Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Paul Jacobs

Voor inhoudelijke informatie:
Petra Peeters
E-mail: Petra.Peeters@han.nl
Tel: 06 55 21 89 06

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Binnen organisaties speelt het leren en opleiden met technologie een steeds grotere rol. Je werkgever of opdrachtgever komt mogelijk met vragen hierover bij jou, de leerprofessional, terecht. Waar begin je? In de minor Leren en veranderen met technologie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) leer je hoe je het leren in organisaties kunt initiëren en ondersteunen met technologie.

Stel je voor, je adviseert een grote organisatie over een nieuwe elektronische leeromgeving. Welke systemen zijn er en welke adviseer je het management om aan te schaffen? Hoe ontwikkel je effectieve blended leertrajecten in deze leeromgeving? Hoe werk je samen met betrokkenen uit andere disciplines? Hoe zorg je er voor dat alle betrokkenen de leeromgeving gaan gebruiken? Hoe meet je de effectiviteit van de nieuwe leeromgeving?

In deze minor werken we via het Virtual Action Learning principe, wat betekent dat elke deelnemer gedurende de hele minor werkt aan een project in de (eigen) praktijk. Om deze projecten heen bieden we theorie, trainen we vaardigheden en nodigen we praktijkdeskundigen en vooraanstaande sprekers uit om dit soort vragen te beantwoorden. Via het meedenken over projecten van groepsgenoten verbreed je je kennis ook buiten je eigen project.

Onderwerpen

 • Systematische analyse van een complex leertechnologisch vraagstuk
 • Projectmatig werken
 • Ontwerpen, ontwikkelen en invoeren van blended leren
 • Actuele technologische ontwikkelingen, zoals virtual reality, augmented reality en mixed reality
 • Veranderkunde
 • Je rol als leertechnologisch adviseur en de reflectie daarop
 • Effectmeting blended leren

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroepsprofiel.

Blokminor
De minor wordt als een blok in semester 2 aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student is in staat (voor) een complex L&D-gerelateerd vraagstuk:

 • een inhoudelijke en procesmatige bijdrage te leveren aan de Community of Practice die de minorgroep vormt;
 • een goede werk- en adviesrelatie op te bouwen met de opdrachtgever en andere relevante stakeholders binnen zijn project;
 • opgedane (leer)technologische kennis en inzichten te presenteren aan opdrachtgevers en werkveldvertegenwoordigers tijdens een (mini)conferentie;
 • ontwikkelingen op het gebied van e-learning, blended learning en (leer)technologie te volgen en zich een mening te vormen over relevantie en toepassingsmogelijkheden hiervan;
 • werk van collega-studenten te voorzien van verdiepende en verrijkende feedback;
 • systematisch te analyseren op basis van relevante literatuur, input van de opdrachtgever en andere bronnen;
 • actuele (leer)technologische ontwikkelingen te betrekken in het maken van de beroepsproducten;
 • een Plan van Aanpak voor het eigen project te formuleren met daarin probleemstelling, doelstelling en vraagstelling;
 • op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen te komen tot opleidingskundig verantwoorde, theoretisch onderbouwde en voor de opdrachtgever bruikbare beroepsproducten;
 • zich terminologie rond (leer)technologie eigen te maken en toe te passen;
 • te reflecteren op het eigen handelen binnen project en minor om van daaruit tot handelingsalternatieven te komen.

Competenties

Vanwege de diversiteit aan projecten en het niveau van deze minor toetsen we de competenties van de professionele standaard op niveau 3:

 • Professioneel in gedrag en attitude
 • Professioneel in communiceren en presenteren
 • Professioneel in oordeelsvorming
 • Professioneel als inhoudelijk deskundige
 • Professioneel in zelfsturend leren en reflecteren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je HAN-opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is bedoeld voor studenten Learning and Development in Organisations (Opleidingskunde) die zich gaan bezig houden met leren en ontwikkelen met digitale leermiddelen en het ontwikkelen van effectieve blended leertrajecten.

Voorwaarden voor deelname

 • Je studeert L&D (Opleidingskunde) aan de HAN
 • Je hebt de propedeuse behaald

Deeltijdstudenten:

 • Je hebt de module Ontwerpen van leerarrangementen/leerinterventies behaald.
 • Je hebt de module Advies & Beleid behaald. 

Voltijdstudenten:

 • Je hebt Praktijkleren niveau 2 afgerond (in overleg met de contactpersoon van de minor kan van deze ingangseis worden afgeweken).
 • Je hebt de onderwijseenheid Effectmeting van leerinterventies (Leerbeleid ontwikkelen niveau 2) behaald.
 • Je hebt de onderwijseenheid Adviseren over leren in het werk (ALO niveau 2).
 • Je hebt de onderwijseenheden Ontwerpen en ontwikkelen van 'blended' leertrajecten (OvL niveau 2a en 2b) afgerond.

Let op Als je op basis van andere kennis en ervaring deel wilt nemen, dan dien je vóór inschrijving contact op te nemen met de contactpersoon van deze minor.

Deze minor (ook wel module genoemd) bestaat uit eenheden van leeruitkomsten (EvL'en). Je toont aan competent te zijn in de relevante competenties via je bijdragen aan de discussies binnen de VAL-leeromgeving en middels de beroepsproducten die je maakt voor je opdrachtgever.

Je toont de leeruitkomsten aan aan de hand van de volgende producten:

 • Plan van Aanpak (definitiefase) voor het eigen project;
 • De beroepsproducten die voortkomen uit het project;
 • Een beoordeling van de beroepsproducten en het proces door de opdrachtgever;
 • Het resultaat van de kennistoets;
 • Een beoordeling van de (virtuele) leerinteractie van de student;
 • Een reflectieverslag waarin de student zijn ontwikkeling tijdens deze minor/module vastlegt;
 • Een beroepsproduct gericht op kennisdeling (infographic).

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor

Bijeenkomsten vinden in semester 2 van 2020-2021 plaats op dinsdag van 12:45 tot 21:15 uur. Je volgt deze minor gezamenlijk met deeltijdstudenten L&D. Waar nodig zullen we, afhankelijk van RIVM-maatregelen, overgaan op online onderwijs.

Werkvormen
Je werkt in deze minor via de VAL-methode (Virtual Action Learning). Dat betekent dat je aan een eigen project werkt binnen een organisatie en daarover virtueel in gesprek gaat met groepsgenoten die elk weer aan hun project werken. In de VAL-omgeving vormen studenten samen een professionele community die met en van elkaar leert.

Het (project)werk binnen VAL wordt in de wekelijkse bijeenkomsten ondersteund door inhoudelijke bijdragen. In deze bijdragen bespreek je met docenten en gastsprekers inhoud en ervaringen en wordt nauw aangesloten bij de actualiteit van de verschillende VAL-projecten. De minor wordt afgesloten met een door de studenten te organiseren miniconferentie waarbij resultaten van de projecten worden gepresenteerd aan opdrachtgevers en gastsprekers.

Werk je al als L&D-professional/opleidingskundige? Dan kun je je opdrachten uitvoeren binnen je eigen werkomgeving. In andere gevallen kan het Praktijkbureau bemiddelen.

Mogelijke opdrachten voor het project

 • Adviseer een organisatie over de aanschaf en/of implementatie van een LMS, e-learningpakket, ELO;
 • Een organisatie is overgestapt op e-learning, evalueer hoe dit nu werkt;
 • Ontwerp een didactisch scenario voor een blended learning traject;
 • Ontwerp een didactisch sjabloon als basis voor online modules;
 • Adviseer over een geschikte authoringtool;
 • Ontwerp een app die medewerkers ondersteunt gedurende het werk;
 • Maak een inkoopplan voor een (leer)game;
 • Adviseer over de aanschaf en het gebruik van een 360 graden camera voor leren;
 • Voer een marktverkenning voor de aanschaf van een nieuwe LMS uit.

Literatuur wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright