Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Janneke Peelen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Janneke Peelen
E-mail: Janneke Peelen

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Vind je ook dat er meer aandacht mag zijn voor een interculturele dialoog en het ontwikkelen van diversiteitscompetenties? Volg dan de minor Intercultureel werken van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Werken met diversiteit
De samenleving wordt steeds kleurrijker en de samenwerking tussen mensen uit verschillende (sub)culturen levert vaak mooie resultaten op. Maar dit gaat niet altijd vanzelf. Inclusie is een doel dat constante inzet en aandacht verdient. In de minor Intercultureel werken is ons uitgangspunt dat cultuur meer is dan nationaliteit, etniciteit en religie. Ook leeftijd, klasse, gender en seksuele geaardheid bepalen hoe iemand betekenis en richting geeft aan zijn of haar leven. Intercultureel werken vraagt dus allereerst om het ontwikkelen van diversiteitscompetenties.

Wat ga je doen?
De minor heeft een kennis-, vaardigheden- en onderzoekslijn. In de kennislijn krijg je inzicht in actuele concepten, theorieën en methoden op het gebied van diversiteit in de samenleving vanuit het perspectief van verschillende wetenschappen (sociologie, transculturele psychiatrie, pedagogiek, culturele antropologie en politieke filosofie). We passen deze diversiteitskennis toe op concrete onderwerpen als discriminatie en uitsluiting, radicalisering, cultuursensitief werken met migranten en vluchtelingen, onderwijs en opvoeding, (gezondheids-) zorg. De vaardighedenlijn bestaat uit drie trainingen: Diversiteitscompetenties, Beschermjassen, en Intercultureel coachen. In de onderzoekslijn voer je in samenwerking met mede-studenten een actieonderzoek uit naar een intercultureel vraagstuk in een beroepspraktijk naar keuze. In de hele minor is veel aandacht voor creatieve technieken om verbinden te kunnen werken. Samengevat:

 • Je onderzoekt je eigen culturele bagage en de invloed daarvan op de diversiteitscompetenties die je bezit als professional
 • Je ontwikkelt intercultureel vakmanschap aan de hand van diversiteitscompetenties 
 • Je doet ervaring op met verschillende methoden voor cultuur-sensitieve hulpverlening, educatie en maatschappelijke ondersteuning
 • Je ontdekt hoe je met creatieve technieken verbindend kunt werken
 • Je doet actieonderzoek naar een intercultureel vraagstuk in een beroepspraktijk naar keuze
 • Je bekwaamt je in co-creatieve en innovatieve samenwerking met partijen die andere culturele normen, waarden en gewoontes hebben.

Soort minor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(sprofiel).

De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en Eisen.

 • Je toont een onderzoekende houding naar de invloed van je eigen culturele bagage op je diversiteitscompetenties
 • Je kunt participatief actieonderzoek in gang zetten met behulp van narratieve methoden
 • Je werkt actief aan de ontwikkeling van je eigen diversiteitscompetenties
 • Je kent goede praktijken van het werken aan een inclusieve samenleving
 • Je kent diverse methoden voor interculturele gespreksvoering en cultuursensitief werken (met o.a. migrantenjongeren en vluchtelingenfamilies)
 • Je hebt kennis en inzicht in actuele concepten, theorieën en methoden op het gebied van diversiteit en intercultureel werken
 • Je kunt verbindend en versterkend werken op individueel, collectief en gemeenschapsniveau
 • Je kunt inclusiegerichte activiteiten opzetten en uitvoeren die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de betreffende doelgroepen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Je wilt je interculturele competenties in een specifieke beroepspraktijk vergroten en je verdiepen in intercultureel werken
 • Je volgt een sociale opleiding, zoals Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, MWD, CTO, CMV, Pedagogiek of Toegepaste Psychologie of je volgt een educatieve opleiding, zoals de PABO, een lerarenopleiding of Opleidingskunde
 • Mocht je geïnteresseerd zijn in de minor, maar een andere dan genoemde opleidingen volgen, neem dan contact op. We kunnen dan samen kijken of de minor voor jou een passende keuze is.
 • De minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt basiskennis van systeem- en communicatietheorie, pedagogiek, agogiek methodiek en didactiek, samenwerken in een arbeidsorganisatie, ontwikkelingspsychologie en/of leerpsychologie en praktijkonderzoek
 • Je hebt binnen je sociale of educatieve opleiding de competenties voor de beroepstaken van de major op niveau 2 behaald
 • Je hebt minimaal een half jaar praktijkervaring/stage gelopen in een relevante setting
 • Je hebt bijzondere ervaring met en/of interesse voor (culturele) diversiteit, intercultureel leren en intercultureel samenwerken

Goed om te weten
Je krijgt vooraf aan de start van de minor een praktijkopdracht ter voorbereiding op het onderzoek in de praktijk.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Onderwijseenheid  1 Narratief actieonderzoek en intercultureel vakmanschap

 1. Beeldverhaal eigen culturele bagage

 2. Dialoogsessie narratief onderzoek

Onderwijseenheid 2 Arrangeren van inclusiegerichte ontmoetingen en leeractiviteiten

 1. Verslag narratief actieonderzoek
 2. Kennistoets

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • De contactlessen vinden plaats op dinsdag en donderdag van 09.30 tot 16.45 uur. De rest van de week werk je ongeveer 1 dag in de week al dan niet met je onderzoeksgroep aan het narratieve actieonderzoek in de praktijk en 1 of 2 dagen in de week zelfstandig aan andere verwerkingsopdrachten.
 • De minor bestaat uit 2 eenheden, (waarvan 7 lesweken, 1 voorbereidingsweek en 1 toetsweek) Daarnaast is er voorafgaand aan de tweede onderwijseenheid een extra week met een themadag.

Werkvormen

 • Interactieve hoorcolleges, filmanalyses en verwerkingsopdrachten
 • Individuele en groepsopdrachten in de praktijk
 • Gastlessen van ervaren praktijkwerkers
 • Groepsbijeenkomsten en subgroepbijeenkomsten
 • Verschillende vaardigheidstrainingen
 • Creatieve werkvormen op het gebied van interculturele communicatie, narratief werken en coaching
 • Excursies naar musea, community-artpraktijken en/of interculturele ontmoetingsplekken

Beekers, B; Kroes, R & Rosmalen, J. van (2017). Creativiteit als uitdaging voor sociaal werk. De waarde van anders. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046905579

Donk, van der, C. & Lanen, van. B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046906606

Dries, M. & Endt-Meijling, M. (2018). Met nieuwe ogen. Meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046905579

Tjin a Djie, K. & Zwaan, I. (2016). Beschermjassen.Transculturele hulp aan families. Assen: Van Gorcum. ISBN 9789023254553

Daarnaast maken we gebruik van verschillende artikelen, boekhoofdstukken en/of rapporten die via de studiehandleiding bekend worden gemaakt.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright