Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
31 augustus 2020 t/m: 30 januari 2021 -- open
Marion Heijnen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Marion Heijnen
E-mail: Marion Heijnen
Tel: +31 6 40502897

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Sociaal Werk: regisseren en motiveren! van de HAN leer je de spil te zijn in situaties die regie van hulp vragen en bij materiele problematiek.

Deze minor is vooral geschikt voor studenten die te maken hebben met complexe cliëntsituaties die meer vragen dan alleen hulpverlening. Het samenwerken tussen professionals, het ondersteunen van zowel materiële als immateriële problemen en het voeren van casemanagement zijn dan onmisbare vaardigheden.

 • Kennis van sociaal recht
 • Methodisch uitvoeren van motiverende gesprekken
 • Casemanagement
 • Casus- en procesregie
 • Vergadertechnieken
 • Linking en monitoring
 • Belangenbehartiging

 

Soort minor

Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je leert op micro-, meso- en macroniveau werken ten behoeve van cliënten.

Je vergroot je kennis op het gebied van sociaal recht en schuldenproblematiek.

Je leert onderbouwen waarom regie van hulp nodig is

Je leert verschillende partijen op elkaar afstemmen

Je leert in de rol van voorzitter samenwerking bewerkstelligen tussen partijen met verschillende doelstellingen.

Kwalificaties

 • Actief contact maken en het tonen van adequate gespreksvaardigheden
 • Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie
 • Effectief, efficiënt en transparant omgaan met beschikbare middelen
 • Representeren van de professie van het sociaal werk
 • Reflecteren en ontwikkelen van de eigen professionaliteit
 • Sociaal werk optimaliseren vanuit een onderzoekende houding met andere professionals
 • Gebruikmaken van beroepscodes en op kritische en ethische wijze afwegingen maken
 • Creatief denken en handelen

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor HBO-studenten die een sociale studie volgen, PABO of een medische/paramedische opleiding. In principe is deze minor van toegevoegde waarde voor alle kind en jeugdgerichte beroepen.
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over casemanagement en schuldenproblematiek

 

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt:

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar een praktijkbeoordeling gedaan kan worden
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding

Let op! Minor kan niet gevolgd worden door voltijd studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Goed om te weten

De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je slechts 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang. Het praktijkwerk is daarnaast van essentieel belang om deze minor goed af te kunnen ronden.

 

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Casemanagement: verslag methodisch handelen en beeldverslag

Motiverende gespreksvoering: beeldopname en verantwoordingsverslag

Kennis van sociaal recht: een kennisclip ontwikkelen

Leeruitkomst:
Casemanagement
Je voert in concrete hulpverleningssituaties de methodiek casemanagement uit en onderbouwt je keuzes vanuit theorie. De situaties waarin je dit kunt, zijn complex, wat wil zeggen dat er sprake is van problematiek op meerdere leefgebieden (materieel, immaterieel, fysiek, psychisch etc.). Tevens is er sprake van tegengestelde belangen tussen de betrokken partijen.  

Je onderzoekt samen met de cliënt zijn situatie: een assessment. Op basis hiervan, maak je met de betrokkene(n) een integraal hulpverleningsplan. Je onderbouwt waarom er in deze situatie, een dergelijk plan nodig is. Met dit plan voer je het casemanagement uit. Je bepaalt samen met je cliënt en/of zijn/haar vertegenwoordiging, welke disciplines je uitnodigt om deel te nemen aan het casemanagementoverleg (linking); de afspraken die je maakt in het casemanagementoverleg monitor en evalueer je. 

Je zet tijdens dit proces in op het aanvaarden van hulp, met behoud van een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en zelf- of samenregie. Je verantwoordt welke gesprekstechnieken en begeleidingsstijlen je hebt toegepast om de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Je betrekt hierin het beroepsprofiel van de sociaal werker. Je onderbouwt op welke manier je met de tegengestelde belangen tijdens het proces bent omgegaan.  Je reflecteert op je proces. Je benoemt op heldere wijze wat jouw persoonlijke dilemma’s, kwaliteiten en wat je ontwikkelpunten zijn.

Motiverende gespreksvoering
Je laat zien dat je met adequate inzet van technieken uit de motiverende gespreksvoering een cliënt kunt bewegen tot het aanvaarden van hulp. De situaties waarin je dit doet zijn complex, wat wil zeggen dat er sprake is van problematiek op meerdere leefgebieden (materieel, immaterieel, fysiek, psychisch etc.). Je maakt samen met de cliënt een analyse van zijn situatie en zorgt ervoor dat de cliënt bewust wordt op welke leefgebieden er ondersteuning nodig is. Hierbij zet je in op het aanvaarden van hulp, met behoud van een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en zelf- of samenregie.

Kennis van sociaal recht
Je hebt actuele en parate kennis van sociaal recht. Je kunt vanuit deze kennis onderzoek doen naar de behoefte van jouw collega’s om meer over thema’s binnen sociaal recht te weten. Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening, wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet etc. Je kunt de kernbegrippen en uitgangspunten uit deze wetten in eigen woorden uitleggen en uitwerken op micro- meso- en macroniveau. Tevens kun je de samenhang tussen de diverse wetten benoemen en je kunt inzichtelijk maken op welke situaties ze toepasbaar zijn. Je bent in staat om de kennis van sociaal recht, op een creatieve manier over te brengen.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag. Je hebt 12 lesdagen per minor van 20 weken, telkens van 9.45-16.45 uur. Daarnaast wordt van je verwacht dat je gemiddeld 12 uur per week in zelfstudie steekt en gemiddeld 20 uur per week in een geschikte praktijksetting werkt of stageloopt.

 

Werkvormen

 • trainingen
 • peerfeedback op de electronische leeromgeving
 • praktijkwerk
 • zelfstudie
 • leercoaching

 

Soort minor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

 • Jungmann, N. & Maders, T. (2017). Basisboek aanpak schulden. Groningen: Noordhoff Uitgevers
 • Miller, W. & Rollnick, S. (2018). Motiverende Gespreksvoering: Derde editie Mensen helpen veranderen. (5e druk) Gorinchem: Ekklesia
 • Depmeijer-Schmahl, D., Sepmeijer, M. (2019). Recht voor de social professional. Amsterdam: Boom uitgevers
 • Van Riet, N. & Bruijn, J. (2016). Casemanagement: De methodiek van interdisciplinair samenwerken (8e herziene druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright