Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Michelle Cober

Voor inhoudelijke informatie:
Michelle Cober
E-mail: michelle.cober@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze interessante minor Verslavingskunde bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kruip jij in de rol van verslavingsdeskundige.

In de minor Verslavingskunde leer je te signaleren wanneer er sprake is van middelengebruik bij zowel volwassenen als jongeren. Je kunt de effecten en signalen van gebruik van verschillende middelen onderkennen. Daarnaast ben je in staat gebruik bespreekbaar te maken waarbij je beseft dat bij middelengebruik en -misbruik en -afhankelijkheid de context van de cliënt en ingewikkelde motivatieprocessen vaak een rol spelen.

Competenties Verslavingskunde:

 • Je kunt het motivatiestadium van cliënten inschatten en er adequaat op inspelen.
 • Je beheerst diverse motiverende gesprekstechnieken en diverse behandel methodieken. Hierbij sluit je zoveel mogelijk aan bij evidence-based methodieken en bij best practice, zoals ontwikkeld en onderzocht in landelijke projecten als Resultaten Scoren.
 • Je hebt oog voor de context van cliënten en kunt systeemgerichte interventies inzetten.
 • Je bent in staat om verslavingsproblematiek met een gemotiveerde, professionele houding te benaderen waarbij je zorg draagt voor een zorgvuldig evenwicht tussen betrokkenheid en distantie en waarbij je aandacht blijft houden voor jouw eigen motivatie, reflectie en ontwikkeling.

 

Onderwerpen

 • Verslaving: kennis
  • Middelen (aard en werking)
  • Psychologische/sociologische verklaringsmodellen
  • Neurobiologie/fysiologie van verslaving
  • Typen Verslaving (o.a. DSM-V)
  • Farmacotherapie/medicatie
 • Omgaan met cliënten: vaardigheden
  • Behandelvormen en Methodieken voor volwassenen, jongeren en systemen
  • Attitude en Vaardigheden (o.a. Motiverende Gespreksvoering)
  • Beleid en Wetgeving
  • Protocollen en richtlijnen

Bijbehorende Onderwijseenheden:

• Verslavingskunde (VKK)
• Community reinforcement approach (CRA)
• Dubbel Diagnose (DD)
• Motiverende gespreksvoering (MGV)

Bijzonderheden
Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de werking van verslaving en het omgaan met verslaving. Het werkveld heeft grote behoefte aan goed opgeleide en gekwalificeerde professionals die zoveel mogelijk 'evidence-based' zorgen en behandelen. Vandaar de noodzaak en relevantie van goed verslavingsonderwijs.

Het minorteam vindt het belangrijk dat studenten ervaring opdoen in het samenwerken met ervaringsdeskundigen, daarom ontmoet je een team met docenten uit de praktijk en ervaringsdeskundige docenten. Omdat het waardevol is om ook te leren van ervaringen buiten de landsgrenzen, proberen we kennis uit te wisselen met deskundigen, studenten en organisaties buiten Nederland. In die gevallen worden hoor- of werkcolleges en literatuur in het Engels aangeboden.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

 

De leerdoelen in deze minor hebben betrekking op het werken met volwassen en met jongeren.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Onderdeel Verslaving: Kennis en Kunde
  Je hebt kennis van aard en werking van middelen, verklaringsmodellen, neurobiologie, typen verslaving en behandelvormen en methodieken.
 • Onderdeel 'Community Reïnforcement Approach'
  Je hebt kennis van de CRA als gedragstherapeutisch behandelprogramma. Je leert alcohol - en/of druggebruik te beschouwen als gedrag dat onder invloed staat van bekrachtiging. Je kunt je met de cliënt richten op het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl.
 • Onderdeel Dubbel Diagnose
  Je hebt kennis van de verklaringsmodellen van comorbiditeit, je leert de effecten op de cliënt en de mogelijke aanknopingspunten voor bejegening en behandeling onderkennen.
 • Onderdeel Motiverende gespreksvoering
  • Kennis en begrip van de effectieve ingrediënten van motiverende gespreksvoering
  • Beheersing van de basale motiverende gespreksvaardigheden
  • Herkenning van valkuilen in een motiverende gesprek
  • Herkennen van 'verandertaal', 'toewijding' en 'weerstand'

Competenties

 • Contact maken, diagnosticeren en indiceren
 • Behandelplan ontwerpen
 • Methodisch behandelen
 • Samenwerken
 • Professionaliseren en Profileren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten Verpleegkunde en studenten die een sociale opleiding volgen, zoals Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Creatieve Therapie of Pedagogiek.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je stage in het 3e jaar met positief gevolg afgesloten of je hebt relevante werkervaring (het is niet noodzakelijk dat je een stage hebt gelopen in de verslavingszorg of dat je met verslaafden hebt gewerkt).
 • Je bent aantoonbaar betrokken bij het werkveld dat zich vertaalt in de wens een bijdrage te leveren aan het signaleren, motiveren en behandelen van verslavingsproblematiek.
 • Je bent bereid tot samenwerking met verschillende professionals.
 • Je toont openheid naar verschillende visies en perspectieven op verslavingsproblematiek.
 • Je werkt minimaal 20 uur per week in een relevante beroepspraktijk.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoetsen
 • Portfoliotoets POP
 • Performance assessment en verantwoording

 

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • We streven ernaar om de lessen op de donderdag aan te bieden

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Coaching

 

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright