20%)

In deze minor heb je twee dagen contactonderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden in meerdere werkvormen: kennisclips, werkcolleges, practica, tutorgroepen, intervisie, gastcolleges en werkveldbezoeken. Naast contactonderwijs loop je 16 uur per week stage. Ten slotte heb je natuurlijk tijd nodig voor zelfstudie.

 • Hadders-Algra, M., Pangalila, R.F., Becher, J.G., Burg, J. van der, Hielkema, T., & Moor, J. de (2021). Kinderrevalidatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

 • Lieshout, T. van, & Deth, R. van (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 • Pameijer, N.K. & Beukering, J.T.E van (2015). Handelingsgerichte diagnostiek: een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven: Acco.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright