Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Mevr. Karin Montfoort-de Rave van

Een sollicitatiebrief met evt. een gesprek zijn onderdeel van de procedure. Deze brief kan gemaild worden naar de minorverantwoordelijke op het moment dat de student zich aanmeldt. Een reactie van de minorverantwoordelijke zal komen na de sluiting van de inschrijving via kiesopmaat.

Minorverantwoordelijke:
Karin van Montfoort
E-mail: Karin.vanMontfoort@han.nl

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Sociale psychiatrie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bereidt je voor op het werken in de sociaal psychiatrische hulpverlening.

De psychiatrie is voor velen een intrigerend fenomeen. Helaas wordt dan vaak alleen aan de psychiatrische ziekten gedacht vanuit biomedisch perspectief. Deze minor benadert psychiatrie, naast dit biomedische perspectief, vooral vanuit sociaal en maatschappelijk perspectief: hoe komt het dat mensen uit evenwicht geraken en wat is er voor nodig om dit evenwicht te herstellen? Het accent ligt op herstel en mogelijkheden, waarbij het betrekken van het systeem en samenwerking met ketenpartners een centrale rol inneemt.

Zie informatiefilm

Uitgangspunten

 • Systemisch werken
 • Rehabilitatiegericht werken
 • Intake en diagnostiek vanuit sociaal-psychiatrisch perspectief
 • Ontwikkelen van eigen professionele handelen, en reflectie daarop, binnen de sociale psychiatrie

  Onderwerpen
 • Organisatie van de GGZ
 • Ontwikkelingen in de GGZ
 • Doelgroepen binnen de GGZ
 • Systemisch werken
 • Narratieve benadering
 • Individuele rehabilitatie benadering
 • Culturele psychiatrie
 • Psychopathologie
 • Intake en diagnostiek
 • Professionele relatie
 • Stigmatisering
 • Crisisinterventie

  Soort minor
  Dit is een verbredende en verdiepende minor.
  In het verbredende deel staat kennis van behandel- en begeleidingsmethodieken in de sociale psychiatrie, de organisatie van de huidige ambulante GGZ in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepen in het werkveld centraal. In het verdiepende deel specialiseer je je verder binnen je eigen beroeps(profiel). Er is binnen de minor specifiek aandacht voor het integreren van de opgedane kennis in het eigen beroep.

Deze minor gaat uitgebreid in op het unieke van de sociale psychiatrie, ofwel de psychiatrie zoals deze zich binnen de samenleving (en niet binnen de instellingen) voordoet.

De focus in de minor zal liggen op onderstaande punten. De student is in staat om deze punten te omschrijven, uit te voeren, en er een standpunt over in te nemen:

Inleiding in de sociale psychiatrie (meso/macro):

De student heeft kennis van:

 • Ontwikkelingen binnen de sociale psychiatrie: demografisch, maatschappelijk, binnen GGZ en overheidsbeleid
 • multidisciplinair werken in de sociale psychiatrie
 • de positie van de eigen discipline binnen de sociale psychiatrie

  Zorgvragers en zorgvragen binnen de sociale psychiatrie
 • De oorsprong van de zorgvragen
 • Kenmerken van de groep zorgvragers
 • Effecten van de zorgvraag voor gezondheid en bestaan (en systeem)
 • Settings binnen de sociale psychiatrie

  De student kan in een gesimuleerde situatie het onderstaande uitvoeren:

  Zorgvragergebonden taken
 • uitvoeren van sociaal-psychiatrisch onderzoek, waarin is inbegrepen: anamnese, diagnostiek, behandelvoorstel en interventies
 • uitvoeren van sociaal-psychiatrische zorg
 • casemanagement
 • zorggericht preventie verlenen
 • acute psychiatrische interventie verlenen
 • evalueren van het eigen en het totale zorgproces

  Professioneel handelen in de sociale psychiatrie
 • Reflectie op eigen kennen, kunnen (m.b.v. literatuur en reflectiemodellen)
 • Gesprekstechnieken (o.a. MI, KOT, de-escaleren, grenzen aangeven)
 • Vaardigheidstraining
 • Mondelinge en schriftelijke rapportage

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet te veel overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is bijzonder geschikt voor studenten 3e of 4e jaar in de gezondheids- of welzijnssector met stage-ervaring (liefst binnen de GGZ).

De minor is toegankelijk voor studenten van verschillende studierichtingen binnen de hulpverlening die zich richten op cliëntencontact (cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek). De student wordt geacht zelf de verbinding te leggen tussen de eigen generieke beroepscompetenties en de specifiek voor deze minor geldende competenties.

Voorwaarden voor deelname

Het heeft grote meerwaarde dat de student enige stage- of werkervaring heeft met cliënten met psychiatrische en/of ernstige psychosociale problematiek. Deze praktijkervaring zal ingezet worden in de lessen. Daarnaast moet de student in staat zijn om te reflecteren op eigen kennis, houding en vaardigheden.

De meeste literatuur is in het Nederlands, maar er zullen ook Engelstalige artikelen/documentaires aangeboden worden.

 

 

 

 • Kennistoets
 • Portfolio met mondeling eindassessment
 • Training met reflecties
 • Sociaal-psychiatrische systemische intake doen en intakeverslag met reflectie schrijven
 • Project / stage

 

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag (8.45-17.30 uur). Je wordt geacht aanwezig te zijn. Een bijbaan of het volgen van andere vakken is op die momenten geen optie.

Op woensdag en vrijdag is er in principe geen les, maar wel projectwerk of stage. De minor is 40 SBU per week.

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Groepsgesprekken
 • Hoorcolleges
 • Practica (groeps)vaardigheden, simulatietraining
 • Presentaties voor en door studenten
 • Individuele studies
 • Er wordt gewerkt met een digitaal leerplatform

O.a.:

Van Deth, R. (2019). Psychiatrie: van diagnose tot behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Mameren-Broers, S. (red.) (2018). Systeemgericht werken in sociale beroepen. Amsterdam: Boom uitgevers.

Den Hollander, D. & Wilken, J.P. (2017). Zo worden cliënten burgers. Praktijkboek systematisch rehabilitatiegericht handelen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright