Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Nadine Kostense

Voor inhoudelijke informatie:
Nadine Kostense
E-mail: Nadine.Kostense@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten!

- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In deze minor vakspecialisatie geschiedenis aan de Tweedegraads lerarenopleiding van de HAN krijg je  de kans je te verdiepen in dit prachtige vak! Docenten van de opleiding geschiedenis geven bevlogen college over hun specialismen. De minor geeft je een brede basis van kennis en begrip rond het vak geschiedenis en biedt twee specialisatie mogelijkheden die uitstekend aansluiten op de inhoud van het middelbaar onderwijs.

We bieden eerst een basisdeel aan met twee onderdelen: historisch onderzoek en historiografie. Je krijgt de kans om onderzoek te doen naar een onderwerp dat jou interesseert. Bij historiografie kijken we naar de geschiedenis van de geschiedschrijving. In het keuzedeel kies je voor een van onderstaande twee verdiepingsroutes:

 • Holocaust- en genocideneducatie, alwaar je ook op locatie in Auschwitz werkt aan vakdidactisch en historisch onderzoek naar de primaire bronnen uit de holocaustgeschiedenis en naar de manier waarop je in het onderwijs het beste met deze gevoelige materie om kunt gaan.
 • Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis van Europa. Dit onderdeel zal zich richten op Rome als een van de belangrijkste knooppunten van deze stroming in de geschiedenis. We gaan dan ook op studiereis naar de Eeuwige Stad om de opgedane kennis en kunde in praktijk te brengen!

 

Onderwerpen

 • Historisch onderzoek naar een onderwerp van eigen keuze
 • Historiografie

En een keuze uit:

 • Holocaust- en genocideneducatie
 • Europese Cultuur- en mentalisteitsgeschiedenis gericht op Rome

 

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Dit is tevens een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Dit is een doorstroomminor:
je wilt meer aan onderzoek doen en je voorbereiden op het doorstuderen aan een
universiteit (of masterstudie aan het hbo)

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in semester twee aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Aan het einde van deze minor kun je (afhankelijk van de gekozen route):

 • Verantwoord historisch onderzoek doen naar een eigen kozen onderwerp;
 • Een overzicht geven van de historiografie van de geschiedschrijving;
 • De Holocaust in historisch perspectief plaatsen maar ook in de (internationale vakdidactische) context van het heden.
 • Een overzicht geven van de Europese cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis aan de hand van belangrijke ‘producten’ uit die geschiedenis en
 • Een verdieping in een deelonderwerp van deze geschiedenis met een focus op Rome laten zien en deze verdieping ter plekke (in Rome) presenteren aan de groep.

Competenties

 • Vakinhoudelijke en vakdidactische competentie
 • Organisatorische competentie
 • Samenwerken met collega's
 • Reflectie en ontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Studenten die de lerarenopleiding Geschiedenis volgen
 • Studenten die overwegen om na deze studie een vervolgstudie aan de universiteit te doen: een bredere en diepere vakinhoudelijke kennis zorgt voor een makkelijker doorstroom naar universitair onderwijs
 • Pabo-studenten die in de bovenbouw willen lesgeven en interesse in geschiedenis hebben
 • Studenten met andere studierichtingen, bijvoorbeeld Nederlands of journalistiek, die hun kennis willen verbreden

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

(Afhankelijk van de gekozen route)

 • Kennistentamens (schriftelijk en eventueel mondeling)
 • Presentaties
 • Onderzoeksverslagen
 • Vakdidactische werkvormen
 • Essays

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • Het basisdeel (historisch onderzoek en historiografie) wordt aangeboden in blok 3.
 • De keuzeroutes worden één dag in de week in blok 3 aangeboden en verder in blok 4.
 • Het is een voltijds minor dus elke dag van de week kunnen er colleges of andere minoractiviteiten plaatsvinden.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Excursies
 • Presentaties
 • Essays

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright