Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Kees-Jan van Oorsouw

Voor inhoudelijke informatie:
Kees-Jan van Oorsouw
E-mail: kees-jan.vanoorsouw@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Begrippen als mondialisering, globalisering en internationalisering zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij, de wereld internationaliseert in rap tempo. Economie, politiek, communicatie, informatievoorziening, entertainment, vakantieverkeer: als docent heb je straks de taak om leerlingen voor te bereiden op een internationale en multiculturele samenleving, het zogenaamde wereldburgerschap. 

 

De beste voorbereiding op die rol is, om zelf je grenzen te verleggen, zowel letterlijk als figuurlijk. Dit kan op diverse manieren binnen deze minor Onderwijs in Internationaal Perspectief aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Verbreed je horizon
Natuurlijk kun je er voor kiezen om een semester in een ander land te gaan studeren of stage te lopen. Maar er zijn meer mogelijkheden om je horizon te verbreden en daarvoor hoef je niet eens altijd naar het buitenland.

Zo kun je bijvoorbeeld door het ‘stapelen’ van verschillende onderwijseenheden een eigen programma samenstellen dat bij jouw wensen en mogelijkheden past. Binnen de minor Onderwijs in Internationaal Perspectief valt echt wat te kiezen!

Minor-onderdelen
De minor Onderwijs in Internationaal Perspectief kent verschillende onderdelen (onderwijseenheden) waar je in overleg met je SLB-er en/of de HAN-coördinator Internationalisering je programma mee kunt invullen. Let bij het plannen van de minor wel op de data waarop bepaalde activiteiten plaatsvinden.

Hieronder een overzicht van mogelijkheden waarmee je je minor kunt samenstellen.

Buitenland-ervaring (5, 15 of 25 EC)

Binnen de minor kun je kiezen om voor een korte of langere tijd naar het buitenland af te reizen. Dit kan voor studie en/of stage binnen het uitgebreide HAN-netwerk. Samen met de HAN-coördinatoren Internationalisering kijk je naar de mogelijkheden bij de buitenlandse partners. Als je kiest voor een buitenland-ervaring van 15 EC of meer ben je verplicht de voorbereidende module te volgen.

Voorbereidende module (5 EC)

Als je voor langere tijd naar het buitenland afreist, is een grondige voorbereiding noodzakelijk. Als je ervoor kiest om 15 EC of meer in het buitenland te behalen, ben je verplicht de voorbereidende module te volgen. Deze module bevat o.a. taalverwerving, interculturele communicatie en multi-culturaliteit, vergelijkend onderzoek, internationale dimensie in het onderwijs.

Studiereizen (5 EC)

Jaarlijks organiseert de Academie Educatie 2  studiereizen voor een beperkt aantal van haar studenten:

 • Turkije: Tweeweekse studiereis in mei naar Izmir en Mugla. Het accent van de reis ligt op ontmoetingen met een andere cultuur. Het programma bestaat o.a. uit bezoeken aan diverse scholen en aan lerarenopleidingen, culturele excursies en logeren in een gastgezin. http://blog.han.nl/leraarworden/category/studiereis-turkije
 • Éducation sans Frontières Marokko; Een studiereis van een week in mei naar Marrakech. Studenten bereiden samen met docenten  presentaties/workshops voor die op een conferentie in Marrakech worden gehouden. Daarnaast worden er scholen en andere educatieve instellingen bezocht. Naast de voorbereiding op het land en de conferentie is een cursus Frans verplicht onderdeel van de module. http://blog.han.nl/marrakech/marrakech/

Bovenstaande studiereizen zijn alleen toegankelijk voor studenten van de Faculteit Educatie van de HAN. Het maximale aantal deelnemers per reis is 20 personen. Informeer vooraf goed naar de geldende aanmeldingsprocedure. Voor meer informatie over de facultaire studiereizen kun je per e-mail contact opnemen met Kees-Jan van Oorsouw en Els van Wezel; internationalisering.ae@han.nl  

Je kunt ook deelnemen aan buitenlandse studiereizen die worden georganiseerd door externe organisaties zoals Edukans (www.edukans.nl). Je dient dan vooraf wel met je coördinator Internationalisering een leerroute op te stellen waarvan de studiereis onderdeel uitmaakt. 

Internationale (Engelstalige) modules aan de HAN 
Door het volgen van enkele internationale modules samen met studenten van buitenlandse partnerinstelling van de HAN wereldwijd, kun je in figuurlijke zin over de Nederlandse grenzen heen kijken. Per periode worden er een aantal  internationale, Engelstalige modules aangeboden (wijzigingen voorbehouden) waaruit je een keuze kunt maken. Op basis van het aantal aanmeldingen per module wordt bepaald of de module daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. De lessen in deze modules vinden plaats in Nijmegen. Internationale modules die aangeboden worden in semester 1 van het academisch jaar 2021-2022: allen 5 EC

* Re-thinking Dutch Education

* Performing Arts

* Global Citizenship

* Classroom of Diversity

* Teacher Identity

* Eat, Pray, Love

* IT in the Classroom

* Mathematics and Literacy Development

Naast de hierboven genoemde mogelijkheden vinden binnen de HAN tal van internationaliseringsactiviteiten plaats waaraan je zou kunnen deelnemen. Deze ‘stapelactiviteiten’ hoeven niet perse elk uit 5 EC te bestaan. Door combinaties te maken kunnen studenten zelf een onderwijseenheid van 5 EC  samenstellen. neem voor meer informatie contact op met Kees-Jan van Oorsouw per e-mail: kees-jan.vanoorsouw@han.nl 

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Gezamenlijke leerdoelen

 • Zicht krijgen op eigen cultuur, normen en waarden (onderwijsinhoudelijk)
 • Kennismaken met andere culturen, normen en waarden
 • Dialoog aangaan met buitenlandse studenten, docenten en/of lokale bevolking
 • Verscheidenheid op het gebied van onderwijs en cultuur positief waarderen
 • Relativeren van cultuur, normen en waarden
 • Opgedane ervaringen integreren in jouw eigen visie op onderwijs
 • Vergroten taalvaardigheid in een vreemde taal

Competenties

 • Persoonlijke groei

 • Interculturele competentie

 • Taalvaardigheid

 • Internationale betrokkenheid

 • Internationale vakkennis

Zie: ICOMs • Internationale Competenties

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel en van het juiste niveau is.

Voor wie?
De variant met buitenlandverblijf is alleen open voor HAN studenten van de Academie Educatie met interesse in internationalisering. Alle overige studenten kunnen deelnemen aan het Engelstalige programma binnen deze minor genaamd Education in International Perspective. Zie voor meer informatie:  https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FED/136893/

Voorwaarden voor deelname
Afgesloten propedeusefase. 

Goed om te weten
De voertaal in de internationale modules is Engels.

Toetsing gebeurt op de volgende wijze:

 • Opdrachten
 • Werkstukken
 • Tentamens
 • Presentaties
 • Essays

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Kies je voor een buitenlandverblijf van minimaal 15 EC dan volg je in het semester voorafgaand aan het vertrek voorbereidende bijeenkomsten in Arnhem en/of Nijmegen. Na terugkomst is er een bijeenkomst waar je je onderwijsinhoudelijke en persoonlijke ervaringen deelt met andere studenten die in het buitenland zijn geweest.

Kies je (eventueel in combinatie met je buitenlandverblijf) voor het volgen van één of meerdere internationale (Engelstalige) modules, dan volg je lessen in Nijmegen gedurende het eerste semester van 2021-2022. Deeltijdstudenten zijn welkom om internationale modules te volgen maar dienen er rekening mee te houden dat de lessen in deze modules plaatsvinden in Nijmegen verspreid over de week van maandag tot en met vrijdag. Het exacte rooster is pas bij aanvang van het semester bekend.

Werkvormen

 • Bijeenkomsten in combinatie met buitenlandse stage en/of studie
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Excursies
 • Opdrachten op scholen

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Grenzeloos leren - Stage en studie in het buitenland 
 ISBN 9789023258698

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright