Deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- informatie volgt
MBA L.A.D. de Bever

Voor inhoudelijke informatie:
Contactpersoon Monique Boekhoorn
E-mail: monique.boekhoorn@han.nl.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Begeleiden van verandering in organisaties. 

De minor Verandermanagement (deeltijd/duaal) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Bedrijven en instellingen functioneren in een samenleving die voortdurend verandert. Politieke, Economische, Demografische, Technologische, Ecologische en Maatschappelijke
ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijven en instellingen zich telkens opnieuw de vraag moeten stellen: ‘Zijn wij nog voldoende afgestemd op de vragen en behoeften van
de samenleving?’. Ook intern zijn er voortdurend veranderingen en ‘bewegingen’. Een nieuw ERP systeem, wisselingen in het personeel, (onderhuidse) conflicten, hardnekkige problemen die telkens opnieuw terugkomen, etc. Niet alleen de ‘harde kant’ (processen, systemen, structuur) maar ook de ‘zachte kant’ (cultuur, samenwerking, leiderschap) vragen voortdurend om aandacht.

Veranderen begint echter bij jezelf. Start met de minor Verandermanagement!

De minor is bedoeld voor duaal- en deeltijdstudenten die zich willen ontwikkelen tot organisatieadviseur of die een managementfunctie ambiëren waarin organisatieverandering een belangrijk thema is. In deze minor krijg je inzicht in de problematiek van veranderende organisaties en leer je zelf verandering in organisaties te begeleiden.

Onderwerpen

Deze minor leert je om te gaan met de uitdagingen van organisatieverandering:

 • Hoe krijg je zicht op de (onderliggende) knelpunten en problemen in de organisatie?
 • Welke interventies kun je doen om ‘beweging’ te creëren in de verandervraag?
 • Hoe creëer je draagvlak en ga je om met weerstand?
 • Hoe zorg je ervoor dat een organisatie iets met het veranderadvies gaat doen en het niet in een la verdwijnt? 

Inhoud en resultaat

In de minor leer je verandervraagstukken te begeleiden. Je leert vanuit verschillende perspectieven naar problematiek in organisaties te kijken en met de betrokken actoren tot een gefundeerde veranderaanpak te komen. Ook leer je om daadwerkelijk verbetering/ beweging en draagvlak te creëren door het inzetten van passende interventies. In een onderbouwd implementatieplan beschrijf je de noodzakelijke vervolgstappen voor verdere implementatie en borging.

Je werkt in duo's. Op deze manier krijg je ook een kijkje in de keuken bij andere organisaties. Het is aan te bevelen om in overleg met je werkgever/leidinggevende, dan wel met die van je partner, in een vroeg stadium afspraken te maken over de praktijkopdracht.

Als je de minor met goed gevolg hebt afgesloten ben je startbekwaam als startend organisatieadviseur (niveau 2/3).

Soort minor

De minor is zowel verdiepend als verbredend en vormt een uitstekende voorbereiding op het afstuderen.

In de minor Verandermanagement leer je als beginnend organisatieadviseur verandervraagstukken te begeleiden. Hierbij komen de volgende competenties aan de orde:

 1. Analyseren van organisatievraagstukken
 2. In overleg met de opdrachtgever komen tot een gefundeerde veranderaanpak
 3. Inzetten van passende interventies om beweging te creëren
 4. Opstellen van een implementatieplan met noodzakelijke vervolgstappen
 5. Zicht krijgen op eigen competenties, motivaties en ambities m.b.t. de rol van (beginnend) organisatieadviseur

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De minor Verandermanagement is bedoeld voor duaal- en deeltijdstudenten die zich willen ontwikkelen tot organisatieadviseur of die een managementfunctie ambiëren waarin organisatieverandering een belangrijk thema is.

Voorwaarden voor deelname

 • Minimaal 150 EC’s behaald

Goed om te weten

 • Het is de bedoeling om zelf een veranderopdracht te werven, bij voorkeur binnen de organisatie waar je werkzaam bent. De veranderopdracht ga je in duo’s uitwerken. Start al wel voor de zomervakantie met de oriëntatie op een mogelijke veranderopdracht.
 • De minor Verandermanagement vormt een goede voorbereiding op de afstudeeropdracht. 

De toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Offerte en plan van aanpak
 • Advies en Implementatieplan
 • Assessment

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De minor Verandermanagement wordt aangeboden in periode 1 en 2 van het eerste semester.

De lessen vinden plaats op maandag van 13.30 - 21.00 uur in Arnhem.

Verder is het aan te bevelen om in overleg met de werkgever/leidinggevende in een vroeg stadium afspraken te maken over de praktijkopdracht.

Werkvormen

In de minor maken we gebruik van verschillende interactieve werkvormen waaronder:

 • Werkcolleges en trainingen: rollenspellen, simulatieoefeningen, casebesprekingen, videomateriaal en discussieopdrachten
 • Gastsprekers
 • Individuele begeleiding
 • Managementgame
 • Praktijkleren

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright