Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 februari 2020 t/m: 4 juli 2020 -- open
Marion Heijnen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Marion Heijnen
E-mail: Marion Heijnen
Tel: +31 6 40502897

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor Sociaal Werk: regisseren en motiveren! van de HAN leer je de spil te zijn in situaties die regie van hulp vragen en bij materiele problematiek.

Deze minor is vooral geschikt voor studenten die te maken hebben met complexe cliëntsituaties die meer vragen dan alleen hulpverlening. Het samenwerken tussen professionals, het ondersteunen van zowel materiële als immateriële problemen en het voeren van casemanagement zijn dan onmisbare vaardigheden.

 • Kennis van sociaal recht
 • Methodisch uitvoeren van motiverende gesprekken
 • Casemanagement
 • Casus- en procesregie
 • Vergadertechnieken
 • Linking en monitoring
 • Belangenbehartiging

 

Soort minor

Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je leert op micro-, meso- en macroniveau werken ten behoeve van cliënten.

Je vergroot je kennis op het gebied van sociaal recht en schuldenproblematiek.

Je leert onderbouwen waarom regie van hulp nodig is

Je leert verschillende partijen op elkaar afstemmen

Je leert in de rol van voorzitter samenwerking bewerkstelligen tussen partijen met verschillende doelstellingen.

Kwalificaties

 • Kwalificatie 1: Actief openstellen, contact maken en signaleren
 • Kwalificatie 2: Bevorderen van het vermogen van mensen en hun primaire leefomgeving om actief gestalte te geven aan eigen en elkaars welzijn, ontplooiing en maatschappelijke participatie
 • Kwalificatie 4: Effectief, efficiënt en transparant omgaan met beschikbare middelen
 • Kwalificatie 6: Profileren van het beroep
 • Kwalificatie 9: Vanuit verschillende rollen samenwerken

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor HBO-studenten die een sociale studie volgen, PABO of een medische/paramedische opleiding. In principe is deze minor van toegevoegde waarde voor alle kind en jeugdgerichte beroepen.
 • Voor studenten die meer willen weten en leren over casemanagement en schuldenproblematiek

 

Voor zowel voltijd als deeltijd geldt:

 • Een afgeronde propedeuse
 • Een werkkring (betaald of onbetaald) van ongeveer 20 uur per week waar je opdrachten kunt uitvoeren van dit programma en waar een praktijkbeoordeling gedaan kan worden
 • Geen overlap met het majorprogramma van jouw opleiding

Let op! Minor kan niet gevolgd worden door voltijd studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Goed om te weten

De minor is gebaseerd op deeltijddidactiek. Dit betekent dat je slechts 12 lesdagen hebt en daarnaast veel zelf op de online leeromgeving en in zelfstudie zult moeten doen. Een zelfstandige studiehouding is dus van groot belang. Het praktijkwerk is daarnaast van essentieel belang om deze minor goed af te kunnen ronden.

 

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Kennis van sociaal recht. Je toont je kennis aan door het geven van een deskundigheidsbevordering aan je collega’s.

Methodisch voeren van motiverende gesprekken. Dit is een handelingstoets waar je een beeldopname voor maakt.

Betoog regie van hulp. Dit is een schriftelijke toets die je thuis kunt maken.

Beoordelingsdimensies:

Kennis van sociaal recht  Je hebt actuele en parate kennis van sociaal recht en in bijzonder schulphulpverlening. Je kunt vanuit deze kennis onderzoek doen naar de behoefte van jouw collega’s om meer over thema’s binnen sociaal recht en schuldhulpverlening te weten. Denk bijvoorbeeld aan: minnelijke- en wettelijke schuldhulpverleningstrajecten; verschillende vormen van bewindvoering; wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet etc. Je kunt de kernbegrippen en uitgangspunten uit deze wetten in eigen woorden uitleggen en inzichtelijk maken op welke situaties ze toepasbaar zijn.

Methodisch voeren van motiverende gesprekken    Je kunt laten zien dat je met adequate inzet van technieken uit de motiverende gespreksvoering een cliënt kunt bewegen tot het aanvaarden van hulp. De situaties waarin je dit kunt zijn complex, wat wil zeggen dat er sprake is van problematiek op meerdere leefgebieden (materieel, immaterieel, fysiek, psychisch etc.). Je maakt samen met de cliënt een analyse van zijn situatie en zorgt ervoor dat de cliënt bewust wordt op welke leefgebieden ondersteuning nodig is. Hierbij zet je in op het aanvaarden van hulp, met behoud van een zo groot mogelijke eigen verantwoordelijkheid en zelf- of samenregie.

Regie van hulp       Je kunt in complexe hulpverleningssituaties onderzoeken en theoretisch onderbouwen waarom er regie van hulp noodzakelijk is. Je kunt aan de hand van theorie over de problematiek van de cliënt en de situatie waarin hij zich bevindt onderbouwen dat er een integraal hulpverleningsplan nodig is. Ook onderbouw je welke disciplines betrokken (moeten) zijn en waarom jij in deze situatie regisseur van hulp bent. Dit doe je aan de hand van theorie over: regie van hulp, de actuele werkwijzen van multidisciplinair werken én het beroepsprofiel van de sociaal werker. Vervolgens toon je aan dat je op professionele wijze, aan de hand van theorie over gespreksvoering en stijlen van leidinggeven,  een dergelijk regie van hulp-gesprek kunt voeren en hoe je samenwerkt met andere disciplines en informele ondersteuners van de cliënt. Hierbij kun je op heldere wijze benoemen wat jouw persoonlijke kwaliteiten zijn als regisseur en wat je ontwikkelpunten zijn.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag. Je hebt 12 lesdagen per minor van 20 weken, telkens van 9.45-16.45 uur. Daarnaast wordt van je verwacht dat je gemiddeld 12 uur per week in zelfstudie steekt en gemiddeld 20 uur per week in een geschikte praktijksetting werkt of stageloopt.

 

Werkvormen

 • trainingen
 • peerfeedback op de electronische leeromgeving
 • praktijkwerk
 • zelfstudie
 • leercoaching

 

Soort minor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is aanschuifonderwijs. Dat betekent dat je kunt aanschuiven bij onderwijs dat toch al gegeven wordt, maar dat niet tot je major behoort.

 • Jungmann, N. & Maders, T. (2017). Basisboek aanpak schulden. Groningen: Noordhoff Uitgevers
 • Miller, W. & Rollnick, S. (2018). Motiverende Gespreksvoering: Derde editie Mensen helpen veranderen. (5e druk) Gorinchem: Ekklesia
 • Depmeijer-Schmahl, D., Sepmeijer, M. (2019). Recht voor de social professional. Amsterdam: Boom uitgevers
 • Van Riet, N. & Bruijn, J. (2016). Casemanagement: De methodiek van interdisciplinair samenwerken (8e herziene druk). Assen: Koninklijke Van Gorcum

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright