Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Kees-Jan van Oorsouw

Voor inhoudelijke informatie:

Kees-Jan van Oorsouw
E-mail: kees-jan.vanoorsouw@han.nl 

Voor algemene informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Begrippen als mondialisering, globalisering en internationalisering zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij, de wereld internationaliseert in rap tempo. Economie, politiek, communicatie, informatievoorziening, entertainment, vakantieverkeer: als docent heb je straks de taak om leerlingen voor te bereiden op een internationale en multiculturele samenleving, het zogenaamde wereldburgerschap. 

De beste voorbereiding op die rol is, om zelf je grenzen te verleggen, zowel letterlijk als figuurlijk. Dit kan op diverse manieren binnen deze minor Onderwijs in Internationaal Perspectief aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Verbreed je horizon
Natuurlijk kun je er voor kiezen om een semester in een ander land te gaan studeren of stage te lopen. Maar er zijn meer mogelijkheden om je horizon te verbreden en daarvoor hoef je niet eens altijd naar het buitenland.

Zo kun je bijvoorbeeld door het ‘stapelen’ van verschillende onderwijseenheden een eigen programma samenstellen dat bij jouw wensen en mogelijkheden past. Binnen de minor Onderwijs in Internationaal Perspectief valt echt wat te kiezen!

Minor-onderdelen
De minor Onderwijs in Internationaal Perspectief kent verschillende onderdelen (onderwijseenheden) waar je in overleg met je SLB-er en/of de HAN-coördinator Internationalisering je programma mee kunt invullen. Let bij het plannen van de minor wel op de data waarop bepaalde activiteiten plaatsvinden.

Hieronder een overzicht van mogelijkheden waarmee je je minor kunt samenstellen.

Buitenland-ervaring (7,5 15 of 22,5 EC)

Binnen de minor kun je kiezen om voor een korte of langere tijd naar het buitenland af te reizen. Dit kan voor studie en/of stage binnen het uitgebreide HAN-netwerk. Samen met de HAN-coördinatoren Internationalisering kijk je naar de mogelijkheden bij de buitenlandse partners. Als je kiest voor een buitenland-ervaring van 15 EC of meer ben je verplicht de voorbereidende module te volgen.

Voorbereidende module (7,5 EC)

Als je voor langere tijd naar het buitenland afreist, is een grondige voorbereiding noodzakelijk. Als je ervoor kiest om 15 EC of meer in het buitenland te behalen, ben je verplicht de voorbereidende module te volgen. Deze module bevat o.a. taalverwerving, interculturele communicatie en multi-culturaliteit, vergelijkend onderzoek, internationale dimensie in het onderwijs.

Internationaliseren op afstand

Met de hedendaagse nieuwe media kun je ook internationaliseren terwijl je in Nederland blijft. Momenteel is er binnen de minor hiervoor 1 optie;

 • The Global and Exploring Teacher (7,5 EC):

Dit is een afstandscursus die in semester 2 wordt aangeboden door onze Zweedse partner Linköping University. De cursus is gebaseerd op de 'Four Pillars of Education',van het  UNESCO-rapport “Learning: the Treasure Within”. Goed onderwijs is volgens UNESCO “Learning to know, Learning to do, Learning to live together, Learning to be.” Hoe ziet dat er uit en hoe kun je dit in de klas of zelfs op school introduceren?  Meer informatie vind je via de link;

http://www.liu.se/en/education/exchange/edu/921G12?l=en

Studiereizen (7,5 EC)

Jaarlijks organiseert de Faculteit Educatie 2  studiereizen voor een beperkt aantal van haar studenten:

 • Turkije: Tweeweekse studiereis in mei naar Izmir en Mugla. Het accent van de reis ligt op ontmoetingen met een andere cultuur. Het programma bestaat o.a. uit bezoeken aan diverse scholen en aan lerarenopleidingen, culturele excursies en logeren in een gastgezin. http://blog.han.nl/leraarworden/category/studiereis-turkije
 • Éducation sans Frontières Marokko; Een studiereis van een week in mei naar Marrakech. Studenten bereiden samen met docenten  presentaties/workshops voor die op een conferentie in Marrakech worden gehouden. Daarnaast worden er scholen en andere educatieve instellingen bezocht. Naast de voorbereiding op het land en de conferentie is een cursus Frans verplicht onderdeel van de module. http://blog.han.nl/marrakech/marrakech/

Bovenstaande studiereizen zijn alleen toegankelijk voor studenten van de Faculteit Educatie van de HAN. Het maximale aantal deelnemers per reis is 20 personen. Informeer vooraf goed naar de geldende aanmeldingsprocedure. Voor meer informatie over de facultaire studiereizen kun je per e-mail contact opnemen met Ben Bartels; ben.bartels@han.nl

Je kunt ook deelnemen aan buitenlandse studiereizen die worden georganiseerd door externe organisaties zoals Edukans (www.edukans.nl). Je dient dan vooraf wel met je SLB-er en/of de coördinator Internationalisering een leerroute op te stellen waarvan de studiereis onderdeel uitmaakt. (7,5 EC)

Internationale (Engelstalige) modules aan de HAN 
Door het volgen van enkele internationale modules samen met  studenten van buitenlandse partnerinstelling van de HAN wereldwijd, kun je in figuurlijke zin over de Nederlandse grenzen heenkijken. Per periode worden er een aantal  internationale, Engelstalige modules aangeboden (wijzigingen voorbehouden) waaruit je een keuze kunt maken. Op basis van het aantal aanmeldingen per module wordt bepaald of de module daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. De lessen in deze modules vinden plaats in Nijmegen. Internationale modules die aangeboden worden in semester 1 van het academisch jaar 2018-2019:

 • Performing Arts (7,5 EC)
 • Classroom of Diversity (7,5 EC)
 • Global Citizenship (7,5 EC)

NB: Voor een beschrijving van de inhoud van bovenstaande modules kun je per e-mail contact opnemen met Kees-Jan van Oorsouw (Kees-Jan.vanOorsouw@han.nl)

Varia (7,5 EC)

Naast de hierboven genoemde mogelijkheden vinden binnen de HAN tal van internationaliseringsactiviteiten plaats waaraan je zou kunnen deelnemen. Deze ‘stapelactiviteiten’ hoeven niet perse elk uit 7,5 EC te bestaan. Door combinaties te maken kunnen studenten zelf een onderwijseenheid van 7,5 EC  samenstellen.

Intensive Programme: Teachwise (7,5 EC)
Tweeweekse cursus (intensive programme) voor PABO-studenten aan een Europese universiteit met deelnemers uit 7 verschillende landen. Het programma is gericht op vernieuwingsonderwijs en didactiek.

Internationalisering in PO en VO (2-7,5 EC)
Veel lagere en voortgezet onderwijs scholen hebben binnen hun onderwijsprogramma internationale activiteiten. De coördinatoren van die activiteiten kunnen bij de organisatie en uitvoering veel helpende handen gebruiken.

Buddy-schap (1 EC)
Vind je het leuk om een buitenlandse student wegwijs te maken op de HAN en te begeleiden tijdens zijn/haar verblijf in Nederland? Geef je dan op als ‘buddy’ voor inkomende studenten. Je verdient hier een aantal studiepunten mee gedurende een semester. Dit is een mooie manier om je Engelse taalvaardigheid te verbeteren, je internationale vriendenkring te vergroten en tegelijkertijd meer te leren over andere culturen.

Conferenties (1-2 EC)

Teacher in Europe/Docent in Europa

Driedaagse Conferentie in het voorjaar  georganiseerd door CILO, waarbij studenten leren hoe je Europese projecten opzet, coördineert en uitvoert. Voor meer informatie zie http://teacherineurope.eu/

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetentiesin een andere/bredere context.

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Gezamenlijke leerdoelen

 • Zicht krijgen op eigen cultuur, normen en waarden (onderwijsinhoudelijk)
 • Kennismaken met andere culturen, normen en waarden
 • Dialoog aangaan met buitenlandse studenten, docenten en/of lokale bevolking
 • Verscheidenheid op het gebied van onderwijs en cultuur positief waarderen
 • Relativeren van cultuur, normen en waarden
 • Opgedane ervaringen integreren in jouw eigen visie op onderwijs
 • Vergroten taalvaardigheid in een vreemde taal

Competenties

 • Interpersoonlijk competent
 • Pedagogisch competent
 • Vakinhoudelijk en (vak)didactisch competent
 • Organisatorisch competent
 • Competent in het samenwerken met collega's
 • Competent in het samenwerken met de omgeving
 • Competent in reflectie en ontwikkeling
 • Competent in het begrijpen en interpreteren van culturele verschillen
 • Competent in het toepassen van een vreemde taal

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Alléén voor HANstudenten van de Faculteit Educatie met interesse in internationalisering en voor studenten van buitenlandse partnerinstellingen van de Faculteit Educatie.

NB: deze minor is ook toegankelijk voor studenten Opleidingskunde. Deze studenten bepalen in overleg met Christel Vissers (praktijkbureau Opleidingskunde) of deze minor ingezet kan worden als minor of als praktijkleren 3.

Voorwaarden voor deelname
Je bent in het bezit van de propedeuse. Voor studenten van het Instituut HAN pabo geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je slb’er beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. Je studieachterstand is dan wellicht te groot om de minor succesvol te doorlopen.

Goed om te weten
De voertaal in de internationale modules is Engels.

Toetsing gebeurt op de volgende wijze:

 • Opdrachten
 • Werkstukken
 • Tentamens
 • Presentaties
 • Essays

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Kies je voor een buitenlandverblijf van minimaal 15 EC dan volg je in het semester voorafgaand aan het vertrek voorbereidende bijeenkomsten in Arnhem en/of Nijmegen. Na terugkomst is er een bijeenkomst waar je je onderwijsinhoudelijke en persoonlijke ervaringen deelt met andere studenten die in het buitenland zijn geweest.

Kies je (eventueel in combinatie met je buitenlandverblijf) voor het volgen van één of meerdere internationale (Engelstalige) modules, dan volg je lessen in Nijmegen gedurende het eerste semester van 2018-2019. Deeltijdstudenten zijn welkom om internationale modules te volgen maar dienen er rekening mee te houden dat de lessen in deze modules plaatsvinden in Nijmegen verspreid over de week van maandag tot en met vrijdag. Het exacte rooster is pas bij aanvang van het semester bekend.

Werkvormen

 • Bijeenkomsten in combinatie met buitenlandse stage en/of studie
 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Excursies
 • Opdrachten op scholen

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright