Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Rachid Tamrouti

Voor inhoudelijke informatie:
Rachid Tamrouti
E : Rachid.Tamrouti@han.nl

HAN-studenten kunnen dit filmpje bekijken: https://web.microsoftstream.com/video/c8dd2b81-14ba-440a-a3ed-6f22475c610f

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De HAN Minor Digital Business & Innovation bereidt je voor op een baan op het snijvlak van business en IT. We helpen je te leren de bedrijfskundige brug te slaan tussen de business, IT en de laatste trends.

Daar waar IT, techniek en digitalisering een snelle vlucht blijft nemen staat de managementdiscipline om business transformatie te begleiden nog in de kinderschoenen. Veel organisaties worstelen met de vraag op welke wijze ze om moeten gaan met de snelle ontwikkelingen en mogelijkheden van informatietechnologie voor de analyse en verbetering van de eigen organisatie.

Deze minor helpt je te ontwikkelen tot een professional die in staat is vanuit een businessperspectief te werken aan digitale transformatie in organisaties. Hierbij maken we je bekend met de mogelijkheden, uitdagingen en problemen van informatievoorziening en informatietechnologie in en tussen organisaties.

Dit doen we langs 3 thema’s:

 • Kennis van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het vakgebied zoals Business Intelligence / Big Data, Digital Transformation, Privacy en Ethiek, Service Design en Design Thinking.
 • Persoonlijk leiderschap en adviesvaardigheden, zodat je leert werken in “verschillende werelden”.
 • Werkervaring in het vakgebied door een project bij een gastorganisatie.

 

De student zal in staat zijn om in organisaties te werken aan bedrijfskundige (verander-) vraagstukken met een Informatievoorzienings-component. Door de toenemende digitalisering wordt de behoefte aan afgestudeerden met kennis en voorkeur voor dit type vraagstukken steeds groter bij organisaties.

We kennen daarvoor twee hoofdtypen vraagstukken:

 • verandervraagstukken met een ICT-component. Bijvoorbeeld in staat zijn om een een deel van een project te leiden waarin een nieuw informatievoorziening wordt gerealiseerd.
 • vraagstukken waarin nagedacht wordt over de effectiviteit van de IT en innovatie van een organisatie. Bijvoorbeeld het opstellen van een strategisch (IT-) veranderplan van een middelgrote organisatie.

Competenties

 • Herkennen, analyseren en diagnostiseren.
 • Innoveren en ontwerpen.
 • Veranderen en realiseren.
 • Projectmanagement.
 • Communiceren en adviseren.
 • Samenwerken en netwerken.
 • Profesionaliseren en verantwoord handelen.

Voor wie?

Studenten die een bedrijfskundige bachelor volgen zoals, Bedrijfskunde, HRM, Logistiek, Facility Management en Bedrijfseconomie. Ook studenten met een Informatietechnische bachelor met ruime bedrijfskundige componenten, zoals Technische Bedrijfskunde en Business Information Management kunnen deelnemen. Hierbij hanteren we propedeuseniveau bedrijfskunde (niveau 1) als richtpunt.

Voorwaarden voor deelname

Minimaal 150 EC’s behaald, waaronder beroepsvoorbereidende stage afgerond, waarbij het speciaal gaat om eerder professioneel in een organisatie te hebben geparticipeerd en gedemonstreerd te hebben over onderzoeks- en adviesvaardigheden te beschikken.

Interesse in bedrijfskundige vraagstukken met een innovatie en IT component.

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Opdracht bij een organisatie.
 • Assesment.
 • Kennistoets.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Aangezien een deel van de minor bestaat uit praktijkopdrachten met een adviesteam in een gastorganisatie, worden de lessen zoveel mogelijk gecompimeerd op twee lesdagen. Bij het uitvoeren van de praktijkopdracht wordt op consultatiebasis begeleiding gegeven.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.00 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen

 • Projectopdracht in duo’s.
 • Workshops en gastcolleges.
 • coaching en consultatie.
 • training professionele ontwikkeling, adviesvaardigheden.
 • zelfstudie.
 • bedrijfsbezoeken.

Artikelen en boeken zijn grotendeels afhankelijk van de gekozen opdracht.

Dictaten zullen worden aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright