Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt
E.R. Osagie

Voor inhoudelijke informatie:
Dr. Eghe R. Osagie
E: Eghe.osagie@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ook zo nieuwsgierig naar de WAT en het WAAROM…?

 • Wat drijft werknemers?
 • Wat maakt werknemers bevlogen?
 • Wat bindt werknemers aan de organisatie?
 • Wat is het rendement van alle investeringen in trainingen?
 • Wat moet er gebeuren om de (dreigende) tekorten in het personeelsbestand aan te pakken?
 • Waarom presteert de ene werknemer beter dan de ander?
 • Wat zou er gebeuren als …?

In de minor HR Analytics aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ga je met dergelijke organisatievraagstukken aan de slag in praktijk (!) en leer je hoe je m.b.v. HRA antwoorden vindt voor deze en andere businessvragen.

Te vaak worden essentiële besluiten over de organisatie van het personeel genomen op basis van beperkte inzichten of onderbuikgevoelens waardoor bedrijven jaarlijks veel geld verspillen. Door investeringen in het menselijk kapitaal te doen op basis van feiten (ook wel ‘fact-based’ genoemd), kunnen veel kostbare missers voorkomen worden.

Jij kunt een bijdrage leveren aan het fact-based besluitvormingsproces door de feiten aan te leveren.

Dus vind jij het leuk om met data aan de slag te gaan of wil jij leren hoe je het management kunt ondersteunen en adviseren door het inzichtelijk maken van data, schrijf je dan in voor deze minor!

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze minor:

 • People Analytics/ HR-analytics
 • Bedrijfskunde
 • Adviseren
 • Informatiemanagement
 • Ethiek

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In de minor HR Analytics aan de HAN leer je hoe je mogelijkheden herkent voor verbeteringen van processen. Hiervoor:

 • leer je gesprekstechnieken aan om tot de juiste HR-businessvraag te komen.
 • ga je voor een organisatie actief aan de slag met bestaande/verzamelde data. Analyseer je de data en vertaal je de resultaten naar managementinformatie t.b.v. fact-based besluitvorming.
 • Voor dit laatste leer je in deze minor hoe je de resultaten en conclusies kunt visualiseren en presenteren met het oog op het bereiken van een maximaal effect.

Competenties

 • Kennis op het gebied van People Analytics/HR analytics en informatiemanagement
 • Adviseren van het management
 • Data verzamelen/ophalen, analyseren en verwerken tot managementinformatie

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voltijdstudenten met een economisch of management opleiding
 • Voltijdstudenten van bijv. Human resource management, Bedrijfskunde, Logistic management, Learning en development, Facility management, Toegepaste Psychologie en   studenten met affiniteit voor kwantitatieve data.

In overleg met de coördinator (Eghe Osagie) kunnen tevens studenten van andere opleidingen deelnemen.

Voorwaarde voor deelname

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Hiervoor geldt de volgende procedure:

Stap 1:

 • HAN-studenten schrijven zich in via Alluris
 • Studenten van buiten de HAN melden zich aan via Kies op Maat. 

Stap 2: Na sluiting van beide inschrijfperiodes worden alle studenten die zich hebben ingeschreven/aangemeld via mail uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Specifieke locatie/datum/tijdstip volgt.

Stap 3: Na afloop van de kennismakingsgesprekken wordt bepaald welke studenten minimaal voldoende gemotiveerd zijn en deel kunnen nemen aan de minor. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kan er een loting plaatsvinden. Loting vindt plaats d.m.v. willekeurige getallen in Excel.

Stap 4: Berichtgeving aan ingeschreven studenten.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Vaardigheidstoets (individueel)
 • Performance assessment (duo)
 • Strategische notitie (duo)

 

Werkvormen

 • Werkcollege’s
 • Gastcollege’s
 • Projectstage bij organisatie

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright